Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 170

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Pracovní povinnost byla zavedena na prohazování a odstranění sněhu z okresních silnic. Byly veliké sněhové závěje, sněhový pluh nestačil, ačkoliv jezdil, brázdil ve dne i celé noci. By se uvolnilo spojení, musel každý, i ženy, odrostlejší děti též, na silnice, ale zadarmo, bezplatně.

Dne 4. března 1942 odevzdávali se z naší obce vepři pro Prispol na vagony do Rakovníka na nádraží.

Okresní den zemědělské výrobní bitvy roku 1942 byl 5. března roku 1942. Byla to přednáška odborníků, zemědělců. Na tuto přednášku, která konala se v Rakovníku v hotelu, byli povoláni, spíše zahnáni, všichni zemědělci z okolí.

A týž den 5. března 1942, zatímco všichni zemědělci meškali mimo domov, byli v Rakovníce, viz několik řádek výše, byla u nás po obci provedena přísná kontrola slepic, obilí, mléka, odstředivek a beček. U kterého zemědělce nalezena byla odstředivka nebo bečka odplombovaná, platil citelnou pokutu. Rovněž nalezena-li u někoho přespočetná slepice (načerno zvaná), platil zastrašující pokutu. Kontrolu prováděli kontroloři vyslaní okresním úřadem. Tito byli bezohlední, drzí, hrubě s každým jednali, hrozili zavřením apod.

Dne 9. března 1942 byla k večeru provedena domovní prohlídka u Pumrle Jos., pekaře, čp. 26. Vyslýchán byl také Procházka Jaromír, čp. 77, byl podezříván, že mouku Pumrlovi vědomě odvážel do Rakovníka k dalšímu řetězovému obchodu (keťasování). Procházka dokázav nevinnu, byl propuštěn. Pekaře Pumrle odvezlo četnictvo k soudu do vazby. Následkem Pumrlovy výpovědi byl ještě téže noci zatčen a do vazby do Rakovníka dán mlynář Handlíř Václav z Kněževsi, že prodával pekaři Pumrlovi mouku načerno. Oba přišli do Prahy před německý soud a odsouzeni každý na 2 roky na nucené práce do říše.

Dne 10. března 1942 byl proveden po obci soupis starého železa, litiny, ocele a jiných kovů. Soupis po obci prováděli z nařízení obecního úřadu Procházka Jaromír, čp. 77, a Kučera Václav, čp. 10. Sbírka vynesla 34 q.

Na „Sovětském ráji“ v Praze. Dne 11. března 1942 byli někteří zdejší občané na „Sovětském ráji“ v Praze. Výstavy „Sovětský ráj“ muselo se z naší obce zúčastnit asi 35 osob. Obecní úřad je vybral, odevzdal jim průvodní listiny a tam v Praze, na výstavě, obdrželi cestovné.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru