Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 131

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Statek čp. 22 a 23 (dokončení)

3/8 usedlosti Marie Haunerové koupil Václav Pařízek dne 23. února 1895 za obnos 6 000 zlatých u C. k. okresního soudu v Rakovníku a pak u notáře složil 12 000 zlatých co věno pro Marii Haunerovou, a ta odstoupila a dovolila vtělení 3/8 usedlosti Václavu Pařízkovi. Tento měl nyní 5/8 gruntu a jeho manželka měla 3/8 gruntu. Václav Pařízek přikoupil od Kněževsi 19 korců polí, takže výměra statku čítá 128 korců polí.

Dne 22. února 1901 podal si žádost Pařízek o přijmutí do svazku obce. Dne 28. února 1901 byla slavným obecním zastupitelstvem žádost kladně vyřízena, a tímto dnem patří do naší obce.

Manželé Pařízkovi měli 2 děti: Arnošta a Růženu, provdanou Pitrovou v Dírné u Soběslavi. Arnošt narodil se dne 15. ledna 1879. Růžena se narodila dne 20. února 1881. Arnošt po vychození obecné zdejší školy chodil do hospodářské školy v Rakovníku a pak vystudoval Vyšší školu hospodářskou v Roudnici. Byl dne 27. dubna roku 1900 odveden k vojsku k 88. pluku a pak přeložen k zeměbraně; dne 1. října 1900 rukoval jako jednoroční dobrovolník. Byl povýšen na důstojnického zástupce. V květnu dne 12ého roku 1903 a na to roku 1904 vždy narukoval na 4 neděl na cvičení do Jaroslavi v Haliči. Do války světové roku 1914 dne 26. července rukoval již jako poručík a byl jako nadporučík velitelem stanice ve Lvově.

Pařízek Arnošt se oženil 17. července 1906 s Bertou, rozenou Hejdovou z Lubné, svatbu měli v Praze u Panny Marie Sněžné a hostinu v hostinci p. Brejšky. Zasnoubeni byli v květnu 1906.

Po válce se ujal zase vedení statku. Byl dobrým hospodářem. Však zanedlouho po válce následkem válečných útrap chřadnul, až dne 16. listopadu roku 1919, bylo mu 40 roků, zemřel. Statek vedla nadále jeho manželka Běta a otec jeho Václav Pařízek. Pařízková se znovu provdala dne 9. dubna 1921 za Celestýna Háka ze Senomat.

Tito dva hospodařili na statku čp. 22 a 23 do 1. září 1930, kdy převzal grunt jemu odkázaný Arnoštem a Bertou Pařízkovými bratr Berty Hejda Václav, sedlák z Lubné. Pařízkovi děti neměli, odkázali grunt Hejdovi V.

Hejda Václav, narozen dne 20. srpna 1903 v Lubné, po vychození obecné školy v Lubné vystudoval Vyšší hospodářskou školu v Roudnici. Oženil se 24. listopadu roku 1924 s Marií, rozenou Zeisovou a do Chrášťan přistěhovali se 15. září 1930, aby převzali statek po sestře a švagrovi Bertě a Celestýnovi Hákových. Mají syna Václava Hejdu, narozeného 6. 2. 1925, který se narodil v Roudnici. Zemřelí majitelé gruntu čp. 22 a čp. 23: Pařízek Václav zemřel jako výměnkář dne 24. dubna 1932. Syn Pařízek Arnošt zemřel dne 16. 11. 1919. Jeho jméno je na pomníku padlých. Celestýn Hák zemřel po těžké břišní operaci na Kladně dne 2. července 1935. Václav Hejda zemřel v neděli dne 18. května 1941.

Manželka Marie Hejdová rozprodala stroje, vozy, nářadí ještě v roce 1941 a statek pronajala na dobu šesti roků pachtýři Matěji Krotkému z Vicenic, Morava, za roční nájem 30 až 40 tisíc korun (dle toho, jak usnesení úřady schválí). A tak kdysi nejlepší statek v obci měl často nové majitele a dle toho „vypadal“. Statek se zadlužoval, takže bředne v dluzích. Marie Pařízková, prvně provdaná za Haunera Adolfa, matka Arnošta Pařížka, zemřela 15. července 1913. Celestýn Hák se narodil v Senomatech dne 5. května 1888. Na statek k Barboře ovdovělé se přiženil dne 9. dubna 1921. Statek předali manželům Václavovi a Marii Hejdovým dne 1. září 1930 a Hák Celestýn zemřel po těžké břišní operaci v nemocnici na Kladně dne 2. července 1935.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru