Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 126

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.

Strany 101-102 v kronice chybí.

…a živnosti čp. 17 na sebe. Františka, nyní již Matesová se narodila 27. 9. 1895 v Nouzově čp. 45. Z manželství narodil se dne 24. května 1914 syn Emil Mates, který je vyučen číšníkem. Emil Mates, otec, po těžké chorobě zakončil svůj život tragicky. Oěsil se na patře své stodoly dne 25. července 1915. V roce 1918 se Františka Matesová, vdova po Emilu Matesovi, seznámila s Humlem Františkem z Lužné a v roce 1919 14. června uzavřeli sňatek v chrámu sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Týmž dnem, tj. 14. června 1919, stává se Huml František naším občanem. Huml se narodil 30. dubna roku 1895 v Berouně, čp. 106/I. Navštěvoval původní obecnou školu Jumgmanovou v Berouně, obecnou školu v Lužné a měšťanskou školu v Rakovníku. V roce 1909 dne 8. kvěnta vstoupil do učení v rakovnické továrně na výrobu šamotového zboží, šamotka zvané. Tam se vyučil co keramický malíř a do března roku 1915 tam pracoval jako dělník. Dne 15. března roku 1915 narukoval do světové války, do kasáren černínských k pěšímu pluku č. 88. Jako vojín rekrut 2. setniny se zúčastnil zastřelení četaře Kudrny v Motole jako „zweites Klied“ z 8 vojáků (první čtyři vojáci stříleli, druzí za nimi připraveni). Dne 1. června 1915 odejel s jedenáctým maršbatalionem na ruské bojiště, kde u vesnice Nastarov blíže Tarnopolu raněn do ruky a zranění způsobilo mu 50% invaliditu. A jako invalida byl propuštěn z vojenské služby a vrátil se po absolvování odborné školy zpět do šamotky. Z manželství jsou 2 dcery: Luďa, narozená 22. srpna roku 1924, a Dagmar, narozená 13. dubna 1927, obě vychodily zde obecnou, v Kněževsi měšťanskou skolu. Od října 1940 navštěvují obě hudební školu v Rakovníce. Usedlost čp. 17 i…

Str. 104 v kronice chybí

Bazika František ubytoval v domě čp. 18 na nějaký čas své dělníky – deputátníky. Bydlel tu Spousta s jeho rodinou. V roce 1899 prodal Bazika čp. 18 manželům Němečkovým Františku a Františce za 3 600 korun, avšak bez polí. Od těchto koupil dům čp. 18 v roce 1920 Svodoba Emanuel s manželkou Františkou, rozenou Hyanovou z čp. 95 za 25 tisíc korun. Svoboda narodil se roku 1882 v Kněževsi, jeho žena Františka narodila se roku 1891. Do Chrášťan Svoboda přišel roku 1910 a svatbu měli spolu dne 2. srpna roku 1910. Měli 3 děti: Růžena, narozená 24. října 1913, je provdána za strážníka Hrdinu v Praze, Josef, narozený 2. prosince 1910, zemřel 30. ledna 1929, Marie, narozená 6. prosince 1915, je dosud doma. Svoboda Emanuel jest penzistou dráhy. Na dráhu přišel dne 11. března roku 1907. Do penze odešel 1. září 1939.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru