Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 128

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Usedlost čp. 20 "U Janečků"

Roku 1656 držel grunt čp. 20 Adam Holý s 11 strychy pozemků. Roku 1676 byl zde Jiří Pracný a ještě roku 1813 byl zde Tomáš Pracný a v podnájmu Matyáš Pracný. Rodina čítala 4 osoby dospělé a 8 malých. Roku 1841 byl na gruntě Josef Holý, sedlák. Tento rozdělil grunt čp. 20 mezi dva syny: Ludvík obdržel polovici gruntu na západní stranu k čp. 21 a Jindřich obdržel druhou polovinu domu čp. 20 k východní straně k čp. 73, a tato polovina domu obdržela čp. 109. Dům čp. 20 a čp. 109 jsou jednopatrové. Třetí syn Alois se přiženil k Barboře Svobodové do čp. 17.

Když Ludvík Holý zemřel, vdova si pak vzala souseda z čísla 21 Josefa Červeného a tím sňatkem se dva statky spojily v jeden hospodářský celek. To stalo se po úmrtí Červeného Františka, kterýžto měl obdržeti grunt čp. 21 po otci Františkovi Červeném. Syn František zemřel roku 1884 o Vzkříšení. Po něm dědil grunt čp. 21 jeho bratr Josef Červený a tím se oba grunty čp. 20 a čp. 21 spojily.

Josef a Marie Červení měli osm dětí. Vzali se roku 1872. Jejich děti:

1. František, hospodářský správce v Uhrách, nyní na penzi v Berouně.

2. Josef, velkořezník a uzenář v Bílině, později doma, pak zase v Bílině.

3. Jan, všeobecně Jéna zvaný, zahradník u šlechty.

4. Anna, provdaná za Ing. Sedláka 13. června roku 1898.

5. Václav, hospodářský správce, nyní vlastník hospodářství na Moravě.

6. Karel, padl ve světové válce na ruském bojišti.

7. Adolf, dvojče předchozího, obchodní příručí.

8. Rudolf, hudebník, nejdříve v Rusku, pak jinde ve světě a teď učitel hudby v Kněževsi.

Manželé Červení, majíce početnou rodinu, finančně upadali a byli nuceni v roce 1901 odprodati dům čp. 21 a něco pozemků. Dům čp. 21 koupili manželé Jan a Františka Procházkovi, čp. 19. Dne 20. května roku 1883 měl se konati v hostinci U Červených v čp. 20 věneček. V poledne toho dne vypukl u nich ve stodole oheň, který se přenesl na sousední dvě stodoly: Jindřicha Holého, čp. 109, a další stodolu Václava Voigta, čp. 73, a všecky tři do základů shořely. K ohni se sjelo 16 stříkaček z okolních obcí, z nichž (stojí psáno) nejvíce se vyznamenala stříkačka kněževeská a lišanská.

Manželé Červení, jelikož hospoda neprosperovala, obchod žádný, byli nuceni pozemky stále odprodávati, až došlo na odprodej domu čp. 20, a v bídě se odstěhovali z Chrášťan.

Dům čp. 20 koupil Procházka Ludvík, šenkýř z „hořejší“ hospody, z čp. 11, pro syna Václava Procházku; ten se narodil roku 1885 v čp. 11. V nově koupeném domě čp. 20 provozoval hostinství a řeznictví. Roku (vynechané místo) se oženil s Aloisií, rozenou Dolejšovou z čp. 3, mají 5 dětí: Annu, Marii, Josefa, Věru, Václava.

Dům čp. 20 prodali dne 15. července roku 1926 manželům Václavu a Boženě Divyšovským z čp. 40 za 80 tisíc korun. Divyšovský Václav narodil se 4. listpoadu 1900 v čp. 13 (u Bednářů). Oženil se dne 16. srpna roku 1924 s Boženou, rozenou Šnoblovou, a k ní do čp. 40 se přiženil. Zde společně bydleli s rodiči Boženy, tj. Karlem a Marií Šnoblovými. Šnoblová, rozená Řepíková, pracovala se svými rodiči ve statku Donáta, čp. 33, a bydleli ve vedlejším domě, patřil k čp. 33. Dne 15. července roku 1926 koupili dům čp. 20 i s příslušenstvím od manželů Václava a Aloisie Procházkových a od té doby žijí zde Divyšovský a Šnoblovi společně. Divyšovský Václav je vlakvedoucím, jeho žena s rodiči hospodaří na statku. Šnobl Karel se narodil 5. 1. 1881 v Hřebečníkách, do Chrášťan přišel 26. 1. 1927, jeho manželka se narodila 3. září 1884 zde. Jelikož manželé Divyšovští děti nemají, vzali sobě děcko z ústavu z Prahy a dali mu jméno Rudolf, roku 1940.

Dle Kočkovy kroniky, neb jeho zápisů, bylo v Chrášťanech pouze 20 popisných čísel, které jsou zde popsány, od let 1626 do roku 1682. Další popisná čísla jsou od roku 1813. Jedině statek čp. 22 a čp. 23 je zapsán od roku 1794.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru