Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 127

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 19

Staré záznamy praví: Roku 1650 hospodařil na gruntě čp. 19 Martin Pitner s 34 strychy polí. Roku 1713 Martin Bintner (snad tentýž předešlý, avšak jeméno některé chybně napsáno). Roku 1813 byl na gruntě čp. 19 Josef Kunz s 2 dospělými a 12 dětmi. Mimoto zde bydlel Jakob Kunz s 4 osobami. Josef Kunz byl v roce 1817 a před tím obecním rychtářem, jest v roce 1817 7. února podepsán na svatební smlouvě Josefa Haunera, sedláka čp. 22 a čp. 23 jako rychtář a dožádaný svědek. Roku 1841 byl zde majitelem Gustav Procházka, čp. 11, který koupil (dle zprávy nezaručené) grunt čp. 19 od Wattousche Josefa pro svého syna Jana Procházku, narozeného 1852 v čp. 11 zde, ten zemřel v čp. 21 roku 1927. Jan Procházka si vzal za ženu Františku Krupičkovou z Karlova, narozenou roku 1854. Zemřela 1940. Jan a Františka Procházkovi hospodařili na gruntě čp. 19 do roku 1901. Toho roku koupili čp. 21 od manželů Josefa a Marie Červených, kteří bydleli a měli hospodu čp. 20 (nyní jsou zde majetníci Václav a Božena Divišovských. Procházkovi se přestěhovali z čp. 19 do čp. 21 roku 1901. Dům čp. 19 koupili od Procházkových manželé Adolf a Anna Růžičkovi z čp. 108. Anna Růžičková, rozená Kapounová z čísla 2 (od „Koňasů“). Tito na gruntě čp. 19 hospodařili od roku 1910 do I. světové války, do které musel Adolf Růžička narukovat k 88. pluku na bojiště ruské. Zde po mnoha útrapách byl zajat, přišel do různých ruských měst. V roce 1918 v létě se navrátil domů, našel domov úplně opuštěn, grunt, hlavně dům, úplně zpustošen, rodiče, manželka, dítě zemřeli, situace pro něj zoufalá. Znovu se po čase oženil s Magdalénou a narodili se jim 2 hoši – Václav a Zdenek. Po zažitých útrapách Adolf Růžička zakrátko zemřel roku (neuvedeno). Vdova Magdaléna byla nucena grunt i pole prodati. Dnes bydlí v čp. 99 jako nádenice v gruntu čp. 22 a 23 Václava Hejdy. Dům čp. 19 koupil Štyler Alois z Krakovce, narozený 18. března 1907. Do Chrášťan se přistěhoval s matkou jeho dne 2. února 1932 a od toho dne na gruntě čp. 19 hospodaří, nutno poznament, že koupil i pozemky.

Mtka jaho Marie se narodila 8. dubna 1884. Štyler se v roce 1934 (28. dubna) oženil s Blaženou, rozenou Kohoutovou z Lašovic. Štyler Alois sloužil na vojně v Kutné Hoře u I. praporu telegrafního pluku roku 1928. Za grunt čp. 19 a 18 korců polí vyplatil Štyler Alois Magdaléně Růžičkové 130 tisíc korun. Mají syna Mirka. Alois Štyler hospodaří jako odborník zemědělec dobře. Gruntu čp. 19 od nepaměti se říká, přezdívá „Holečkojc“. Dosud se říká: „Půjdeme se koupat za Holečkojc.“ Za stodolou čp. 19 jest rybník, do kterého přitéká celý rok pramenitá voda z Korten, takže tam bylo odedávna a dosud je ideální koupaliště. Jsou tam též nasazeny ryby.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru