Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 155

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

Rodáky chrášťanskými jsou Donátové z čp. 33 – Ing. Dr. hc. Josef Donát (1858-1937), vynikající český elektrotechnik, zakladatel československého průmyslu elektrotechnického na Moravě, vynálezce obloukové lampy s elektrickým regulátorem, a Václav Donát (1869), statkář v Pavlově u Pelhřimova, z nekompromisních politiků agrárních, s. č. senátor a předseda klubu.

Z Chrášťan je také Dr. prof. Ing. Josef Kounovský (1878 – 22. 12. 1949), profesor deskriptivní geometrie na české technické škole v Praze, v posloupnosti třetí držitel této významné vysokoškolské stolice z řad absolventů rakovnické reálky. Vydal „Prostorová křivka stupně třetího“ a spolupracoval na velké dvoudílné „Deskriptivní geometrii“.

A jiný matematik Karel Landa (1881), profesor průmyslové školy v Plzni, autor učebnic matematiky.

Počasí v dubnu 1941. Dne 6. 4. 1941 notně pršelo. 7. 4. padal celý den hustě sníh s deštěm. 8. 4. 1941 napadlo hodně sněhu, byly veliké závěje, takže silnice a cesty musely býti prohazovány aneb sněhovým pluhem protahovány. Byl tuhý mráz. Dne 9. 4. 1941 tuhý mráz, úplně zamrznuto. Rovněž i 10. 4. mráz.

Deštivé, chladné, a při tom studený vítr, panovalo počasí celý duben. Pršelo denně, hlavně 12., 13., 22., 23., 25., 26. dubna. Pršelo se sněhem, cahota. Takový duben prý nepamatují ani ti nejstarší lidé.

Dne 17. května roku 1941 přednášel odborný učitel Gregor Emil, zdejší rodák z čp. 12, t. č. učitel měšťanské školy v Rakovníku o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi. Přednáška konána v hostinci u Emila Gregora v čp. 12 (otec přednášejícího) a zúčastnilo se mnoho občanů. Rok 1941 jest rokem Dvořákovým a proto konány přednášky o Dvořákovi po celé republice, byl všude oslavován.

Václav Hejda z čp. 22-23. Dne 18. května 1941 (v neděli) zemřel statkář z čp. 22-23 a čp. 99 ve věku 39 let. Byl dobrým člověkem; pohřben byl ve čtvrtek o svátek Nanebevstoupení Páně dne 22. května 1941 na nově přistavěný hřbitov u brány vpravo do rodinné hrobky. Pocházel z Lubné a statek ten obdržel smlouvou po švakru a sestře Arnoštu a Barboře Pařízkových, kteří byli bezdětní. Hejda Václav zanechal vdovu Marii a syna Václava. Později byly jeho ostatky přeneseny do rodinné hrobky Pařízků na starý hřbitov u brány vpravo.

Dne 21. června 1941 bylo nadřízenými úřady nařízeno, že každý zemědělec musí se účastnit povinně polního kurzu.

Polní kurz byl pořádán procházkou v polích a přednášel profesor rakovnické rolnické školy p. Šteffek. Poučoval zemědělce o stavu kultur. Před obecním úřadem čp. 8 byl zemědělců sraz. Šlo se směrem k sv. Rosárii, odtud po strouze do Úzkých, do Struh, do Korten a odtud po silnici k domovu. Profesor Šteffek přednášel poutavě, vykládal, ponaučoval. Kursu se zúčastnilo pouze 26 zemědělců.

Řeč vůdcova Adolfa Hitlera. Dne 22. června 1941 v poledne byla rozhlasem hlášena řeč führera v českém překladu o Rusku.

Mléčná kontrola. Dne 24. června 1941 kontrola po obci, mléčná kontrola, mléko a mléčné výkazy. Kdo ze zemědělců nevedl správně, denně výkazy o mléce, platil citelnou pokutu.

Očkování vepřového bravu. Dne 27. června 1941 očkoval zvěrolékař Dr. Josef Urban z Rakovníka po obci vepřový brav. Od jednoho kusu platilo se 12 korun. Očkoval proti července vepřů; obecní strážník Josef Rotek vždy pořídil Urbanovi seznam zájemců předem.

Marta Stuchlová. Dne 11. července 1941 zemřela v Praze ve věku 19 let Marta Stuchlová. Byla převezena domů a zde měla pohřeb na místní hřbitov dne 14. července 1941 (v pondělí) o 3 hodině odpoledne. Její matka Marie Stuchlová, čp. 80, a sourozenci vypravili jí krásný pohřeb. Mnoho družiček a mládenců doprovázelo ji na cestě poslední a hodný dav lidu.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru