Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 109

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 125 – Kučera Emil, domkář a mistr truhlářský, manželka Milada, rozená Fenclová z Lišan. Děti, 2 dcery. Věra chodí do školy, Blažena nemluvně. Matka jeho Anastázie žije s nimi. Otec, této manžel Kučera Josef, padl ve světové válce na ruském bojišti, někde u Rávy Ruské. Emil Kučera jest výborným hudebníkem, hraje v kapele Hornofa z Krupé. Mají na našem katastru 1 ha 34 ary a ve Veclově 56 arů, celkem hospodaří na 1 ha 90 arech půdy.

Čp. 126 – Čermák Bohumil, domkář a bývalý kovář. Teď chodí do Stadionky do Rakovníka denně do práce. Manželka Růžena pochází Lišan. Mají synka. Otec Čermák František byl výborným kovářem, zemřel v roce 1930 ve stáří 68 roků, matka Jana Čermáková zemřela v roce 1935, 74 roků. Hospodaří na našem katastru 59 arů, na olešenském 1 ha 22 arů, celkem 1 ha 81 arů.

Čp. 127 – Volráb Jan, domkář a penzista dráhy, manželka Františka, rozená Pichrtová. Děti: Rudolf, železničář, uprchlík z Kounova, Marie, provdaná za Štuksu, na strážním domku č. 6 (Za Vrchy), Františka, provdaná také za Štuksu (jsou bratři), železničáře, čp. 151. Syn Rudolf prodělal světovou válku u námořnictva, zúčastnil se též vzpoury námořníků. Toho času je ženat, žena Marie, mají 3 syny. Hospodaří: Jan Volráb s manželkou na 93 arech, syn Rudolf s manželkou 49 arů. Celkem hospodaří společně na 1 ha 42 arech. Rudolf Volráb s rodinou bydlí společně v čp. 127.

Čp. 129 – Kobza Jaroslav, domkář, železničář, jest podruhé ženat. Prvá žena, rozená Mikšovicová z Přílep; z tohoto manželství jsou tři děti, dvě dcery a syn. Druhé manželství dosud bezdětné. Byl ruským legionářem. Jeho otec Kobza František byl mistr cihlář v Procházkově cihelně, čp. 11, a když cestář Rýgl Alois byl povolán ve válce na vojnu, zastával Kobza František válečného cestáře okresního. Kobza František zemřel v roce 1916 ve stáří 64 let. Mají 66 arů polí.

Čp. 130 – Ulrich František, domkář a železničář, manželka Helena ze Šanova. Jejich děti: Rudolf je železničářem v Rakovníce, Josef železničářem, Karel truhlářem, pracuje v Olešné, František se učí zámečníkem u Laubra Františka, čp.158, Jitka vdána v Rakovníce, Žofka vdána v Rakovníce, Anna je doma. Mají 74 arů pozemků.

Čp. 131 – Černý František, manželka Alžběta, mají dcerušku Milenu. Bydlí tam matka Paulína Černá se synem Josefem Černým, který jest raněn mrtvicí na pravé straně těla. Manžel Paulíny Černé Stanislav Černý pracoval na vrchí stavbě dráhy buštěhradské Krupá-Kolešovice a zemřel v roce 1930 v 66 letech. Mají pozemků 1 ha 79 arů.

Čp. 132 – Kupec Josef, domkář a penzista dráhy, manželka Marie. Jest podruhé ženat. Prvá žena Karolína, rozená Červenková, z čp. 57. Děti: Václav, železničář, bydlí v čp. 113, zemřel v roce 1933 v 35 letech. Josef padl ve válce. František je u vládního vojska. Karel je železničářem, za manželku má Číhovou Františku z čp. 74, Jaroslav, železničář, ženat, manželka Žofie, rozená Opatová, čp. 13, bydlí u otce v tomto čísle. Z druhého manželství mají dceru Karolínu, provdanou za kováře v Nesuchyni. Druhá manželka Marie Kupcová měla za svobodna dceru Marii, která byla provdána za Gregora Jaroslava, čp. 124, železničáře a byl při vykonávání služby na dráze zabit, provdala se podruhé za Laubra Františka, strojníka v čp. 158. Manželé Josef a Marie Kupcovi mají 2 ha 48 arů pozemků.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru