Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II. - část 172

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Dne 21. března roku 1942 dal pisatel této knihy všecky tři zvony fotografovat. Fotograf Vágner František, obchodník smíšeným zbožím v čp. 142. Zároveň se zvony dali se fotografovati všichni funkcionáři obce a občané na obecním úřadě náhodou dlící. Na obrázku číslo 1 (fotografie se v kronice nenachází; pozn. opisovatele) jsou:

 1. Ibl Josef – obecní (místní) mistr kovář, bydlící v čp. 163
 2. Hrach Josef – obecní tajemník, vedoucí stravovací agendy
 3. Gregor Václav – místní kronikář (drží levou rukou zvon) v čp. 81
 4. Rottek Josef – obecní strážník, v čp. 156
 5. Kraus Emil, obecní starosta, v čp. 65
 6. Brabec Bohumil, obecní radní, v čp. 84
 7. Šaler Josef, vrchní četnický strážmistr v. v., v čp. 24
 8. Procházka Gustav, rolník a vedoucí obecní kanceláře, čp. 21
 9. Prchal František, kočí ve statku Heřmana Josefa, čp. 16

Na druhém obrázku (fotografie se v kronice nenachází; pozn. opisovatele) jsou titíž občané, avšak jinak sestavení, a tak zachován obrázek všech tří zvonů.

Na práci do Říše nakomandováni. Dne 25. března roku 1942 odjeli hoši, zaměstnanci drah, do Říše, do Mnichova, do Garmisch-Partenkirchenu a jinam, byvši nakomandováni. Odjeli toho dne:

 1. Gregor Václav, čp. 81, syn pisatele této kroniky
 2. Fiala Josef, čp. 76, syn Fialy Čeňka, železničáře
 3. Vecka Jaroslav, čp. 101, syn Vecky Josefa
 4. Stýskal Jaroslav, čp. 159, syn vdovy Vlasty Stýskalové, rozené Červenkové, čp. 58
 5. Kupec Václav, čp. 60, syn Kupce Ferd., domkáře
 6. Petříček Miloš, čp. 143, syn vdovy Františky, rozené Bauerové z čp. 34
 7. Reis Josef, čp. 112, syn Reise Celestýna, železničáře, domkáře
 8. Davídek Josef, syn domkáře Vojtěcha Davídka, Nový Dvůr

Další transport našich hochů na práci do Říše. Dne 27. března roku 1942 byli nakomandováni a odjeli další transporty do proklaté nám Říše. Od nás odjeli:

 1. Gregor Oldřich, z čp. 12, syn vdovy Marie Gregorové, hostinec
 2. Švec Karel z čp. 88, syn Švece Karla, čp. 91, domkáře

Tito dva odjeli do Říše do města Stuttgartu.

Odvody koní. Dne 26. března roku 1942 byly v Rakovníce odvody koní. Byl odveden kůň Polívky Antonína, čp. 27, za 15 tisíc korun, ihned odebrán; za několik dnů byl vrácen.

Sepisovali brambory. Dne 29. března roku 1942 sepisovali, nařízení Němců, brambory.  Zemědělci musejí sázet loňskou výměru. Musí se dodat 41 vagonů bramborů.

Ovocnářský kroužek. Dne 6. dubna 1942 pořádána schůze „Ovocnářského kroužku“ v 11 hodin dopoledne v hostinci u Gregorů, čp. 12. Mladí lidé se tak aspoň mohli scházet a podebatovat spolu. Ono bylo Němci zakázáno, a to přísně zakázáno, shromažďovati se. A tak na ně takto „vyzráli“ pod rouškou Ovocnářského kroužku. Kroužek se scházel k jiným účelům.

Kontrola na všecko. Dne 7. května roku 1942 byla v naší obci provedena povšechná kontrola. Dva kontroloři za asistence četníka prolezli všecko. Však to byli naši lidé, dobře kontrola dopadla.

Dne 15. května roku 1942 dobyli Němci poloostrov Kerč a zároveň i město Kerč. Stísněná nálada u nás.

Atentát na Obergruppenführera Heydricha. Dne 27. března roku 1942 byl spáchán v Praze atentát na arcivraha Heydricha, ve 4 hodiny odpoledne. Německá Hitlerova vláda vypsala odměnu na dopadení pachatele 10 milionů korun. Rovněž naše vláda protektorátní vypsala rovněž 10 milionů korun. Dne 28. 3. 1942, druhý den, stály již všude hlídky, na silnicích, po obcích, po lesích a všude a přísně pátráno po pachateli. Bylo zatčeno mnoho našich nevinných lidí, každý dost málo podezřelý byl zatčen a uvězněn. Dne 30. května roku 1942, jelikož dosud pachatel nebyl vypátrán – patří veliký dík všem lidem našim – vypsala naše vláda, takzvaná protektorátní, další odměnu na vypátrání pachatele, nových dalších 10 milionů korun.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru