Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 129

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Statek čp. 21

Roku 1813 na čp. 21 byl Jakub Trägler. Kdo před ním, neznámo. Snad Kirg neb Kirch, tak aspoň se tam dosud přezdívá „U Kirchů“. Toto jméno Kirch je napsáno (vytesáno) na soše sv. Isidora (pod školou u obecní váhy), která je z roku 1717.

Po Jakubu Träglerovi byl zde rod Červených. Roku 1841 hospodařil zde Červený František, sedlák. Roku 1873 byly volby a do výboru byl zvolen mezi jinými Červený František. Ten se narodil roku 1818 a zemřel v červnu roku 1897 ve stáří 79 let. Ten měl syny Františka, Josefa a dceru Marii. Ta byla provdána za Konopáska Františka, čp. 28, zemřela v roce 1920. František zemřel roku 1884 (o Vzkříšení měl pohřeb), měl být nástupcem na čp. 21. Dědil grunt čp. 21 jeho bratr Josef Červený, který byl již na gruntě čp. 20, a tím spojil načas oba statky v jeden celek. Josef a Marie Červení měli velmi početnou rodinu, náklady na ni obrovské a tím upadali do dluhů, až konečně byli nuceni statek čp. 21 odprodati. V roce 1901 koupili čp. 21 manželé Jan a Františka Procházkovi, rolníci z čp. 19. Jan Procházka se narodil roku 1852 v čp. 11 (v „hořejší“ hospodě), zemřel v roce 1927. Františka, jeho žena, se narodila roku 1854, zemřela roku 1940. Byla rozená Krupičková z Karlova.

Jan a Františka Procházkovi měli 2 děti. Dcera Marie provdaná za Baziku Františka, čp. 15, rolníka, dne 27. dubna 1897, a syn Gustav, narozený 1. 5. 1884, se oženil s Marií, rozenou Krejzovu, z čp. 5, narozenou 17. prosince 1885, svatbu měli dne 28. dubna 1908 a tím dnem převzali grunt po rodičích, čp. 21. Gustav a Marie Procházkovi měli 2 děti: Marii, která zemřela jako školačka, a syna Gustava, narozeného 19. května 1913. Ten se oženil 28. dubna roku 1938 s Jindřiškou, rozenou Polívkovou, z čp. 72 (nyní je tam její nevlastní otec Frolík Josef). Narodila se 20. 6. 1913. Mají dceru Jaruši, narozenou 15. července roku 1939.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru