Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 169

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Dne 11. února 1942 zemřela výměnkářka z čp. 32 Pánková Anna. Zemřela o půl šesté hodině ranní a pohřbena dne 13. února 1942 odpoledne.

Pracovní povinnost. Do 18. února 1942 padal denně hustě sníh. Úřady nařídily pracovní povinnost k prohazování sněhu, hlavně sněhových závějí. Na okresních silnicích za hřbitovem k Olešné utvořily se veliké sněhové závěje, směrem k Nesuchyni „u Lipky“ utvořil se několikametrový sněhový úvoz. Celá obec musela vyrukovat, aby se zdolala kalamita sněhová a aby hlavně byly udržovány silniční spoje s vedlejšími obcemi. Hlavně aby bylo plynulé zásobování všech vesnic. Sněžný pluh tažený dvěma páry koní byl v permanenci ve dne v noci.

Dne 18. února 1942 musel opustit z nařízení gestapa náš občan žid Landa Emil s rodinou, čp. 31 (obchod smíšený), manželkou Annou Landovou a dcerou Irenou naší obec. Měl nařízeno do Kladna, odjel vlakem o půl šesté ráno. Odtud, z Kladna, odjeli transportem do Osvětimi, do lágru smrti, do plynových komor. On, Landa, zahynul tam, prý sebevraždou oběšením, jeho manželka Anna a dcera Irena zahynuly v plynové komoře. Syn jejich Otto Landa pracoval, jsa před gestapem ukryt, v dole na Kladně.

Dne 20. února 1942 zemřel šenkýř a rolník „u Matějčků“, bodrý náš občan Gregor Emil z čp. 12. Zemřel o půl dvanácté hodině polední a pochován v neděli dne 22. února roku 1942 o třetí hodině odpoledne. Jak byl vážen, nejen v obci naší, ale v obcích celého rakovnického okresu, nasvědčovala obrovská účast lidu při jeho pohřbu. Před svou smrtí říkával často k hudebníkům: „Až já umřu, zahrajte do hrobu tu mojí píseň.“ A tak se také stalo. Hudba zesílená kapelníka Josefa Holýho, čp. 109, do hrobu mu zahrála jeho zamilovanou píseň „Modré oči, proč pláčete?“ Jedno oko všech účastníků nezůstalo suché, plakali všichni. Škoda, škoda tak dobrého, bodrého člověka.

Dne 25. února 1942 byli všichni svobodní zaměstnanci u dráhy povoláni k lékařské prohlídce, pojedou na práce do německé říše.

Dne 27. února zemřely dvě staré výměnkářky: Františka Hornofová, čp. 43, a Františka Procházková, čp. 77. Obě měly pohřeb 1. března 1942, v neděli dopoledne, prvá ve 2 hodiny, druhá ve 4 hodiny.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru