Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 156

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

Leontýna Haunerová, čp. 69. Dne 15. července roku 1941 zemřela po dlouhé a trapné nemoci o 5 hodině ranní ve věku 61 let Leontýna Haunerová, čp. 69 (u Švindlů). Rozena byla Kovářová z Lužné. Byla majitelkou hospodářství. Pohřeb katolický ve čtvrtek 17. VII. o čtvrté hodině odpoledne.

Viktoria. Dne 18. července 1941 dráhy poprvé jezdily s namalovaným „V“, tj. Viktoria – Vítězství. Tímto písmenem neb slovem byly vyvěšovány plakáty na každém rohu, na každých vratech. Každý majitel domu a budov musel si na obecním úřadě za poplatek onen plakát „Viktoria“ opatřiti a za okny svého bytu jej vyvěsiti. Tak nařídily nadřízené úřady. Občané poslušni rozkazů, vylepovali ony plakáty s „Viktoria“ za každé okno, na každá vrata, ba u některých posměváčků se objevily ony plakáty „Viktoria“ i na záchodech. Na plakátech jest velkými slovy: Deutschland siegt an allen Fronten für Europa! Německo vítězí na všech frontách pro Evropu!

V červenci 1941 starosta Kraus Emil, čp. 65, onemocněl, byl převezen do rakovnické nemocnice, starostenství převzal náměstek Ibl Václav, čp. 92, rolník.

Nástavba domu čp. 13. Dne 6. září 1941 začal provádět nástavbu svého domu čp. 13 Josef Opat, domkář. Zedníci – jeho syn Václav Opat a Frant. Pichrt, čp. 40, tesařskou práci provedl Gregor Josef, čp. 124, tesař a penzista dráhy. Dům čp. 13 byl dříve kryt slaměnými došky.

Společná jízda do mlýnů. Dne 1. prosince 1941 (v pondělí) poprvé se jelo společně do mlýna, tak nařídily úřady, že musí se jak s obilím, tak i na šrot. Některé menší mlýny byly dočasně zrušeny. Do mlýnů určených musel majitel koní odvézti každému úplně zdarma jeho obilí k semletí neb ke šrotování. Naše obec byla přičleněna mlýnům do Rakovníka, a sice: s pšenicí do mlýna p. Šmída, se žitem a na šrot Hospodářskému družstvu. Dálo se to následovně: Zemědělec, samozásobitel, mínil-li si dáti do mlýna semleti, musel v určitý den, stanovený obecním úřadem, na obecní úřad a zde oznámit, že míní dáti do mlýna, buď pšenici neb žito, neb obojí druh, rovněž i na šrot, a oznámil na jakou dobu (na 1 měsíc neb na 2 měsíce). Starosta Kraus Emil neb tajemník Hrach vypočetl dávku na jedno zásobovací období, znásobil počtem osob v rodině a dle toho vystavil mlecí povolení.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru