Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 139

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Adolf Hitler, vůdce Němců, řečnil dne 24. února 1940. Jeho řeč nestojí za to, by se zde zaznamenala. Řečnil večer.

Allgemeine bürgerliche Legitimation – všeobecná občanská legitimace. Dne 26. února 1940 byly ve školní budově po celý den vystavovány, lépe sepisovány Allgemeine bürgerliche Legitimation, tj. česky všeobecná občanská legitimace, státního příslušníka Protektorátu Čechy a Morava. Každý občan byl povinen, tedy musel, dostaviti se dne 26. února 1940 do školní budovy a přinésti sebou křestní list, domovský list neb jiné úřední listy obsahující úřední zjištění o příslušnosti protektorátní, mimo toho musel každý občan předložiti svojí nejnovější fotografii. Aby si každý mohl fotografii svojí opatřit, fotografoval v hostinci u Humůl čp. 17 Kračmar, fotograf z Rakovníka, a to již několik neděl před tím. Za dvě foto, obrázky, platilo se 6 korun. Že se tato práce za pouhý den nezdolala, ačkoliv pomáhaly všecky učitelské síly při sepisování dat pro vystavování oněch legitimací, je samozřejmé. Práce ta trvala ještě několik dalších dnů. Když dva úředníci vyslaní okresním úřadem vyhotovili legitimace, odevzdali je k přezkoumání a k podpisu okresnímu hejtmanovi, vrchnímu radovi politické správy dne 5. března 1940 a nám poslušným občánkům odevzdány do vlastních rukou dne 7. března 1940.

V březnu roku 1940 při začátku byly tuhé mrazy. 6. 3. padal sníh.

Sběr vajec. Dne 7. března roku 1940 se poprvé v naší obci sbírala vejce. Sběrna vajec stanovena v hostinci Emila Gregora čp. 12 „U Matějčků“. Každý majitel musel se dostavit s vejci do sběrny, tam vejce převzala hokyně Dolejšová Marie z Kněževsi, která byla ustanovena u nás sběračkou vajec okresním úřadem v Rakovníku. Za 1 kg čerstvě snesených vajec platila 14 korun 20 haléřů. Marie Dolejšová sbírala vejce i máslo pro takzvaný Česko-moravský svaz pro tuky, máslo a vejce. Tím dostala ona hokyně oprávnění sbírati vejce a máslo u nás v obci, a v osadě naší v Novém Dvoře. V druhých obcích byly sběrači zase jiní.

Přihlášení všech krav dojnic. Dne 7. března roku 1940 museli všichni majitelé krav, dojnic všecky přihlásiti na obecním úřadě.

Kurs obecních kronikářů. Dne 10. března 1940 byl v reálce v Rakovníku pořádán kurs obecních kronikářů z okresu. Přednášeli odborníci, jak se má psát kronika.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru