Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 115

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Majitelé domů v listopadu 1940

49. Polívková Marie, roz. Kopecká, domkářka zemědělka.

50. Lorber Václav a Jana, zemědělec, dům zdědila po rodičích.

51. Grill Adolf a Marie, domkář, zemědělec.

52. Chalupa Antonín a Vilemna, domkář, zemědělec, hudebník.

53. Trešl Rudolf a Jitka, d omkář, zemědělec, bydlí tam výměnkáři obou.

54. Baxa Václav, domkář, dělník v továrně.

55. Ulrichová Antonie, na výměnku.

56. Vajtr Josef a Veronika, domkář, úpravčí trati.

57. Najner Josef, domkář, zemědělec, řezník.

58. Kopecký Ludvík a Marie, domkář.

59. Uher Adolf a Františka, zemědělec, švec.

60. Kupec Ferdinand a Anna, domkář, zemědělec a dělník.

61. Pichrt František a Anastázie, domkář, zemědělec, kolář.

62. Rýgl Antonín a Eleonora, zemědělci na odpočinku z čp. 33.

63. Brož Václav a Marie, domkář, zemědělec, zedník.

64. Číhař Antonín a Marie, domkář, zemědělec.

65. Kraus Emil a Františka, domkář, zemědělec, starosta obce.

66. Pichrt František a Františka, domkář, zemědělec.

67. Kounovský Josef a Anastázie, domkář, zemědělec, obuvník.

68. Škola, bydlí tam řídící učitel Cédl Jindřich s manželkou Marií a synem Jindrou.

69. Haunerová Leontýna a Václav, ona je majitelkou, zemědělka.

70. Malý Antonín a Štěpánka, zemědělci.

71. Haifler Josef a Marie, domkář a kladeč dlaždic.

72. Frolík Josef, vdovec, zemědělec.

73. Voigt Teodor a Marie, zemědělec.

74. Číhař Josef, domkář, zemědělec, zedník (vdovec).

75. Lorber Václav a Jana, zemědělec.

76. Fiala Čeněk a Marie, domkář, železničář (uprchlíci ze Svojetína).

77. Procházka Jaromír a Marie, zemědělec.

78. Macák Karel a Anna, domkář, trafika.

79. Prousek Emil a Božena, domkář a železniční úředník.

80. Stuchlová Marie, vdova, domkářka, zemědělka.

81. Gregor Václav a Františka, zemědělec, kronikář.

82. Sýkora Karel, policejní strážník v Praze, Marie žena, Anna, jeho matka.

83. Procházka Antonín a Františka, zemědělec.

84. Brabec Bohouš a Anna, domkář, strojvůdce drah v. v.

85. Gregorová Anna, domkářka, mandlířka (z rodu policajtů „u Prokopů“).

86. Haunerová Anna, vdova, zemědělka.

87. Gallerach Jaroslav a Marie, zemědělec (dům pro dělníky).

88. Procházka Gustav a Marie, bývalý zemědělec, výměnkář.

89. Linhartová Eleonora, vdova, rolnice, lépe zemědělka.

90. Mikš Augustýn a Anna, domkář, zemědělec, kovář, lesní dělník.

91. Švec Karel a Hermína, domkář, železničář, zemědělec.

92. Ibl Václav a Anna, zemědělec.

93. Konopásek Alois a Anna, zemědělec, zedník.

94. Rool Josef, majitel (bydlí tam a užívá Rool Václav a Julie, pekař).

95. Hyan Antonín a Marie, domkář, železničář, zemědělec.

96. Perk František a Helena, domkář, železničár, zemědělec.

97. Tichý Josef a Marie, domkář, okresní cestář, zemědělec.

98. Němeček Václav a Jindřiška, domkář, povozník, zemědělec.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru