Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 138

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 28

Rudolf a Karolína převzali statek po rodičích dnem svatby. Měli 2 syny. Václav, narozený 4. listopadu 1910, vystudoval Vyšší hospodářskou školu v Plzni, je teď úředníkem finančního ředitelství v Praze, má za manželku Věru Štronerovou, čp. 14 (dcera Josefa a Marie Štronerových, odtud, čp. 14.) Druhý syn Rudolf, narozený 2. Prosince roku 1911, jest to nynější hospodář (r. 1940).

Rudolf Konopásek (starší) byl výborným čilým pokrokovým hospodářem. V letech válečných od roku 1913 až do 30. června 1919, tedy plných šest roků, byl obecním starostou. A starostou se stal za následujících okolností. Schylovalo se k válce, válka jistá, na obzoru. Obecní zastupitelstvo se starostou v čele Bauerem Františkem, čp. 34, se tajně usneslo, že starosta Bauer podá na starostenský úřad rezignaci (odstoupí) a následníkem starosty že jednomyslně zvolí muže, který by musel v případě války narukovat do vojenské služby. A stalo se – bez debat a v tajnosti. Byl zvolen za starostu Rudolf Konopásek z čp. 28, vojín, svobodník od 7. setniny 6. pluku v Chebu, starostou. Starostové, vojíni, byli osvobozeni od vojenské služby, nemuseli rukovat do války, a tak mnoho českých lidí zachráněno. Vzali na sebe veliký úkol naši tátové, když takovéto dílo uskutečnili. Za tehdejší vlády nám Čechům nepřátelské nasadilo celé obecní zastupitelstvo své krky za sabotáž.

A tak sám voják, musel starosta Rudolf Konopásek plniti dané rozkazy od nadřízených úřadů. Byly samé enky – chlebenky, moučenky, cukřenky a samé další enky atd. Úřad starostenský vedl svědomitě a kancelář měl u Antonína Rýgla, čp. 33, proti škole.

Dne 3. června roku 1940 zemřel a za obrovské účasti místní i z okolních obcí občanů dne 6. června roku 1940 (ve čtvrtek) na místním hřbitově pochován. Statek dále vedla vdova po něm Karla Konopásková až do dne 10. ledna 1942, kdy se syn Rudolf oženil. Ten se oženil s Marií, rozenou Treglerovou z čp. 48, dne 27. prosince 1941. Marie, narozená 2. října 1919. Svatbu měli hlučnou; mimo přínosu 50 tisíc korun obdržela od rodičů Emanuela a Albíny Treglerových, čp. 48, deset korců dobrých polí v katastru „Pode Vsí“.

Rudolf Konopásek něšťastnou náhodou v roce 1929, v listopadu, ještě svoboden, přišel o prsty pravé ruky při řezání slámy na řezanku v stroji, řezačce, nosí protézu.

Rudolf a Karolína převzali statek po rodičích dnem svatby. Měli 2 syny. Václav, narozený 4. listopadu 1910, vystudoval Vyšší hospodářskou školu v Plzni, je teď úředníkem finančního ředitelství v Praze, má za manželku Věru Štronerovou, čp. 14 (dcera Josefa a Marie Štronerových, odtud, čp. 14.) Druhý syn Rudolf, narozený 2. Prosince roku 1911, jest to nynější hospodář (r. 1940).

Rudolf Konopásek (starší) byl výborným čilým pokrokovým hospodářem. V letech válečných od roku 1913 až do 30. června 1919, tedy plných šest roků, byl obecním starostou. A starostou se stal za následujících okolností. Schylovalo se k válce, válka jistá, na obzoru. Obecní zastupitelstvo se starostou v čele Bauerem Františkem, čp. 34, se tajně usneslo, že starosta Bauer podá na starostenský úřad rezignaci (odstoupí) a následníkem starosty že jednomyslně zvolí muže, který by musel v případě války narukovat do vojenské služby. A stalo se – bez debat a v tajnosti. Byl zvolen za starostu Rudolf Konopásek z čp. 28, vojín, svobodník od 7. setniny 6. pluku v Chebu, starostou. Starostové, vojíni, byli osvobozeni od vojenské služby, nemuseli rukovat do války, a tak mnoho českých lidí zachráněno. Vzali na sebe veliký úkol naši tátové, když takovéto dílo uskutečnili. Za tehdejší vlády nám Čechům nepřátelské nasadilo celé obecní zastupitelstvo své krky za sabotáž.

A tak sám voják, musel starosta Rudolf Konopásek plniti dané rozkazy od nadřízených úřadů. Byly samé enky – chlebenky, moučenky, cukřenky a samé další enky atd. Úřad starostenský vedl svědomitě a kancelář měl u Antonína Rýgla, čp. 33, proti škole.

Dne 3. června roku 1940 zemřel a za obrovské účasti místní i z okolních obcí občanů dne 6. června roku 1940 (ve čtvrtek) na místním hřbitově pochován. Statek dále vedla vdova po něm Karla Konopásková až do dne 10. ledna 1942, kdy se syn Rudolf oženil. Ten se oženil s Marií, rozenou Treglerovou z čp. 48, dne 27. prosince 1941. Marie, narozená 2. října 1919. Svatbu měli hlučnou; mimo přínosu 50 tisíc korun obdržela od rodičů Emanuela a Albíny Treglerových, čp. 48, deset korců dobrých polí v katastru „Pode Vsí“.

Rudolf Konopásek něšťastnou náhodou v roce 1929, v listopadu, ještě svoboden, přišel o prsty pravé ruky při řezání slámy na řezanku v stroji, řezačce, nosí protézu.

Rok 1940

Rok započal tuhými krutými mrazy, trvaly celý leden.

Odvody koní. 17. ledna 1940 v 9 hodin dopoledne měly se konati v Rakovníce „Na Sekyře“ odvody koní z celého okresu. Každý majitel koní měl předvésti svoje miláčky koně a k nim 5 kg ovcsa, 8 kg sena, 8 kg slámy, ohlávky a dva dobré 3 m dlouhé provazy vzíti sebou. V posledním okamžiku byly však odvody koní odloženy na 25. ledna (čtvrtek) 1940.

Dne 6. února 1940 slabě pršelo a druhý den 7. února 1940 bylo celý den slunečno, sníh tál.

Maršál Göring řečnil dne 15. února 1940 do rozhlasu k německým zemědělcům, by dodržovány byly všecky dodávky pro „vítěznou“ německou armádu.

Dne 20. února 1940 večer v 8 hodin byly na západě na obloze dvě hvězdy blízko sebe, nahoře byla Venuše, dole Jupiter, krásný zjev. A pověrčiví lidé měli látku k dohadování, co bude dál.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru