Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 105

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 75 – Lorber Václav, rolník, manželka Jana, rozená Polívková (u Tomášů), čp. 50. Děti: Marta, Václav, Eva. Lorber Václav jest válečný invalida. V prvé válce světové přišel o levou nohu, nosí protézu. Jsou majiteli domku čp. 50, dědictví po rodičích Polívkových. V domku čp. 50 se narodila Jana, manželka Lorberova. Pozemků mají – na našem katastru 10 ha 75 arů, na Veclově 1 ha 19 arů, na nesuchyňskému katastru 67 arů. Celkem mají 12 ha 61 arů.

Čp. 76 – Fiala Čeněk, domkář a železničář, manželka Marie. Museli opustit Svojetín, Sudety, jako všichni Čechové. Ve Svojetíně měli domek a hospodářství. Do naší obce se přistěhovali i s rodinou dne 24. prosince roku 1938. Koupili dům čp. 76 od Polívky Václava, železničáře (u Kubánů). Fiala dělá službu na domku č. 1 naproti Hospodářskému družstvu v Rakovníku, na dráze Rakovník-Louny. Mají 4 syny. Nejstarší Václav, železničář, bytem v Olešné, Josef, železničář, Vlastimil, vystudoval rakovnickou reálku a teď navštěvuje obchodní kurz – akademii. Čtvrtý syn Miroslav jest žákem měšťanské školy (III. třída) v Krupé. Fiala Čeněk pronajal si několik arů pozemků.

Čp. 77 – Procházka Jaromír, rolník, manželka Marie, rozená Haunerová z Olešné. Děti: 2 dcery – Miroslava je doma při hospodářství, Libuše jest úřednicí v účtárně Číhy Vend. v Rakovníce. Procházka Jaromír jest předsedou Dobrovolného spolku hasičů, dále je dlouholetým členem představenstva kampeličky. Pozemky – na našem katastru 5 ha 1 ar, na nesuchyňském 1 ha, na olešenském 86 arů, celkem 6 ha 87 arů polí.

Čp. 78 – Macák Karel, domkář a trafikant. Manželka Anna. Přistěhovali se do naší obce ze Třeboce dne 17. května 1924. Děti: dvě dcery. Zdenka vystudovala obchodní školu v Rakovníku, teď je v Praze. Druhá dcera Miluše chodí do šití do Kněževse. Macák je od 12. června 1938 obecním pokladníkem. Mají 8 arů půdy. Manželé Macákovi postavili dům v roce 1924.

Čp. 80 – Stuchlová Marie, vdova po Stuchlovi Václavu, domkáři a zedníku, který zemřel roku 1934. Děti: neuvedeno.

Čp. 81 – Gregor Václav, rolník, hudebník, prvý kronikář naší obce. Manželka Františka, roz. Polívková, dcera Josefa a Josefy Polívkových, čp. 25. Byli malozemědělci, kteří se přistěhovali do Chrášťan i s rodinou – Františkou, Bohumilem – dne 15. 8. 1909 z Nového Dvora čp. 5. Gregor Václav narodil se v čp. 54 roku 1886 dne 17. července, manželka Františka narodila se dne 1. ledna 1901 na Novém Dvoře v čp. 5. Svatbu měli dne 22. listopadu roku 1919. Dětí mají šest. Dcera Hana, narozená 17. prosince 1920, syn Josef, narozený 25. dubna 1922, syn Václav, narozený 4. července roku 1923, Radislav (Ráďa zvaný), narozený 6. března 1929, Milan, narozený dne 17. listopadu 1930, Věroslav (Věra zvaný), narozený 17. dubna 1934, Gregor Václav, byv roku 1923 tehdejším obecním zastupitelstvem v čele se starostou Růžičkou Václavem jednomyslně zvolen kronikářem obce Chrášťan, ujal se rád této funkce a kroniku založil. Jak ji píše a v jakém duchu, posuď čtenáři sám. Gregor Václav byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva, obecní rady, finanční komise, místopředsedou místní školní rady, v létech 1927 až 1932 pokladníkem kampeličky, od roku 1927 pokladníkem Sokola, od roku 1925 členem a jednatelem Družstevního lihovaru v Olešné, členem knihovní rady, členem Osvětové besedy, členem Dobrovolného sboru hasičstva aj. Rodiče jeho: Josef Gregor, rolník a písmák, narozený 1855, zemřel roku 1927 (27. V.), matka Teresie, rozená Ringmajerová z čp. 38, narozená roku 1858, zemřela roku 1931 (18. X.). O písmáku Josefu Gregorovi viz dřívější zápis „Umřel sedlák – písmák“. Polí mají: na našem katastru 7 ha 35 arů, na kněževeském 1 ha 92 arů. Mimo vlastních pozemků má Gregor Václav pronajato: od Karla Sýkory, čp. 82, t. č. strážníka policejního v Praze 1 ha pozemku na Kopaninách za 700 Kč ročně a ve Svinné louku od Procházky Gustava, čp 21, za 140 Kčs ročně. Manželé Gregorovi měli již od roku 1925 radiopřijímač, dosud na baterie; prvý takový radiopřijímač měl půl roku předtím Řepík Adolf, čp. 111, krejčí.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru