Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 142

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Dne 14. dubna 1940 v noci veliký mráz, od 16. dubna 1940 panovalo krásné počasí, slunné. Začalo se síti, hlavně pšenice jarky.

Václav Tvrz, Nový Dvůr. Dne 21. dubna roku 1940 zemřel Václav Tvrz, byl raněn mrtvicí, o 2 hodině odpoledne. Bývalý zemědělec, nyní na výměnku u svého syna Františka Tvrze. Byl stár 69 roků a pochován prvý na nově přistavěném hřbitově přesně dle letního času ve 4 hodiny odpoledne. Farář Valenta církve českomoravské, hasiči, mnoho lidu i z dalekého okolí doprovodilo Václava Tvrze na jeho poslední cestě. Nad jeho hrobem promluvil a krásně se rozloučil Solar Josef, domkář a švec z Nového Dvora.

Do konce dubna roku 1940 bylo již krásné počasí letní, takže se pilně zasely jařiny, hlavně ječmene.

Květen roku 1940. Tento měsíc samý déšť a hrozné bouřky. 8. 5. trochu jediný den, že nepršelo a bylo trochu hezky.

Německá veliká ofenziva. Dne 10. května 1940 začala na západě německá veliká ofenziva proti Belgii a Holandsku.

Dětský den. Dne 26. května 1940 pořádala mládež církve českomoravské Na Borech u hájovny (hajný Šimer Josef starší) dětský den. Sehráli divadelní představení České děvče – srdce zlaté. Bylo pro častý déšť a velikou bouřku několikrát přerušeno. Návštěva i z dalekého okolí byla obrovská, příjem byl několik tisíc korun.

Rudolf Konopásek, čp. 28. Dne 3. června 1940 zemřel v rakovnické nemocnici v 8 hodin večer rolník a bývalý starosta ve světové válce od roku 1913 až 1919, tedy plných šest let, Rudolf Konopásek. Pohřeb měl ve čtvrtek 6. června 1940 o třetí hodině odpoledne za obrovské účasti lidu místního i z dalekého okolí. Byl stár 58 roků. Jako starosta měl velikou zodpovědnost za zásobování lidu místního. Byly samé rekvizice, samé enky – chlebenky, cukřenky, moučenky, tabačenky aj. enky. Jedno nařízení stíhalo druhé, úřadování vyžadovalo pevných, otužilých a zdravých nervů. A to ukrátilo věk jeho života. Sám voják musel se bezpodmínečně podřizovat a vyplňovat nadřízených úřadů všecky jejich plané rozkazy. Takových sedláků měl by míti náš národ více. Budiž ti země, Rudolfe Konopásku, lehkou, ta hrouda česká, kterou jsi tolik miloval.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru