Obec Chrášťany
Chrášťany

Dil II. - část 173

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Přísné hlídky po obci. Začátkem června roku 1942 bylo nařízeno úřady, jak německými, tak protektorátními, konati po obci přísné hlídky ve dne i v noci. Bylo přísně nařízeno: Cizince a každého podezřelého zadržet, zatknout a předvést. U nás v obci zadržen nebyl nikdo, spíše byl varován. Tyto hlídky stanoveny k dopátrání pachatele atentátu.

Obergruppenführer Reinhard Heydrich podlehl. Dne 4. června 1942 dopoledne podlehl po velikém utrpení v Praze v nemocnici on, ta německá bestie. Nařízeno ihned vyvěsiti smuteční prapory. Ty vlály na obecním úřadě a na školní budově. V občanstvu jevilo se jakési ulehčení.

Lidice smeteny z povrchu. Dne 10. června roku 1942 byla obec Lidice smetena z povrchu země. Byla ekrasitem vyhozena do povětří. Všichni mužové postříleni, ženy odvezeny do koncentračních táborů a děti vyvezeny do Německa a zde dány do bezdětných rodin, které si je osvojily za svoje vlastní. Hrůza! Kam spěješ, germánský národe, kdysi tak pyšný!

Statkové archy. Dne 11. července roku 1942 se odevzdávaly „statkové archy“ na obecní úřad.

Sedmdesátileté narozeniny prezidenta Háchy. Dne 12. července roku 1942 jsou 70. narozeniny prezidenta Háchy. Veliká událost – v národě našem!?!?...

Ela Vaníčková, rozená Baziková, čp. 15, zemřela v Českých Budějovicích, byla zpopelněna, její popel sem převezen a 17. července 1942 dán do rodinné hrobky Baziků.

Obrovské sucho v červenci a srpnu 1942 panovalo. Na chmeli byli škůdci, mnoho hmyzu, hlavně mšice; ty se tak rozmnožily, že všecky chmelnice na větru byly úplně zničeny. Ačkoliv byl proveden několikerý postřik chmele i stromů, nezvládlo se rozmnožení mšic a moc chmelnic bylo jimi úplně zničeno. Následkem toho byla malá úroda chmele, a ten byl v krátké době vyprodán za cenu 2000 korun za 50 kg. Po chmeli byla veliká poptávka. Také pavouček se vyskytl v hojné míře a tím zkáza chmele dovršena. Byla obrovská sucha; od začátku srpna až do konce panovalo 42 až 45 stupňů horka, všecko se přímo peklo. Úřady bylo nařízeno hlídat úrodu ve dne i v noci, by nebyla ohněm ničena. Taková vedra úporná nikdo v obci nepamatuje.

Holá Františka z čp. 16. Dne 16. srpna roku 1942 měla pohřeb, o druhé hodině odpolední, dělnice ze dvora Heřmana Jos. v čp. 16 Holá Františka. Její život byl samá práce. Rodinu svoji řádně vychovala. Umřela dobrá matka, vzorná pracovnice. Měla ráda zem. Nechť je jí lehká!

Fencl. Dne 16. srpna roku 1942 měl pohřeb dobrý občan, zemědělec na odpočinku, výměnkář Fencl František, Nový Dvůr, bývalý rolník a důvěrník chmelařské organizace Nový Dvůr.

Iblová Františka, čp. 92, zemřela dne 20. dubna roku 1942. Stará, dobrá selka na odpočinku. Pohřeb měla 22. dubna roku 1942 o třetí hodině odpoledne. Zemřela ve věku 79 roků. Celý život pracovala na rodné půdě, nechť v ní sladce spí.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru