Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 114

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Živnosti v naší obci v roce 1940

Obchody

Vágner František, obchodník, narodil se roku 24. 10. 1910 v Čisté. Vyučil se v Rakovníce roku 1926. Vychodil IV. ročník měšťanské školy v Kralovicích a obchodní školu v Rakovníce. Do naší obce přišel, lépe se přistěhoval, dne 18. 3. 1935, a pronajal si od manželů Josefa, Vlasty Novotných dům čp. 142 za roční nájem 2600 korun. Dům čp. 142 byl vystavěn roku 1921 Annou Skálovou, rozenou Černou z Kněževsi. Ta si zařídila zde ochod, který neprospíval; byla nucena dům prodat obchodníku Vyhnisovi z Kněževsi. Ten pro něúspěchy v krátkém čase (lépe prodej dokončila vdova po Vyhnisovi) prodal obchodníku Šmejkalovi a tento zase v krátké době prodal dům Novotným čp. 38. Manželé Novotných pronajali dům čp. 142 obchodníku Jos. Maruškovi a ten ku podivu obchod v krátkém čase tak zvelebil, že „strhl“ k sobě celou obec. Maruška Josef následkem dědictví v Roudnici se z načí obce s těžkým srdcem odstěhoval a do uvolněného obchodu se přistěhoval Vágner František. Obchod i jemu prospívá velmi dobře. Avšak v nynější době válečné jsou samé enky. Chlebenky, cukřenky, moučenky atd.

Majitelé domů v listopadu 1940

1. Trešl František a Veronika, zemědělec.

2. Kapoun František a Matylda, zemědělec.

3. Polívka Václav a Josefa, domkář a železničář.

4. Růžičková, domkářka.

5. Procházka Ludvík a Františka, on řezník, ona koloniální obchod.

6. -//-

7. Vostrý Rudolf a Marie, domkář, zemědělec.

8. Majitelka obec, umstěna zde obecní kancelář.

9. Kučera Miroslav a Emilie, kolář, domkář, zemědělec.

10. Kučerová Marie, syn Václav Kučera, zemědělci.

11. Procházka Václav a Aloisie, zemědělec, hostinec, řezník.

12. Gregor Emil a Marie, zemědělec a hostinec.

13. Opat Josef a Anna, domkář, zemědělec, horník.

14. Štroner Josef a Marie, zemědělec.

15. Bazika Václav a Julie, zemědělec.

16. Heřman Josef, zemědělec, r. 1925 přidělen zbytkový statek.

17. Huml František a Františka, domkář, zemědělec, hostinec.

18. Svoboda Emanuel a Františka, domkář, zeměělec a železničář.

19. Štyler Alois a Blažena, zemědělec.

20. Divišovský Václav a Božena, zemědělec, železničář.

21. Procházka Gustav ml. a Jindřiška, zemědělec.

22. Hejda Václav a Marie, zemědělec.

23. -//-

24. Pavlíček František, zemědělec.

25. Polívka Bohumil a Anna, zemědělec.

26. Pumrle Josef a Marie, pekař.

27. Polívka Antonín a Marie, zemědělec.

28. Konopásková Karolína, zemědělka.

29. Pochman František a Emilie, zemědělec.

30. Gallerach Jaroslav a Marie, zemědělec.

31. Landa Emil a Anna, Židé, obchod koloniální.

32. Pánek Bohuslav a Anna, zemědělec.

33. Rýgl Antonín a Ludmila, zemědělec.

34. Bauer František a Anna, zemědělec.

35. Cédl Ludvík a Emilie, zemědělec.

36. Zeman Josef a Anna, ředitel měšťanské školy v. v.

37. Šindler Josef a Anna, domkář, zemědělec a vážný chmele.

38. Novotný Josef a Vlasta, zemědělec.

39. Pokorný Ludvík, zemědělec.

40. Pichrt František, domkář, zemědělec.

41. Grill Rudolf a Karolína, domkář, zemědělec.

42. Dlouhý Josef a Julie, domkář, zemědělec, zedník.

43. Hornof Rudolf a Magdaléna, domkář, zemědělec, železničář.

44. Konopásková Julie, domkářka, zemědělka.

45. Klečka Antonín a Antonie, domkář, zemědělec, dříve šafář.

46. Číhař Alois a Marie, domkář, zemědělec, železničář.

47. Busebaum Josef, domkář, zemědělec, dříve tesař.

48. Tregler Emanuel a Albína, zemědělec.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru