Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 71

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1939 - pokračování

V den pochodu německých oddílů do Čech a Moravy vydal Vůdce loupežníků tento rozkaz německé armádě: Rozkaz německé říšské armádě! Česko-Slovensko se nalézá v rozkladu. V Čechách a na Moravě panuje nesnesitelný teror proti našim německým druhům. Počínajíc 15. březnem 1939 budou proto postupovati jednotky německé armády a neměckého letectva do českého státního území, aby zde zajistily životy a majetek všech obyvatel země bez rozdílu. Očekávám ode všech německých vojínů, že nebude se považovati za nepřítele obyvatel obsazeného území, nýbrž pouze za nositele vůle německé říšské vlády, zajistiti na tomto území snesitelný pořádek. Kde by pochodu byl kladen odpor, bude okamžitě všemi prostředky zlomen. Buďte si ostatně vědomi, že vstupujete na českou půdu jako zástupci Velkého Německa. Vůdce a nejvyšší velitel branné moci Adolf Hitler.

Pražská vláda dala rozkaz, aby v postupu německých oddílů nebyl kladen žádný odpor a aby jejich nařízení bylo v každém případě uposlechnuto. (Tak bylo Němci nařízeno vládě).

Bohu díky, nikde před tím, ani po nebylo v našich vlastech slyšeti o nějakých bouřích neb demonstracích neb teroru neb dokonce o přepadávání Němců zde usedlých. Byla to drzá lež německá sloužící za podklad, lépe záminku, aby mohli naši krásnou vlast vojensky obsadit a míti tak otevřenou cestu na Rusko. Český lid jest až příliš vzdělán a nikoho ani nenapadlo, by utlačoval druha jiné národnosti. V naší vlasti panoval vždy a bude vždycky úplný klid panovati.

Kancléř Hitler v Čechách a na Moravě!

Říšský kancléř Adolf Hitler opustil 15. března 1939 Berlín, aby se odebral k vojskům, která vpochodovala do Čeh a na Moravu.

Do Prahy německé vojsko vtrhlo ráno dne 15. března 1939 o 8 hodině ranní; vůdce a říšský kancléř Hitler teprve až večer o 19 hodině 15 minutě autokolonou a zabezpečovacím průvodem. Jel přes Českou Lípu, kamž přijel v 15 hodin odpoledne, zde po dvouhodinném odpočinku a dotazech „Jak je to v Praze?“ odjel nejkratší cestou do Prahy. V průvodu vůdcově byli: šéf vrchního velitelství říšskoněmecké branné moci generaloberst Keitel, říšský ministr zahraničních věcí šl. Ribbentrop, vrchní ubytovatel I. v generálním štábu armády generallieutnant šl. Stuelpnagel, šéf řísské  kanceláře říšský ministr Lammers, říšský vůde SS a šéf německé policie Himmler, říšský tiskový šéf Dietrich a státní sekretář Stuckart. Vůdce s družinou se ubytovali na Pražském hradě, sídle to českých králů, a tam v matičce Praze vztyčena vlajka Hitlerova s hákovitým křížem. Každý Čech věří pevně, že ne na dlouho!

K nám na okres Rakovník přibylo německé vojsko dne 17. března 1939, a tou dobou objevily se nad obcí naší německé aeroplány v počtu asi 100. Dne 29. března 1939 před 11 hodinou dopoledne přijeli k nám od Kněževsi prvně vojáci německé armády „na plecháčích“, tj. na automobilech rozbitých, bylo jich 12 celkem. U hořejší kapličky zastavili a stáli za sebou až k číslu 81. Osazenstvo pocházelo ze samých 17 až 18letých kluků a skoro všichni obrýlovaní, krátkozrací. A aby nám nahnali strachu, po malém zdržení odjeli a za 20 minut zase se vrátili a tak přijeli a zase odjeli 7krát. Aby ukázali, že jej jich velká síla, a že je jich hodně, jezdili z Rakovníka přes Kněževes, projeli s malou zastávkou vždy naší obcí přes Olešnou zase na Rakovník a tak to objeli sedmkrát. Dělali methódu sv. Václava; aby nahnal nepříteli hodně strachu a nepřítel se přesvědčil o jejich velikém množství a díle, kázal jeho vojsku, aby obešli oheň 7x až 9x. A „skopčáci“ to dělali také tak, což působilo na lid náš legračně. Nikdo z nás si Němců nevšímal a promluvil-li některý, obdržel pádnou odpověď: „Když jste chtěli nás Čechy, nejprve jste se měli naučit mluvit česky!“ Anebo: „Dej mě pokoj s hatlaninou!“ anebo „Nem tud um!“ což způsobilo bouři smíchu. A tak my a všichni naši občané přijali jsme Němce, vyvrhele lidstva…

Následovala vyhláška za vyhláškou; napřed v řeči německé silně orámované, a pak v řeči české, chybně psané. Bylo to v neděli o svátek sv. Josefa dne 19. března 1939.

Jezdí se vpravo! Tak bylo Němci nařízeno ústy našimi úřady dne 17. března 1939.

Odevzdat zbraně! Bylo nařízeno 18. března 1939, aby každý občan odevzdal střelné zbraně, šavle, kopí, tesáky, bodla a všecky druhy; rovněž zbraně z dob Žižkových, křesací, třecí a jiné. Legrační, co!? Ony zbraně musely se odevzdat na obecním úřadě.

Přehlídka říšského vojska byla provedena dne 19. března 1939 v Praze na Václavském náměstí o 10 hodině dopoledne. U nás v naší obci posloucháno u přijímačů a radost bylo poslouchati našeho hlasatele Kocourka, jak krásně přehlídku demonstroval a z Němců si “utahoval“ (dělal blázny). Ku příkladu Kocourek hlásil: i té černé vráně, tomu havranovi je to divné, co se to tu v naší zlaté matičce Praze děje, samý řev huronský, ká ká, takové řady nevyřízené, fí, a co pak to tuhle jede, že to tak haraší!? Počkejte milí posluchači, vedle mě stojí opremovaný důstojník německé branné moci, já se ho zeptám a hned nato bylo slyšet: „Pane lajtnant, was ist das für eine Bagáže?! Všichni u přijímačů jsme se váleli smíchy, jak potrefně si z nich Němců „ukrajoval“. Napřed vysoký důstojník a on jej nazve „pane lajtnant“, a takto si počínal hlasatel Kocourek po celou německou „defilírku“. Že Němci ho zavřou, má jisté, každý namítal. Druhý den si pro něj přišli SS (esesmani – gestapo) a zavřeli. Škoda, veliká škoda našeho milého hlasatele Kocourka. Více se nám nenavrátí, Němci jej umučí. A tak se stalo.

Pokračování - připravujeme

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru