Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 160

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

17. Včelaři. Do roku 1927 (do své smrti) nejlepším odborníkem ve včelařství byl Gregor Josef, čp. 81, rolník. Měl až dvacatero včelstev. Byl hledaným včelařem v naší obci. Pěstoval, aneb usazoval včely těmto včelařům: Ve statku čp. 23 Pařízkovi Václ., Polívkovi Jos. V čp. 27, Pochmanovi Jos. v čp. 29, Haunerovi Eman. v čp. 69, Gallerachovi Jos. v čp. 30, Donátovi Ant. v čp. 33, Rýglovi Jos. v čp. 32, Haunerovi Ant. v čp. 35, Haunerovi Janu i Josefu v čp. 72, Šindlerovi Ant. v čp. 37, Ringmajerovi Františkovi a Adolfovi čp. 38, Donátovi Václavovi – později Františkovi v čp. 70, Žákovcům v čp. 94, Vajdyšovi v čp. 96, Procházkovi Ludvíkovi v čp. 11, Bazikovi Václavu, později Františku v čp. 15, a zkrátka řečeno – všem majitelům včelstev včely pěstoval. Při rojení včel povolal každý Gregora Jos., při vybírání medu, při krmení včelstev musel býti Gregor Josef. Každému rád vyhověl, říkával často: „Rád jdu mezi moje včely!“ A když byla někdy katastrofa a včely po obci vymíraly, jemu nikdy ne, neb jim věnoval mimořádnou péči. A když pak Gregor Josef těžce onemocněl (těžkou záduchou) často na lůžko upoután, jeden úl po druhém vymíral po obci; jemu samotnému zbyly tři úly. V dnešní době má včely, 16 úlů, Novotný Josef, čp. 38, rolník. Tento jest nástupcem, včelařem v naší obci, po Gregorovi Josefu, čp. 81.

18. Stromy letošního roku 1942 jsou od předešlých zim, 1938, 1939, 1940 a 1941 chybné, živoří, na polovic chybné, namrzlé; není stromu, aby nebyl vadný. Jest obava, že stromy všecky zajdou při letošních krutých mrazech; všecky stromy jsou namrzlé. Nové stromky vysazovat nelze, neboť sazečky jsou vesměs zmrzlé. Majitelé zahrad a alejí s obavou hledí do budoucna. Již za minulých let byly všecky zahrady jejich mrazy úplně zrunýrovány - zpustošeny.

10. Auto v naší obci měl první – dopravní Bušek Bedřich, pekař, čp. 26, již v roce 1926, jeho nástupce Komárek, rovněž pekař, měl také dopravní roku 1929-1931. V roce 1930 měl osobní auto farář církve českomoravské Dr. Th. Pešek Bohumil. Dojížděl vyučovat náboženství i do vzdálených obcí v Sudetech aj. Auta v roce 1932 měli: Bazika Gustav, čp. 15, Konopásek Václav, čp. 28, Štroner Josef, čp. 14, Novotný Vojtěch, čp. 38, Vágner František, obchodník čp. 142.

20. Kolo. Tenkráte zvaný samoběh měl první v naší obci obchodník v čp. 6 Teliš Klement. Měl tříkolku, vpředu kolo veliké, v průměru a 2 metry a vzadu 2 kolečka malá, asi 30 cm v průměru. Teliš, dobrá kopa, prováděl za jízdy na onom „velocipedu“ různé „krkolomné kejkle“ pro obveselení nás zdejších kluků. Bylo to kolem rok 1896. Kolo v nynějším provedení, dvoukolové, měl první Pařízek Arnošt, čp. 22, již v září 1897 za 120 zlatých (pozdějších 240 korun). Druhý v naší obci měl kolo Pokorný František, čp. 39, selský syn. V krátkém čase se kola u nás tak rozmnožila, že majitelem kola byl každý čtvrtý občan. Dnes, v roce 1942, jest kolo již v každé chalupě, v některé početnější rodině jsou dvě kola.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru