Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 70

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1939

Dne 2. ledna r. 1939 měl pohřeb o ½ 3 hodině odpolední Josef Trešl, čp. 1. Byla to známá typická osobnost, byl starý mládenec, rozumově omezen, chabý.

Dne 6. ledna a 11. ledna byla provedena po obci sbírka Národní jednoty, která vynesla celkem 1388 Kč 20 hal. a byla provedena na popud vlády pro naše uprchlíky ze zabraného území. Sbírku provedli: Holý Jos. ml., čp. 109, a Gregor Václav ml., čp. 81; tito dva chodili dům od domu od čp. 12 (Emil Gregor) kol dokola v náměstí až po číslo 39 (Ludvík Pokorný). Ti druzí si rozdělili zbytek obce, byli to: Kapoun Josef, syn z čp. 2, a Bohouš Polívka, domkář čp. 49. – Josef Štroner, syn z čp. 14, a Hana Chalupová, čp. 52.

Dne 8. ledna až 12. ledna bylo již počasí mírnější, sníh tál.

Chmel, ročník 1938 prodává se 12. ledna 1939 jeden cent za 1500 Kč, ale v obci už jest jenom několik balíků chmele. Byl zde na pěstitelích chmele spáchán veliký podvod.

Sbírka národní pomoci – Národní jednota Praha II. byla odevzdána poštovním šekem číslo 1938, celkem 1388 Kč 20 hal. dne 13. ledna p. Václ. Bazikou, čp. 15, a vybráno bylo též 50 kg brambor, které se rovněž poslaly přípravnému výboru národní pomoci strany Národní jednoty v Praze II.

Dne 13. ledna 1939 od 6 hodiny ráno padá sníh; napadlo jej 10 cm. Dne 17. ledna ráno pršelo a v 9 hodin dopoledne objevila se na západě krásná velká duha zapadající za Kolešovice a na druhé straně za Svojetínem. Lid zdejší vykládal sobě, že to dobré znamení, že prý se nám zabrané, ukradené území vrátí. Kéž dobrotivý Bůh dá, a to co nejdříve se tak stalo. Toho dne bylo 10 stupňů tepla. Do konce ledna i v únoru začátkem bylo letní počasí; ve dne krásně, v noci mrazy. Dne 10. II. pršelo.

Dne 10. února 1939 v 5 hodin ráno zemřel papež, svatý otec Pius XI. Narodil se 13. května 1857 jako syn chudých rodičů; dřívee jmenoval se Rapy. V době všeobecného napětí evropského v září a říjnu a krizi Česko-Slovenska modlil se za Česko-Slovensko k Bohu a nabízel jemu v modlitbách svůj život za to, bude-li zachován mír Evropy. A za několik měsíců nato odešel. Pohřben byl v úterý dne 14. února 1939 do papežské krypty v římském chrámu sv. Petra.

Dražba obecních pozemků, pacht, na dobu šesti let konána v neděli dne 12. II. 1939 o druhé hodině odpolední v hostinci u Humlů. Byl veliký zájem o pozemky, takže se pacht neúnosně zdražil; pole před šesti léty pronajaté za 161 Kč vydraženo na této dražbě za 401 Kč a jest ho celkem 27 arů. Vesměs všecky pole obecní při dražbě této byly takto draze vydraženy, házel, přihazoval překotně jeden na druhého.

Dne 25. února 1939 o ½ 8 hodině ráno zemřela stará, tichá a nenáročná selka výměnkářka Marie Haunerová, rozená Donátová, čp. 86, ve věku 88 roků.

Dne 27. 2. 1939 v noci i ve dne notně pršelo. Začátkem března 1939 deštivo a sníh, sněhové plískanice, z toho bláto, takové počasí potrvalo do 15. března.

Dne 14. 3. 1939 ve dne i před tím v noci rádio (rozhlasový přijímač) hlásí v intervalech, že ten den v 10 hodin dopoledne rozhodne slovenský sněm o svém slovenském národě. Na tomto sněmu Slovensko se prohlásilo samostatným státem. Dr. Tiso, kněz, farář římsko-katolické církve a bývalý předseda vlády slovenské byl v Berlíně na poradě u Hitlera a odtud bylo nařízeno prezidentu Emilu Háchovi, by svolal ihned slovenský sněm na den 14. 3. 1939 na 10 hodinu dopolední do Bratislavy, na tomto sněmu se prohlásilo Slovensko samostatným státem a prezidentem jeho zrádce národa Dr. Tiso. Nastává historický okamžik, smutno po vlastech českých. I v naší obci se živě rokuje v hostincích a hlavně u kapličky ve známém „hloučku“, kde bývá zastoupena celá a naše obec. S bolestí v duši píšeme všichni tyto řádky, kterými se loučíme se Slovenskem. Dne 14. 3. 1939 odloučilo se Slovensko od republiky československé a počalo samostatný státní život, který již není žádnými formálními svazky spjat se státním životem českého bratrského národa. Vývoj událostí při úpravě vztahů mezi Čechy a Slováky nabyl v posledních 24 hodinách tak rychlého spádu, že nic nemohlo jej zadržet. Prezident Emil Hácha rozhodl se společně s vládou a odjíždí toho dne 14. 3. 1939 o čtvrté odpolední hodině zvláštním vlakem k návštěvě Adolfa Hitlera do Berlína; v průvodu jeho jest ministr zahraničí Dr. František Chvalkovský. Na cestě do Berlína stihla p. prezidenta ve vlaku ohromující zpráva, že říšské německé vojsko vtrhlo do Moravské Ostravy, Místku a Frýdku. Prezident Dr. Emil Hácha se dostavil v 1 hodinu 10 minut v doprovodu českého ministra zahraničí Dr. Chvalkovského k poradě s vůdcem Hitlerem v říšském kancléřství. Na čestném nádvoří vykonal prezident Hácha přehlídku čestné setniny oddílu SS (esesmanů), přičemž hudba hrála čestný pochod.

Vůdce kancléř Adolf Hitler přijal prezidenta Háchu ve své pracovně. Při rozmluvě byli přítomni z německé strany pruský ministerský předseda generál polní maršále Goering, který na přání vůdcovo přerušil svou dovolenou v Itálii a přijel do Berlína v 18 hodin, rozpravy se zúčastnil i říšský ministr zahraničí šl. Ribbentrop.

Po rozpravě, která trvala 1 hodinu a tři čtvrtě, odebrali se prezident Dr. Hácha a ministr zahraničí Dr. Chvalkovský k poradám, jakož i k jednotlivým rozhovorům s maršálem Goeringem a říšským ministrem zahraničí šl. Ribbentropem. Po znovuzahájení porad s vůdcem Hitlerem ve 3 hodiny 55 minut ráno byla podepsána následující dohoda:

Vůdce přijal dnes českého prezidenta Dr. Emila Háchu a ministra zahraničí Dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně v přítomnosti říšského ministra zahraničí šl. Ribbentropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o vážné situaci, jež nastala na dosavadním československém státním území následkem událostí posledních týdnů. Na obou stranách se došlo souhlasně k přesvědčení, že cílem všech námah musí býti zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy. Prezident českého státu Dr. Emil Hácha prohlásil, že klade osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše.

Vůdce kancléř Adolf Hitler přijal toto prohlášení a rozhodl se, že přijímá český národ pod ochranu německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost. Berlín, 15. března 1939. Adolf Hitler, von Ribbentrop, Dr. Hácha. Dr. Chvalkovský.

Poznámka pisatele: Jakou komedii sehráli Němci se stařešinou Háchou, s člověkem to již bez myšlenek. Všecko měli již plánované a byli by všecko dle německé zvůle provedli bez Háchy. Co Hácha udělal, aneb podepsal, bylo mu krutě Hitlerem, drze, hrubě nadiktováno a při oné poradě dostal Hácha dvouhodinové ultimátum. Hácha byl ve vlaku do Berlína a Němci vtrhli již do české vlasti naší. A tam pak, v Berlíně, započala „procedura“ s Háchou. Historie, která posoudí takové hanebné počínání, také Němce odsoudí.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru