Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 134

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Grunt čp. 25

Roku 1813 byl zde Josef Trägler, také tam bydlel Matyáš Šmidt. Ten měl 4 osoby dospělé a 8 dítek. Roku 1841 hospodařil zde Leitner Václav, čtvrtláník. Po něm byli zde manželé Václav a Josefa Amlerovi. Dětí měli pět: 1. Marie se provdala do Pšovlk, do hostince, v dubnu roku 1893. 2. Anna, provdala se do Chomutova za strojvůdce. 3. Bedřich, po odbyté vojenské službě byl ve službách knížete Černína v Petrohradě. 4. Josef, strojník, pracoval u Šmída v Lounech, pak zařídil si velkou dílnu zde společně s Marek a spol. v čísle 31 (u Emila Landy). Toho času pracuje zase v Lounech u Šímda. 5. Jaroslav, strojník, pracoval v dílnách dráhy v Chomutově. V roce 1938 musil evakuovat (Němci všecky Čechy vyhnali), šel do Loun, kde ve svojí vile žije se svojí manželkou Františkou, čp. 17, rozenou Matesovou z Chrášťan.

Následkem nemoci několikaleté Josefy Amlerové grunt čp. 25 upadal a zabředl do dluhů. Josefa Amlerová zemřela v září 1896 v stáří 51 roků.

Dne 9. ledna roku 1899 musel Amler Václav prodat dům čp. 25 i pozemky. Obdržel za všecko 12 tisíc zlatých (tj. 24 tisíc korun). Usedlost a něco polí koupil Pokorný Josef z čp. 39. Nutno zde zaznamenati, že Amlerům dne 30. září 1893 úplně vyhořela stodola i s obilím i všemi zásobami, a to urychlilo jejich pád.

Pokorný Josef prodal stavení čp. 25 Otakaru Kounovskýmu, čp. 68 (byl to syn řídícího učitele Josefa Kounovskýho a vedl otci hospodářství). Otakar zde na čp. 25 s manželkou Marií několik let živořili, a když nemohli Pokornýmu platit anuity, prostě jim stavení čp. 25 i s příslušenstvím zase vzal. V roce 1909 koupil dům čp. 25 bez pozemků, pouze stavební místo, poněvadž Pokorný starý dřevěný zchátralý slaměnými došky pokrytý dům čp. 25 rozboural a odvezl domů do čp. 39, ba odvezl všechnu hlínu pod tímto stavením. Toto stavení, stodolu i kolnu s chlévem koupili manželé Josef a Josefa Polívkovi z naší osady Nový Dvůr, čp. 5, za 2500 zlatých. Pozemek, záhumenku, koupili Polívkovi po smrti obou Pokorných od poručenského soudu v Rakovníku prostřednictvím poručníka Konopáska Rudolfa, čp. 28, který u soudu zastupoval nezletilého Pokorného Ludvíka, čp. 39, co jeho poručník.

Za záhumenku za čp. 25 zaplatili manželé Polívkovi 7000 korun roku 1926.

Josef Polívka narodil se 11. listopadu 1871 v Novém Dvoře čp. 5 a manželka jeho Josefa, rozená Kadlecová (dcera hajného z Pustovět), narodila se 10. října 1865.

Manželé Polívkovi měli 3 děti: 1. Františka, narozená 1. ledna 1901, Nový Dvůr čp. 5, provdána dne 22. listopadu 1919 za Gregora Václava, rolníka čp. 81, kronikáře obce, pisatelé této kroniky. 2. Josef, narozen 4. července 1903, zemřel v prosinci 1903, stár 5 měsíců. 3. Bohumil, narozen 15. října 1904, Nový Dvůr, oženil se s Annou, rozenou Treglerovou z čp. 48 dne 6. února 1932. Mají dceru Kamilu, narozenou 29. července 1932, chodí do zdejší školy. Anna, rozená Treglerová, narozená 14. 7. 1908.

Polívka Josef prodělal světovou válku, hlavně v Albánii, kde zůstal až do posledního dne války, odkud přinesl si malárii, kterážto nemoc trápí jej dodnes.

Syn Polívka Bohumil byl povolán jako vojín v mobilizaci roku 1938.

Manželé Polívkovi postavili dům čp. 25 v roce 1910. Zedníci Josef Léhman, čp. 91, Václav Tregler, čp. 46, Václav Brož, čp. 63, Jan Polívka (u Tomášů), čp. 50. Stavba domu čp. 25 stála 2500 korun. Dřívější dům čp. 25 byl dřevěný, pokryt doškami a stál uprostřed dvora přes příč; měl vzadu ochoz dlážděný a vedlo k němu asi 8 schodů. Do stodoly se jezdilo okolo domu.

Čp 25

Starý dům čp. 25, který byl rozbourán v roce 1910 Pokorným Josefem z čp. 39. Dům byl dřevěný, došky pokryt slaměnými, stál uprostřed dvora, stavěn přes příč uprostřed dvora, kolem stavení vedla cesta do stodoly, která stála asi deset metrů za domem; měl ochoz dlážděný kamením a vedlo k němu 8 schodů.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru