Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 165

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

V čísle 70, nyní Štěpánka a Antonín Malý, dříve rod Donátů, od pradávna se zde přezdívalo „u Zelenků“.

V čísle 103 Anna a Václav Vecka, předchůdce jeho tchán Donát Václav, ten byl kovářem v čp. 116. Odtud dostal přezdívku „Čouda“. Václav Donát, Čouda, tak psaly jej i všecky úřady. Byloť v obci naší vícero Donátů i Václavů, proto přezdívku „Čouda“ dodržovaly úřady.

V čísle 114 jest Marie Gregorová, provdaná za Treglera Františka, její otec v čp. 114. Gregor František byl tesař, tedy „u Tesařů“.

V čísle 124 bydlí Josefa a Josef Gregor, syn předešlého Františka Gregora, čp. 114, jest také tesařem a pensistou dráhy, přezdívka „u Tesařů Pepíka“.

V čísle 79 dnes Božena a Emil Prousek, úředník dráhy, každodenně jezdí do zaměstnání do Loun. Před nimi její otec a jeho tchána Ludvík a Marie Gregor, obecní strážník a tohoto Ludvíka otec Prokop Gregor, odtud přezdívka do dnešního dne „u Prokopů“.

V čísle 2 nynější majitel Kapoun František a Matylda z Malinové. Zde od nepamětna přezdívá se „u Koňasů“. Proč? Neví se.

V čísle 3, nyní Josefa a Václav Polívka, železničář v. v.. Zde bydlel rod Donátů, byli méně situovaní, tedy „u Donátíků“, před nimi byl zde Renč, přezdívka „u Renčů“. Do roku 1926 byli zde Dolejšovi Josef a Marie, také se dodnes říká „u Dolejšů“. Číslo 3 po rodičích zdědila dcera Anna, provdaná za Josefa Lihnarta, rolníka čp. 89 a tam postavilo v roce 1951 JZD prádelnu a mandl. A tak se také tam v čp. 3 přezdívá „v prádelně“.

V čísle 4 bydlí Růžičková, vdova po bývalém starostovi Růžičkovi Václavu. Ta bydlí zde se svými syny a dcerou Annou. Otec starosty Růžičky – Josef Růžička, bydlel v čp. 60, domek po rodině Ignáce Pfaffka, a při stavbě dráhy buštěhradské, nechtěje se z domku čp. 60 vystěhovati, byl násilně – exekučně vystěhován do hořejší kapličky. Jeho přídomek, přezdívku, přenesl sebou i do čp. 4 „u Faffků“ a dodnes se tak říká.

V čísle 77, majitelé Marie a Jaromír Procházka, otec tohoto nazýván Franta Procházka, byl zedníkem. Procházků v obci hodně, vznikla přezdívka „u Zedníků“; a tak říká se dodnes.

V čísle 107, dnes Jan Uhlíř, před ním rod Číhařů, přezdívá se „u Číhalů“, také vedle úvoz do Ludenců vedoucí, nazýván „Číhalojc ouvoz“.

V čísle 102 Rudolf Polívka se ženou, jeho otec Polívka František, oba byli kováři, přezdívka „u Kovářů“. Nejčastěji se říká „u Božínků – Kovářů“.

V čísle 45, nyní Klečka Antonín, s manželkou a dvěma syny. Před nimi byl zde Ondřej Hering, jeho předek byl pastýř, ihned přezdívka „u Pastejřů“. Ondřej Hering provdal jedinou dceru Emilii do Kněževsi za rolníka Emana Konopáska, tam k ní se odstěhoval a umřel. Dům před tím prodal šafáři fürstenberských statků Klečkovi Antonínu. Také se tam v čp. 45 říkalo „u Ondřejů Pastejřojc“.

Pokračování

 

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru