Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II. - část 187

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1944

Handlíř Václav, mlynář v Kněževsi, a Pumrle Josef, pekař v Chrášťanech, čp. 26, byli gestapem sebráni dne 9. března roku 1942 pro nedovolené prodávání mouky do Rakovníka a odsouzeni na 2 roky do Říše na práce. Tam dřeli pro „kulturní“ národ od března roku 1942 do března roku 1944, tedy plné dva roky. Vrátili se domů dne 18. března roku 1944.

Der Kuss – Hubička. Dne 25. března roku 1944 o půl páté hodině odpoledne a dne 26. března 1944 o 10 hodině dopoledne sehrálo Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě z Rakovníka v bývalé „Saal der ehem. Sokolturnhalle“ – v bývalé sokolovně – tak zněly vylepené plakáty, které zvaly na představení. Na toto představení měly se dostavit povinně ze všech obcí spolky „Kuratorium“, i z naší obce. Zavánělo to „Moravecštinou“. A proto to tak dopadlo. Plakáty byly napřed německé, Kuratorium, založené Němci a my všichni dle situace na bojištích, jsme si z Němců dělali „šašky“, prostě jsme se jich již nebáli. Der Kuss skončil fiaskem, nikdo z našich lidí se nedostavil. Český člověk již nenalítne.

Počasí v březnu roku 1944. V začátku bylo dosti chladno, často padal sníh a ihned roztál, bylo hodně bláto. 6. března byl tuhý mráz. Dne 20. března byl obrovský vítr, „bora“, se sněhem. Sníh a bláto panuje do konce března roku 1944. Panovalo nezdravé počasí, byl kašel a rýma.

Marie Drábková, rozená Vostrá, čp. 7. Dne 1. dubna roku 1944 měla pohřeb zdejší rodačka, byvši převezena z Rakovníka. Spáchala sebevraždu. Bylo jí 48 roků. Byla provdána za Drábka, krejčího z Rakovníka. Mnoho lidu z Rakovníka, z okolí i místa doprovázelo ji na cestě poslední.

Národní souručenství. Dne 12. dubna roku 1944 byla v hostinci „u Humlů“, čp. 17, schůze večer o 8. hodině. Nebyla valně navštívena a z toho vidno, že je již NS přežilé.

Kuratorium. Dne 23. dubna roku 1944 pořádalo „u Humlů“, čp. 17, divadelní představení. Za zaznamenání to nestojí.

Veřejná osvětová služba (VOS). Dne 30. dubna roku 1944 byla pořádána VOS v hostinci „u Humlů“, čp. 17, přednáška. Musel se každý občan povinně dostaviti proti podepsání oběžníku a proti podepsání v sále. Na této přednášel okresní vedoucí VOS, profesor rakovnické reálky Ulrich Karel z Rakovníka. Pozvánka musela býti opatřena číslem kmenového listu a ta sloužila jako legitimace pro vstup do sálu. Viz pozvánku kronikáře, kterou pro kroniku tajně uschoval: Číslo kmenového listu 128. Veřejná osvětová služba v Chrášťanech pořádá v neděli dne 30. dubna 1944 o 14.30 hodině odpoledne v hostinci pana Františka Humla v Chrášťanech veřejnou přednášku na téma „Bolševismus a Češi v dnešním boji“. Přednáší okresní vedoucí VOS, profesor Karel Ulrich z Rakovníka. Pozvánku podepsanou a opatřenou číslem kmenového listu přinesete s sebou. Účast samozřejmá.

Takovouto pozvánku obdrželi všichni občané a museli ji podepsat vlastnoručně, a „jochat“ na přednášku. Chtě nechtě, musel. Bylo každému pohrozeno. Mnoho občanů při odevzdání v sále, tj. odevzdali u vchodu do sálu svoji legitimaci výběrčímu legitimací Rubschovi (jak ten k tomu přišel, Bůh sám ví) a posadili se v sále na připravené židle. Ale bylo více občanů, kteří svoje legitimace odevzdali, ze sálu se vytratili a láteřením venku dali najevo proti pořadatelstvu a přednášejícímu svoje smýšlení. Mnohý občan zůstal na přednášce pouze ze zvědavosti. I tak zůstal v sále i váš kronikář; ne přímo ze zvědavosti, ale aby mohl zaznamenati průběh přednášky. Zůstalo nás v sále 60.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru