Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 124

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 15

Roku 1653 byl zde Veidlíkovský pustý grunt, bylo při něm 20 strychů. V roce 1713 na gruntě je Gregor Jan, a po sto letech, tj. v roce 1813 jest již Johann Bazika. Jsou zde 4 dospělí a 8 malých. Po něm převzal grunt Václav Bazika, syn předešlého, narodil se roku 1796, za manželku měl Annu, rozenou Jungrovou ze Svojetína, narozenou 1794. Tito měli syna zase Václava, narozeného 1836, ten se oženil opět s Annou, rozenou Meixnerovou z Kolešovic, narozenou 1836. Jejich děti: Antonín, Václav, Fratnišek a dcera Ela, první dva byli dělníky dráhy, Ela se provdala za Vaníčka v Českých Budějovicích, tam zemřela, byla zpopelněna a její popel uložen dne 17. července 1942 na našem hřbitově sv. Prokopa do rodinné hrobky rodu Baziků. Bazika František převzal grunt čp. 15 po rodičích v den sňatku v roce 1897 (27. 4.), kdy se oženil s Marií Procházkovou, dcerou sedláka Jana a Františky Procházkových, tehdy čp. 19. Narozen roku 1878, zemřel 1957 (26. 8.).

František Bazika byl dobrým hospodářem, dobrým člověkem, lidumilem. Roku 1901 byl zvolen starostou obce a zastával starostenství k prospěchu všeho občanstva, bez rozdílu stran, do roku 1904. Rovněž jeho otec byl představeným obce od roku 1873 do roku 1878. Bazika Václav. Bazika František zemřel roku 1906 (19. 10.) v 39 letech. Po něm vedla hospodářství jeho žena Marie do 20. čevence roku 1929, kdy se syn Bazika Václav oženil s Julií Vosykovou z Bělče u „Číšků“ zvaných. Druhý syn Gustav, narozený 23. 7. 1906 je doma dosud při hospodářství a dcera Marie je provdána roku 1919 (1. 3.) za Pochmana Františka, sedláka v Milostíně. Václav a Julie Bazikovi mají 2 syny – Jiří, narozený 14. 7. 1932, a Václav, narozený 6. 8. 1939. Grunt čp. 15 má 35 ha 33 arů pozemků. Stodola zadní stála 6 tisíc zlatých. Postavena byla v roce 1914 Marií Procházkovou, provdanou Bazikovou. Sušárnu na chmel postavili manželé Václav a Julie Bazikovi v roce 1937 za 72 tisíc korun. Prvý Bazika Václav narodil se roku 1796 a zemřel 7. listopadu roku 1873. Jeho maželka Anna, rozená Jungrová ze Svojetína, narozená 1794 zemřela 27. ledna roku 1863. Druhý Václav Bazika narodil se roku 1836 a zemřel 18. prosince 1908. Jeho manželka, opět Anna, rozená Meixnerová z Kolešovic, narodila se roku 1836, zemřela 7. srpna 1904. Třetí Bazika Václav narodil se 24. 5. 1900 a zemřel 24. května roku 1955. František Bazika, otec předešlého Václava, narodil se roku 1867 a zemřel roku 1906 (19. 10.). Roku 1841 hospodařil na gruntě čp. 15 prvý Bazika Václav, bylo mu 45 roků. Marie Baziková, rozená Procházková, narozená roku 1878, zemřela 26. srpna 1957 ve stáří 79 roků na Požárech.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru