Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 98

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 1: Trešl František, hospodaří po otci, rovněž Trešl František. Manželka Veronika, z Malinové. Mají 4 syny a 2 dcery: 1. Syn Václav jest rotmistrem u vládního vojska v Terezíně. 2. Syn František je zedníkem a v Rakovníce ženat. 3. Syn Rudolf je ženat v roce 1937 u Staňků v čp. 53. 4. Syn Emil pomáhá při hospodářství rodičům. 5. Dcera Marie provdaná za úředníka pošty Bechyně v Rakovníce. 6. Dcera Emilie provdaná za zemědělce Pochmana v čp. 29. Trešl František obhospodařuje 16,56 korců, tj. 4 ha 73 ary, a to na katastru našem 1 ha 17 arů a na katastru Kněževes 3 ha 56 arů.

Čp. 2: Kapoun František, rolník, hospodaří po rodičích: Josef a Františka Kapounovi. Manželka Matylda z Malinové; mají 2 děti, které hospodaří s rodiči – Josef a Anna. Mají polí 10 ha 16 arů.

Čp. 3: Polívka Václav, domkář a železničář; manželka Josefa, rozená Pácová, čp. 76. Tento dům čp. 3 koupili v soudní dražbě od Ibla Josefa, kováře, roku 1937. Mají 3 děti: Polívka Arnošt chodí do Krupé do školy měšťanské, dcera Bedřiška je v obchodě v Praze a dcera Anna je doma s rodiči. Mají 13,25 korců, tj. 3 ha 76 arů.

Čp. 5 a čp. 6: Procházka Ludvík, manželka Františka, rozená Krejzová, provozují: on řeznictví, ona koloniální obchod. Mají 2 syny: Ludvík studuje reálku rakovnickou, Václav zaměstnán ve Zlíně u Bati. Mají 6,30 korců.

Čp. 7: Vostrý Rudolf, domkář, manželka Marie, z Milostína. 2 děti: Hana a Slávek, pomáhají doma. Polí 15 korců.

Čp. 9: Kučera Miroslav, domkář a kolář, manželka Emilie, rozená Tůmová z Kněževsi. Děti dvě: Zdeněk a Jiří. Mají od obce pachtováno 11 korců.

Čp. 10: Kučerová Marie, vdova po Kučerovi Václavu, hospodaří se syny: Václav a Josef, má 4 ha 99 arů polí.

Čp. 11: Procházka Václav, rolník, hostinský a řezník, s manželkou Aloisií, rozenou Dolejšovou, z čp. 3. Dětí mají pět: Anna, provdaná Prokšová v Kněževsi, Marie je doma, Josef se učí u otce řezníkem, Václav je doma v hospodářství, Věra je u tety Aloisie v Čisté. Mají 18 ha 56 arů. Mimo toho má jeho nevlastní matka Anna Procházková 2 ary pozemků.

Čp. 12: Gregor Emil, rolník a hostinský s manželkou: Marie, rozená Staňková z Týřovic, mají 4 děti: Emil, učitel na měšťanské škole v Rakovníku, pracuje v hospodářství, jest budoucí nástupce. Emil a Karel jsou z prvého manželství. Prvá manželka Anna, rozená Polívková, z čp. 27 (u Benešů). Z druhého manželství jsou dvojčata Božena, provdaná za Páce Adolfa v čísle 105, a Oldřich jest vyučen číšníkem. Polí mají 13 ha 92 arů.

Čp. 13: Opat Josef, domkář, manželka Anna, rozená Pichrtová z Chrášťan. Děti 4: Žofie, provdaná za Kupce Jaroslava, železničáře, Marie, provdaná v Praze, Zdeňka je vdova, syn Václav je zedníkem, tč. dělá na trati Rakovník-Louny. Mají polí 4,52 korců, tj. 1 ha 29 arů.

Čp. 14: Štroner Josef, rolník, manželka Marie z Újezda. Mají 2 děti: Dcera Věra a syn Josef pomáhají v hospodářství. Před jejich statkem stojí stará, již vykotlaná, zpráchnivělá, dutá, košatá, přes 300 let stará lípa. Mají 16 ha 51 arů pozemků.

Čp. 15: Bazika Václav, statkář, manželka Julie z Bělče. Mají 2 děti: Václav a Jiřík. Hospodaří na 35 ha 33 arech polí. Matka jeho Marie, rozená Procházková, z čísla 19, později z čp. 21, pobírá výměnek. Je tu u nich jeho bratr Gustav Bazika, zaměstnán v hospodářství.

Čp. 16: Heřman Josef, statkář a bývalý správce vrchní na panství Olešná – Chrášťany – Nový Dvůr, bývalé to panství knížete z Fürstenberga. Heřman nabyl statek Chrášťan čp. 16 pozemkovou reformou v roce 1925. Jest vdovec a má 4 děti: Dcera Irena provdaná na Pavlčíně za Dykasta, syn Evžen jest inženýrem v Praze, Josef a Milan jsou zaměstnáni doma při hospodářství. Mají 33 ha 36 arů půdy. Jeho manželka zemřela v roce 1928 v stáří 46 roků.

Čp. 17: Huml František, hostinský, přiženil se k vdově Františce Matesové. On pochází z Lužné, ona z Nouzova. Do Chrášťan se přiženil koncem června r. 1919 a před tím byl zaměstnán v Šamotce v Rakovníce. Mají z prvého manželství syna Emila Matesa, z druhého manželství dvě dcery: Luďa a Dáša. Mají 3 ha 6 arů polí. Emil je číšníkem. On, Huml, je válečný invalida.

Čp. 18: Svoboda Emanuel, domkář a pensista dráhy; manželka jeho Františka, rozená Hyanová z čísla 95. Mají 2 dcery: Růžena, provdaná za Hrdinu Jaroslava, st. policie v Praze; Marie pomáhá doma. Syn Josef jim v 18 letech zemřel jako zámečník. Mají 2,80 korce polí.

Čp. 19: Štyler Alois, přistěhoval se z Krakovce. Hospodářství koupil od lépe (?) po Růžičkovi Adolfovi, který zemřel brzo po I. světové válce. Štyler má za manželku Blaženu, rozenou Kohoutovou z Lašovic. Mají syna Mirka. Hospodaří na 4 ha 55 arech polí, to je: na našem katastru 2,25 ha, na Olešné 84 arů, Kněževes 1,46 ha.

Čp. 20: Šnobl Karel, hospodaří s manželkou Marií, rozenou Řepíkovou, čp. 40, a se zetěm Divišovským Václavem, který sobě vzal za manželku jejich dceru Boženu. Dům čp. 20 se vším příslušenstvím koupili společně od manželů Václava a Aloisie Procházkových, kteří tam měli hostinec (dříve hospoda U Červených). Šnoblovi mají 51 arů půdy.

Čp. 21: Procházka Gustav ml., rolník, převzal statek od rodičů Gustava a Marie Procházkových, tato byla rozená Krejzová, čp. 5 a 6. Procházka Gustav ml., nynější majitel, oženil se s Jindřiškou Polívkovou, čp. 72 (nyní nevlastní její otec Frolík Josef). Mají dceru Jaroslavu. Obhospodařují 23 ha 88 arů, z toho si ponechal otec s matkou 2,98 ha a domek „v ulici“ čp. 88.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru