Obec Chrášťany
Chrášťany

Znak a prapor

Znak obcePrapor obce


Popis znaku

Ve štítu děleném stříbrně a červeně a lemovaném zeleným trnitým lemem, je zlatá věž se třemi okny (2,1), z nichž šlehají plameny.

Popis praporu

List praporu tvoří pruhy bílý, žlutý a červený a zelený svislý žerďový pruh do jedné čtvrtiny délky listu, ohraničený trnitým řezem o osmi vrcholech.

Ikonografie znaku a praporu obce

Obec Chrášťany patřila spolu s nedalekou Olešnou k rozsáhlému královskému majetku příslušnému k hradu Křivoklát. V roce 1478 obdržel vyjmenované vsi do dědičného držení Jiří Bírka z Nasilé. Jako své sídlo si postavil v Olešné tvrz a Chrášťany sdílely napříště osud tohoto drobného statku. V roce 1838 se obě vsi staly opět součástí panství Křivoklát knížat z Fürstenbergu.

V roce 1928 byla v historickém centru obce postavena kaple sv. Barbory. K místu kde kaple stojí se vztahuje tradovaná pověst o jistém šlechtici, který zraněn zde přijal svátost umírajících, ale nakonec se zotavil. Kaple, stojící na křižovatce dvou hlavních ulic, naplňuje představu nejen geografického, ale i duchovního centra obce.

Jméno obce je odvozeno od chrastí, křoví, nízkého porostu a značí osadu založenou v místě porostlém křovinami.

V ikonografii sv. Barbory, legendární světice, která měla žít ve 3. století, se objevuje věž se třemi zářícími okny, jako specifický symbol a jeden z hlavních atributů. Jako svatá ochraňovala před smrtí bleskem. Její další atributy jsou spojovány se svatým přijímáním v nebezpečí smrti a nesmrtelností. Je patronkou těm, kteří měli co dělat se střelným prachem a střelnými zbraněmi. Krom toho také horníků.

Trnitý lem okolo štítu je narážkou na jméno obce. Úvaha byla vedena v posloupnosti výrazů: trnitý lem, trní, trnité křoví a nakonec křoví jako etymologický základ významu názvu obce. Stříbrně a červeně dělený štít odráží skutečnost, že první zmínky o obci jsou spojeny s její příslušnosti k zeměpanskému hradu Křivoklátu. Červená a bílá jsou barvami, odvozenými ze znaku českých králů. Zlatá věž s třemi „zářícími“ okny - zde hořícími - je symbolem sv. Barbory.

Prapor tvoří pruhy v barevném provedení odvozeném od tintur znaku. Bílý a červený pruh jsou inspirovány znakovým polem. Žlutý pruh uprostřed má barevnou oporu ve zlaté věži. Zelený svislý pruh při žerdi, ohraničený trnitým řezem má spojitost s lemem znaku a zároveň plní funkci odlišení od obecních praporů tvořených v podobné kombinaci pruhů.

 

nahoru