Obec Chrášťany
Chrášťany

Projekt Falber

Projekt Falber


Vážení návštěvníci webu obce Chrášťany,

připravili jsme pro vás neobvyklý projekt. Třináctého září 1938 padl v pohraniční obci
Schwaderbach (dnešní Bublava) četnický strážmistr Josef Falber, chrášťanský rodák.
Stal se jednou z obětí povstání sudetoněmeckých nacistů, které předcházelo říjnovému obsazení pohraničí nacistickým Německem.

Co se ve Schwaderbachu vlastně stalo? Za jakých okolností strážmistr Falber padl?

To jsou otázky, na které se vám v průběhu následujícího roku pokusíme odpovědět.
Cílem Projektu Falber je přiblížit vám na těchto stránkách pátrání po osudu strážmistra
Josefa Falbera. Každou zajímavou informaci, kterou objevíme, naleznete vzápětí
i na těchto stránkách. Pátrání po osudech chrášťanského rodáka tak budete
moci sledovat téměř v přímém přenosu. Začínáme v pondělí 27. září.

Projekt Falber bychom rádi v září příštího roku uzavřeli vydáním publikace o Josefu
Falbrovi, popřípadě vzpomínkovým setkáním u jeho hrobu na chrášťanském hřbitově.

 

Projekt realizují Obec Chrášťany, obecně prospěšná společnost Rakovnicko
a občanské sdružení Vlastivědný sbor Rakovnicka s okolím

 

Zpráva první (27. 9. 2010) - Pátrání po osudu Josefa Falbera začínáme symbolicky u jeho hrobu na chrášťanském hřbitově. Hrob se nachází v jižní části hřbitova. Na náhrobku stojí:  "Josef Falber - četnický strážmistr - *18. 3. 1911 - +13. 9. 1938 - Padl hrdinně při vykonávání četnické služby dne 13. září 1938 ve Schvaderbachu u Kraslic. - Čest jeho památce." Zemřel tedy v pouhých sedmadvaceti letech. Na fotografii na náhrobku vypadá  mladší, tak na dvacet. Má na sobě parádní četnickou uniformu a v očích smutek. Jako by se díval do budoucnosti... Říkám si, co asi Josefa Falbera přivedlo k četnictvu. Nezdá se, že by v té uniformě byl šťastný. Na hřbitově už víc nezjistíme. Kam dál? Co zkusit místní kroniku. Budeme mít štěstí? Sledujte naše pátrání. 

Zpráva druhá (12. 10. 2010) - Otevírám první díl kroniky Chrášťan, věnovaný letům 1923-1939. Bude tu něco? Kronika je objemná, 580 popsaných stran dává naději, že kronikář Václav Gregor, rolník z čp. 81, byl pečlivým zapisovatelem dějin své obce a smrt Josefa Falbera neopomenul zaznamenat. Nalistuji rok 1938. Josefa Falbera zastřelili v září, takže záznam o tom by měl být až ke konci zápisu za tento rok. Každá událost má v kronice svůj titulek, takže není třeba číst zápis celý. Letím po titulcích. Tady! Strana 419. V horní části stránky stojí velkým, úhledným písmem: „Josef Falber, četnický strážmistr“. To musí být ono. Hltám řádky. Je tu všechno. Události, při kterých Josef Falber přišel o život, popisuje kronikář jen v základních obrysech, pak se ale rozepíše – státní pohřeb zastřelených četníků ve Falknově (Falber nebyl jedinou obětí zářijových nepokojů v pohraničí), převoz do Chrášťan, pohřeb v Chrášťanech…

První část zápisu popisující Falbrovu smrt a státní pohřeb ve Falknově je na této stránce. Druhou část popisující Falbrův pohřeb v Chrášťanech tu najdete co nevidět.

Zpráva třetí (1. 11. 2010) - Pohřeb Josefa Falbra se konal 18. září 1938, podle odhadu kronikáře Václava Gregora se pohřbu zúčastnilo na 6,5 tisíce lidí. Mezi smutečními věnci nechyběl ani věnec od prezidenta Edvarda Beneše. Obšírný kronikářův popis pohřbu si můžete přečíst na této stránce.

Zpráva čtvrtá (25. 11. 2010) - Josef Falber byl zavražděn 13. září 1938. O tom, za jakých okolností zemřel, se kronikář Václav Gregor zmiňuje pouze okrajově. Napadlo mě proto podívat se do dobového tisku. Tady je výsledek - události, které vedly ke smrti strážmistra Falbra, rozpoutal protičeskoslovenský projev říšského kancléře Adolfa Hitlera na sjezdu nacistické strany v Norimberku večer 12. září 1938. Hitlerův projev byl signálem k povstání sudetoněmeckých nacistů, kterému následujícího dne padl za oběť i Josef Falber. Více

Zpráva pátá (4. 2. 2011) - Ve čtvrtek 15. září 1938 přinesly Národní listy první nejasné zprávy o událostech ve Schwaderbachu. Článek si můžete přečíst na této stránce. Současně Národní listy uveřejnily bilanci vzpoury v pohraničí. Vyžádala si 23 mrtvých, z nich 13 Čechů, a 75 raněných, z nich 61 Čechů. Národní listy podotkly, že potlačit vzpouru bylo namnoze „velmi obtížné, neboť útočníci použili nejen ručních střelných zbraní, ale v některých místech ii ručních granátů, ba dokonce kulometů. Sveřepost živlů, které se pokusily o vzpouru proti státní moci, ukazuje nejvýmluvněji počet obětí na straně bezpečnostních orgánů.“ Z třinácti českých obětí vzpoury bylo deset příslušníků bezpečnostních sborů. Mezi nimi i Josef Falber.

Zpráva šestá (28. 4. 2011) - Po delší době jsme tu s dalšími informacemi. O pomoc při pátrání po osudu Josefa Falbra jsme požádali kronikáře Bublavy Pavla Runda, který naší prosbě ochotně vyhověl a poskytl množství cenných dokumentů a informací. Postupně je uveřejníme. Dnes si můžete přečíst vylíčení schwaderbašského incidentu v publikaci Památná místa sokolovského okresu. Text je na této stránce.

Datum vložení: 27. 9. 2010 15:22
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2010 13:59

Projekt Falber

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru