Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 135

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 26

V roce 1813 bydlel v čp. 26 Johan Riegl se svojí manželkou a dcerou. Po něm v roce 1841 Jakub Riegl, domkář; potom Václav Riegl s rodinou. Jeho dcera Marie dům čp. 26 v roce asi 1914 prodala Buškovi Josefu, který z naší obce pocházel, ale dlouhý čas pracoval ve Vídni v továrně na obrazy a rámy. Po návrahu do rodné obce Bušek hospodařil zde se svojí manželkou. Měli 2 děti: Syn Bedřich vyučen pekařem a dcera Helena byla zaměstnána doma v malém hospodářství.

Manželé Buškovi postavili v roce 1919 nový dům čp. 26 a starý dřevěý došky krytý rozbourali. Ve válečných letech pracoval Bušek na šachtě kněževeské, na dole Karel, majitelem byl Šmíd Karel z Rakovníka.

Syn Bedřich Bušek byl v Londýně pekařem. Delší čas byl na jedné lodi anglické kuchařem. Vrátiv se domů, zřídil si ze stodoly moderní pekárnu. Však pro veliké investice - postavil moderní pec, koupil za veliké peníze dopravní auto atd. - zabředl do dluhů, nemohl platit, přišel o majetek, který v dražbě koupil jeho učitel a švagr řezník Václav Štyler, Praha-Pankrác. Bušek Bedřich měl za manželku sestru Štylera, pocházeli z Krakova – Červený Zámek. Na čp. 26 váznul pro Buškovou, již vdovu, výměnek v ceně 5 500 korun ročně. Bušek Bedřich a manželka měli jednoho syna. Prodali jim „barák“, odstěhovali se do Prahy. Dcera Helena Bušková provdala se za železničáře Vojáčka Ludvíka, odtud z čísla 117 a odstěhovali se do Rakovníka, kde dělá službu.

Václav Štyler prodal dům čp. 26 i s pekárnou pekaři Josefu Pumrlovi, ten narodil se 23. ledna 1905 v Zámrsku, okres Vysoké Mýto, tam se vyučil pekařem u Ant. Choboty v roce 1922. Pracoval ve Vysokém Mýtě, v Praze, v Plzni a na Kladně, kde měl roku 1932 společně se svým bratrem živnost pekařskou. V roce 1934 pořídil si v Rakovníce vlastní živnost pekařskou. Tady seznámil se se svou ženou Marií, rozenou Brožovou z čp. 63 v Chrášťanech a dne 23. února 1935 se s ní oženil; jest narozena 2. dubna 1909 zde v čp. 63.

Dům čp. 26 i s pekárnou koupili manželé Marie a Josef Pumrlovi dne 1. ledna 1936 za cenu 30 tisíc korun a sem do Chrášťan se přistěhovali. Pumrlovi mají dvě děti: Syna Josefa, narozeného 23. října 1936, a dceru Martu, narozenou 23. června 1937. Zaměstnávají pekařského dělníka.

Čp. 26

Starý dům čp. 26 byl rozbourán v roce 1910 a vypadal asi takto. Býval zde hluboký úvoz,
teď ulice na nádraží Rakovník-Louny.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru