Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 143

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Na poctu německým vojákům zvoněno. Dne 6. června 1940 bylo denně od 5 hodin do 6 hodin odpoledne dle nového času zvoněno na poctu německým vojákům. Bylo tak nařízeno německými úřady. Náš zvoník Pác Bedřich pečlivě vykonával tento rozkaz, vždy za padlé se při tahání zvonu nábožně modlil, a přidal k tomu ještě nějaký ten otčenášek, a k tomu několik minut zvonění, jen aby prý si je Pán Bůh všecky k sobě vzal a my jsem se jich zbavili. Zvoník Pác Bedřich, čp. 3, byl od narození mrzákem, měl nohy obě nevyvinuté, chodil o dvou berlích, a tak si mohl něco podobného dovolit, on říkal, troufnout. Když zvonil, kolemjdoucí slyšeli zcela srozumitelně: "Pakáž mizerná, vrahové" a jiné šťavnaté nadávky. "Nejraději bych jim odzvonil všem" atd. On Pác rád holduje moku a v stavu podnapilém přímo zuřil proti nim - Němcům.

Muzikant Balšánek. Dne 8. června 1940 byl zpopelněn v Praze dopoledne v krematoriu český lidový muzikant Balšánek. Hrával se svojí vyhlášenou kapelou denně do rozhlasu. Svými kousky vyrážel a povzbuzoval české duše k vytrvalosti. Hrával pouze české národní písně opěvující naši milou českou zem, tak těžce zkoušenou. Mnohé české duši nalil balzám útěchy. Jak rád náš člověk si otevřel rádio, abys si poslechl jeho písně a ihned pookřál. Proto kronikář zde věnuje Balšánkovi tuto malou vzpomínku.

Dne 10. června 1940 (v pondělí) vyhlásil v 16 hodin 30 minut odpoledne Mussolini válku Francii a Anglii. O půlnoci z 10. června na 11. června 1940 jest nepřátelství mezi uvedenými státy.

Německý Červený kříž. V říši německé se vybralo na německý Červený kříž do dne 10. června 1940 31 002 218 marek.

Paříž obsazena. Dne 14. června 1940 dopoledne byla Němci obsazena Paříž. Rovněž toho dne byl Němci dobyt přístav Le Havre.

Přednosta nádraží Mašek Josef zemřel dne 15. června 1940 ve 3 hodiny ráno. Byl přednostou nádraží Chrášťany-Kněževes, stár 49 roků. Pohřeb měl z nádraží odpoledne dne 17. června 1940. Zúčastnilo se ho mnoho lidu. Pohřební průvod zahajovali dva říšští Němci, železničáři z nádraží Horosedl, dříve Nesuchyň-Hořesedly. Oni dva říšští Němci nesli krásný věnec se stuhami v říšských barvách. Byla to jakási provokace od nich. Mašek Josef byl členem místního Sokola, jedno období i jeho starostou. Byl to dobrý člověk, přítel a všech nás kamarád. Všichni jej měli rádi. Na takového se nezapomíná.

Dne 16. června 1940 večer v 6 hodin notný lijavec se strašnou bouřkou, která trvala celou noc. A při tom déšť jako když z konve lije. Rovněž 17. června notně pršelo.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru