Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 171

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Naše oba zvony sejmuty. Dne 18. března roku 1942 byly naše oba zvony z kapliček, i na Novém Dvoře zvon, sejmuty. Toho dne dostavili se do naší obce zřízenci vyslaní okresním národním výborem v Rakovníku, by na válečné účely sejmuli oba zvony. Krátce před sejmutím zvonů shromáždil se veliký zástup zdejšího občanstva, neboť zpráva ta bleskurychle roznesla se po celé naší obci, aby se každý občan rozloučil se svými miláčky zvony.

Pisatel této kroniky, kronikář Gregor Václav, čp. 81, zazvonil naposledy, na rozloučenou, se zvonem v hořejší kapličce. Zvonil asi půl hodiny a za tu doby byla u hořejší kaple shromážděna celá naše obec. Jedno oko nezůstalo suché, rozplakal se i ten nejotrlejší člověk, plakali všichni. Po sundání obou zvonů zdejších i zvonu na Novém Dvoře, byly všechny tři zvony dány na obecní úřad a zde čekají na další rozhodnutí úřadů.

Jeden z vyslaných zřízenců byl známý zedník a hudebník Hering z obce Šanova.

Zvon z kaple dolejší (ve školní zahradě) vážil 55 kg. Výška až k okraji 38 cm, spodní průměr 47 cm, byl přelit roku 1880 zvonařem Josefem Dipoldem v Praze. Nápisy na něm byly: V radosti – v žalosti dávám hlasy k výsosti. Obstaráván jsi všemi silami – samostatná obec Chrášťany. Přelil Jos. Dipold v Praze 1880. Zvon z kaple hořejší váží 22 kg. Ulit zvonařem Josefem Dipoldem v Praze 1880.

O tento zvonek podali žádost Okresnímu úřadu v Rakovníce bratr farář Česko-moravské církve Valenta Jaroslav a kronikář Gregor Václav, čp. 81, o nechání zvonu k účelům církevním Církve česko-moravské. Úřady vyhověly žádosti kladně, a zvon zase dne 25. dubna 1942 na svoje původní místo, do hořejší kaple, strojníkem Laubrem Františkem, čp. 158, a se svými lidmi zavěsil. A zase odtud příležitostně vyzvání. O něm podrobněji: Zvonek onen byl vysvěcen v kostele sv. Jakuba v Kněževsi a nese jméno Václav. Podrobněji, zajímavé, najdeš v prvním dílu kroniky. Zvonek z kaple dolejší a z Nového Dvora musely býti dodány na válečné účely. Posvěcené věci budou vraždit lidi? To už tak lidstvo zpustlo?! Zvonek z Nového Dvora nesl obrázek sv. Martina a vážil 24 kg.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru