Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 133

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Statek čp. 24 - dokončení

A mnozí zemědělci si vzali příklad ze staréo „Krištofa“ a dělají tak jako on dělával – hluboko oral – kompostoval a hodně hnojil – a sklízejí. Nebylo sedláka nad Holýho Josefa na gruntě čp. 24 „u Krištofů“.

Holý Josef zemřel po dlouhé trapné nemoci na zápal močového měchýře v nemocnici na Kladně po operaci v roce 1907 ve stáří 73 roků a jest tam, na kladenském hřbitově, u zdi, jak nějaký žebrák pochován.

Starý jeho zvyk, že při mluvě říkal skoro za každým loven „ento“.

Josef Holý, zvaný „Křištof“, čp. 24, odevzdal svůj grunt, ježto syna neměl, dceři Vilemíně a zeti Antonínovi Pavlíčkovi z Kalubic, okres Křivoklát, postupnou smlouvou. Ti měli svatbu dne 26. listopadu roku 1891 a tím, toho dne, statek čp. 24 po otci převzali.

Pavlíček Antonín se narodil roku 1866 zde na statku čp. 24. Měli pět dětí: 1. Dcera Františka, narozená 3. prosince 1892, je provdána za vrchního strážmistra Šalera Josefa, toho času ve výslužbě, bydlí v čp. 135 (majitel řídící učitel Cédl Jindřich). Šaler Josef jest t. č. tajemníkem obecnío úřadu. 2. Dcera Anna, narodila se 3. prosince 1897, byla provdána za Spoustu, obchodníka na Kladně, jest s ním rozvedena a znovu provdána v Petrovicích za Krause. 3. Syn Josef, narozen v roce 1898, zemřel roku 1918, stár 20 roků. 4. Syn Antonín, narozen 6. listopadu roku 1902, je při hospodářství doma. 5. Syn František, narodil se 4. srpna 1904, pracuje doma při hospodářství. Pavlíček Antonín často postonával, odevzdal veškerý majetek v roce 1933 své manželce Vilemíně. Dne 28. října 1933 zemřel. Hospodařila Vilemína se svými syny Antonínem, který jezdil s koňmi, a Františkem.

Dne 20. dubna 1940 odkázala mezi oba syny Vilemína grunt čp. 24 po těžké nemoci. Od toho dnehospodaří oba bratři společně na gruntě tom.

Zde nutno uvésti, že dráha Rakovník-Louny rozdvojila statek ve dvě části. Tam, co protíná dráha statek, stála stodola (vpředu popsaná) a kůlny. Díl druhý byla záhumenka, zvaná „Křištofojc flek“, a vpředu u silnice byla krásná zahrada (ovšem, když ještě byl majetníkem Holý Josef). Tuto zahradu prodali manželé Vilemína a Antonín Pavlíčkovi na stavební parcely Karlu a Anně Macákovým (první od dráhy) a Otakaru a Marii Kounovským. Manželé Macákovi postavili dům čp. 78 v roce 1924 a manželé Kounovští postavili dům v roce 1926 čp. 147. Dne 3. října 1929 vyhořely zde staré chlévy.f

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru