Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II. - část 194

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1944

Novotný Josef, rolník, čp. 38, převzal dne 28. listopadu 1944 po rezignaci Krause Emila, čp. 65, úřad starosty, který se dostává, v těchto pohnutých dobách, do dobrých rukou.

Nákup ovcí. Dne 23. listopadu 1944 přivezeny byly ovce do naší obce z Hospodářského družstva v Rakovníku. Zájemník musel si předem ovci objednat. 1 kg živé váhy stál 20 korun.

Velký letecký nálet na říši německou byl proveden dne 30. listopadu roku 1944. Rány, exploze a dunění byly slyšet až k nám do obce. Patrně Sasko mělo horký den.

Soupis dobytka. Dne 3. prosince 1944 byl proveden po obci soupis dobytka hovězího, vepřového, drůbeže, hus, kachen, koní aj. Soupis dobytka nařídily německé úřady, dle toho soupis vypadal. Občané, majitelé dobytka, zatajovali, co se dalo. Nikdy tolik slepic, hus, kachen, krůt, perliček nelítalo neb neběhalo o návsi neb po zahradách jako tento den 3. prosince 1944. Kontrolu prováděli kontroloři z okresu.

Mašek Václav, otec bývalého přednosty stanice  Chrášťany-Kněževes zemřel dne 5. prosince 1944 po delší nemoci ve věku 81 roků. Pohřeb měl dne 7. prosince roku 1944 z čísla 138, kde tehdy jeho snacha Mašková Anna bydlela.

Dvořák Václav, obchodní jednatel hospodářskými stroji z čp. 163. Dne 15. prosince roku 1944 byl v naší obci velký rozruch. Odpoledne o půl čtvrté hodině byl zatčen gestapáky Skalákem a Felklem, odvezli jej do Rakovníka spoutaného na kriminální policii a po výslechu spoután a odvezen v noci na gestapo na Kladno. Sem přijeli kolem desáté hodiny v noci dne 15. prosince1944. Byl ihned předveden k výslechu, kde mu bylo všecko odebráno. Výslech trval nepřetržitě do půl třetí hodiny ranní. Byl dán na celu číslo 13, zde již byl ve vazbě profesor Srb z Rakovníka. Za  hodinu byl Dvořák přiveden opět k výslechu. Po dlouhé době byl dán na celu číslo  8, zde byl uvězněn profesor Černý Antonín. Na Kladně Dvořák v gestapáckém vězení pobyl do 21. prosince1944. Odtud hnán gestapáky do koncentračního tábora Terezína - Malé pevnosti a zapadly za ním dveře cely číslo 45. Tu k nemalému překvapení sešel se zde s naším bývalým řídícím učitelem Karlem Ferdinandem Topinkou.

Karel Ferdinand Topinka, náš dlouholetý řídící učitel v. v. ve Strašecí. Na naši školu nastoupil dne 1. srpna roku 1911. V září roku 1927 odstěhoval se do Nového Strašecí, do své vily na zasloužený odpočinek. Tento řídící učitel Topinka, zakladatel mnoha kampeliček, člen výboru Ústřední jednoty hospodářských družstev Praha, člen výboru Zemského hasičstva atd. Byl to člověk spravedlivý, až příliš útlocitný a nebyl si vědom, proč je od Němců persekvován. Topinka byl v Novém Strašecí gestapem zatčen, vyslýchán celé noci a zavřen v koncentračním tábore v Terezíně - Malé pevnosti v kobce č. 45, kde se shledal s Dvořákem.

O svátky vánoční byla slavná českomoravská mše půlnoční dne 24. 12. a dne 25. 12 1944. Zpívalo třicet zpěváků a 25 hudebníků hrálo z Chrášťan, z Kněževsi i okolí. Mše Českomoravské církve konala se v sokolovně v Kněževsi. Farář Českomoravské církve bratr Valenta Jaroslav nacvičil zpěvy. Černý Václav, učitel, nastudoval s hudebníky hudbu. Druhý den o Hod boží vánoční se mše opakovala. Účast lidu místního, od nás z obce Chrášťany a z okolí byla na obou mších obrovská. Když lidu je nejhůře, utíká se k Bohu se svou modlitbou. Každý občan se modlí, jen aby již byl klid a mír v naší drahé vlasti.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru