Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II. - část 175

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1942

Mikšovic Jindřich, bývalý rolník v čp. 90, zemřel v nemocnici v Rakovníce dne 29. října roku 1942. Měl pohřeb z čp. 50. Bydlel tam syn jeho, také Jindřich. Byl z nemocnice převezen a odtud pochován. Mikšovic Jindřich stál u kolébky založení církve československé. Byl jejím prvním matrikářem a předsedou rady starších. Podotknouti sluší, že Mikšovic se z naší obce musel vystěhovati, neb majetek mu byl pro dluhy prodán. On se vystěhoval k synu Josefovi do Přílep, zde onemocněl, byl převezen do rakovnické nemocnice a odtud převezen, co mrtvola, k nám, do jeho rodné obce, k pohřbení.

Dolejšová Marie. Dne 3. prosince 1942 zemřela v Kněževsi u dcery a zetě Burešových, výměnkářka a bývalá zemědělka v čp. 3 u nás v obci, Dolejšová Marie, ve stáří 73 roků. Hospodařila se svým manželem Josefem Dolejšem na gruntě čp. 3 až do doku 1926, kdy grunt čp. 3 celý prodali. Říkalo se tam „U Donátů“ neb „U Řenčů“. Byt vymínili si v čp. 3 a výměnek v Kněževsi u Burešů. Když onemocněla, odstěhovali nemocnou do Kněževsi; když zemřela, převezli ji do Chrášťan, kde byla dne 6. prosince roku 1942 na místním hřbitově u sv. Prokopa pochována. Byla rozená Donátová a matkou šenkýřky Aloisie, provdané za Procházku Václava, šenkýře a řezníka v čp. 20 a později pak nahoře v hospodě v čp. 11, kteréžto hospodářství i s hospodou obdrželi postupní smlouvou od otce Procházky Ludvíka, rolníka čp. 11.

Hnízdil Bohumil. Dne 20. prosince roku 1942 zemřel v nemocnici rakovnické na žaludeční vředy dobrý zemědělský pracovník Hnízdil Bohumil, bývalý kočí u Baziků, čp. 15. Bydlel v „Bazikojc chalupě“, čp. 119. Z nemocnice sem byl převezen a v úterý 22. prosince 1942 na místním hřbitově uložen k věčnému spánku. O svátcích vánočních provedena po obci sbírka na vdovu a siroty, která vynesla slušnou částku na penězích; rovněž veškeré příbuzenstvo věnovalo rodině pozůstalé místo peněz na věnce peníze přímo jim k rukám. Zajisté hodno následování.

Na půlnoční mši církve českomoravské zpívali a hráli hudebníci. Řídil Černý Václav, učitel zdejší školy. Zpěvy nacvičil se zpěváky Valenta Jaroslav, farář církve českomoravské. Hrálo 18 hudebníků z Chrášťan, z Kněževsi a z okolí. Zpěváci byli z Chrášťan a z Kněževsi, asi 40. Rovněž i druhý den na Hod Boží vánoční o 9 hodině dopoledne se mše svatá opakovala zpěvem i hudbou za přeplněného sálu kněževeské sokolovny, jak o půlnoční, tak o Boží hod.

Mnoho hmyzu, mšice, pavouček se objevilo v roce 1942, hlavně na chmeli, ani plným a pilným postřikem nemohla se „záplava“ hmyzu zdolat. Postřik se opakoval třikrát, na některém úseku i čtyřikrát.

Počasí v roce 1942. Tento rok 1942 začal krutými mrazy a potrvaly celý leden; pouze 4. a 5. ledna bylo mírněji, tálo. Od 7. ledna byly mrazy třeskuté; vrány přilétaly až do dvorů, také až 16 kusů, hlady. 7. ledna napadl hustě sníh a do 10. ledna kruté, třeskuté mrazy. 27. ledna byl mráz tak třeskutý, že ve chlévech byla samá jinovatka.

Únor 1942 začal tuhými mrazy. Do 18. února padal denně hustě sníh, takže občané museli prohazovati sníh. Byla pracovní povinnost. Měsíc únor 1942 byl krutý na mrazy a bohatý na sníh. Byly veliké závěje. Denně, a to několikrát, musely býti silnice protahovány sněhovým pluhem.

Březen 1942 přinesl oblevu a mírné teplo. 5. března napadlo 15 cm sněhu, druhý den mráz. 8. března zima veliká. Do konce měsíce byla obleva, přes den krásně, přes noc mrazy. 16. 3. odpoledne pršelo. Nastala veliká obleva; rovněž druhý den obleva. Celkově počasí v březnu dosti teplo, až 29. března byl tuhý mráz, takže zamrzlo.

Duben 1942. Celý duben panovala citelná zima, mrazy a větry veliké. Půda byla zkornatělá, nedala se rozdělati.

Květen 1942, vždy v noci mráz, přes den krásně; to trvalo do 8. května a pak do konce pršelo denně. 17. května odpoledne „ve Svinné“ a „Struhách“ pršelo a padaly kroupy. Poslední den v květnu strašná zima.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru