Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 164

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

V čísle 50, majitelé manželé Václav a Jana Lorberovi, čp. 75. Tato Jana obdržela dům čp. 50 od rodičů Vendelína a Marie Polívkových věnem. Rod Polívků jest v naší obci prastarý. V roce 1713 byl zde Tomáš Polívka, těch vícero, tedy přezdívka „u Tomášů“.

V čísle 51, nyní zde hospodaří Adolf a Marie Grill, česky znamená Cvrček, přezdívá se „u Cvrčků“ a ještě „u Kubánů“. Dříve rod Cvrčků byl v čp. 61, sem do čp. 51 se jeden Grill Jan přiženil. Přezdívka „u Kubánů“ vznikla, že prý tam v čp. 50 bydleli vojáci kubánští, když za nepokojů táhli tudy naší obcí; rovněž i jinde prý přenocovali, v čp 42 a jinde. Tuto zprávu bráti však „s rezervou“. Lid o „Kubánech“ často vyprávěl.

V čísle 52, nyní Vilemína a Antonín Chalupa, přezdívka „u Rokosů“. Proč? Snad bydlel zde Rokos?

V čísle 53, v tomto čase hospodaří zde Jitka, roz. Staňková, a Rudolf Trešl, z čp. 1. Rudolf se do čísla 53 přiženil s Jitkou. Rodiče Antonín a Marie Staňkovi odtud přezdívka „u Staňků“. Před těmito zde byli Šintlerové, jeden z nich, Matouš Šintler, odtud „u Matoušů“.

V čísle 13, dnes Anna a Josef Opatovi, před nimi rod Divyšovských, jich předek byl bednář, tedy „u Bednářů“, dnes již zapomenuto.

V čísle 55 Antonie Ulrychová, vdova po Rudolfu Ulrychovi, tento i jeho otec Martin Ulrych byli zručnými i dovednými koláři; přezdívka dodnes „u Kolářů“.

V čísle 56 Josef a Veronika Vajtrovi, úpravčí trati v. v. Před nimi rod Zelenků, tedy přezdívka „u Zelenků“. Jeden z nich byl pekařem, odtud „u Pekařů“.

V čísle 57, majitel Josef Neuner, řezník z čp. 121. Bydleli zde Červenkové, „u Červenků“.

V čísle 58, nyní Kopecký Ludvík, dříve rod Náglů, poslední z nich byl Prokop Nágl, přezdívka „u Prokůpků“. Dnes už zapomenuto.

V čísle 59 Uher Adolf s manželkou, matky Uhrové otec byl Mladý, pásl ovce a dobytek, holič, chodil holit po stavení a všeobecně „pastejř“ zvaný, přezdívalo se „u Pastejřů Mladejch“, dnes už zapomenuto.

V čísle 61 bydlí Anastázie a František Pichrt, kolář. Bydlel před nimi starý rod Cvrčků, později Grillů, říkalo se „u Cvrčků“, teď v poslední době „u koláře Pichrta“.

V čísle 60, kde dnes běží koleje buštěhradské dráhy, vedle čp. 59 Uhra Adolfa, stával dům čp. 60, jehož majitelem byli Marie a Josef Růžička. Když v roce 1883 se dráha tudy vyměřovala a v roce 1884 stavěla, nechtěl se Růžička z domu čp. 60 a ani z příslušenství za žádnou cenu vystěhovat, naopak zajel si do Vídně k císaři Franz Josefovi postěžovat. K císaři připuštěn nebyl, z Vídně vyveden jako podezřelý člověk na atentát, a než se vrátil do obce naší, byl exekučně vystěhován do kaple hořejší a peníze za domek složeny drahou na obecním úřadě, za starosty Donáta Václava, čp. 70 (dnes rod. Malý Ant. a vnučka starostova Štěpánka, provdaná Malá). Před Růžičkovými bydlel zde v čp. 60 Ignác Pfaffek a odtud vznikla tu přezdívka „u Faffků“. A tuto přezdívku přinesl Růžička do koupeného domu čp. 4. Dodnes se přezdívá „u Faffků“. A „za Faffkojc“ se říká katastru za čp. 138 dodnes. Číslo popisné 60 obdržel domek vystavěný, ale nedostavěný Vojtěchem Brabcem a dnes majitelem jsou Anna a Ferdinand Kupcovi.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru