Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 101

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 41: Grill Rudolf, domkář a zedník s manželkou Karolínou, kterou si vzal jako vdovu po jeho bratru Grillovi Josefu; ten měl dceru Annu, která je provdána za Mouchu Bohouše. Z tohoto manželství vzešlo dvé der, tj. Hanna a Marie – a tito všichni bydlí u Grilla Rudolfa, čp. 41. Grill Rudolf s manželkou Karolínou měli dvě děti: Rudolf jest úředníkem v Praze a dcera Zdeňka jest provdána v Praze za Strejce Jana, který t. č. pracuje v Německu. Grill Rudolf a Karolína mají 10 ½ korce polí.

Čp. 42: Dlouhý Josef, domkář a zedník, manželka Julie, rozená Gregorová, čp. 114 (u Tesařů). Dlouhý pochází z Lubné, do naší obce se přistěhoval v roce 1907. Dětí mají 5 – Marie jest provdána za železničáře v Praze, Věra a Rudolf a Adolf jsou doma, Josef je cukrářem v Praze. Pozemků mají 3 ha 10 arů.

Čp. 43: Hornof Rudolf, domkář a železničář; manželka Magdaléna jest ze Sýkořice. Děti mají dvě: Miroslava a Jaroslava, chodí se učit šíti. Polí mají 4 ha 39 arů.

Čp. 44: Konopásková Julie, rozená Šnajberková z Kněževse, vdova po Eduardovi Konopáskovi, domkáři a truhláři. Ten zemřel v roce (údaj chybí) po těžkém zranění, které utrpěl na srbském bojišti v 1. světové válce. Byl střelen do ramene a kulka uvázla mu v těle. Dětí měli 5. Dcera Anna provdána za policejního strážníka v Praze, Jindřiška provdána také v Praze; nyní je doma. Marie je provdána v Rakovníce za řezníka Červenýho, syn Eduard zemřel v roce 1929, druhý syn Rudolf je tesařem v Praze, týdně dojíždí domů. Pole pronajali, pouze pole „za Pacojc“ si ponechali pro svou obživu.

Čp. 45: Klečka Antonín, domkář, bývalý šafář knížete Fürstenberga, manželka Antonie, rozená Benešová ze Hřebečník, nabyli pozemy v pozemkové refromě v roce 1925; oni jako knížecí zaměstnanci měli přednostní právo. Pozemky jim byly přiděleny v katastru Olešná „v Jamách“, až blíže k soše sv. Šebestiána. Mají dva syny: Antonín se přiženil do Lišan roku 1939. Josef je tesařem a dědic po rodičích; jest výborným zahradníkem, rád štěpuje s velmi dobrým úspěchem a velký milovník ovocných stromů a též znalec všech druhů stromů i ovoce. Manželka Antonie, Klečky Ant., je nervově chorá; byla již v ústavě na léčení. Pozemků mají přiděleno 6 ha 51 arů. Syn Josef zařídil si krásný ovocný sad „v Jamách“, kterýs se i znalcům i odborníkům velice líbí.

Čp. 46: Číhař Alois, domkář a železničář, topič; Manželka Marie pochází (údaj chybí) a její matka tráví klidné zde svoje stáří. Děti mají 3, syna, dvě dcery. Číhař Alois se narodil v čp. 107, kde se svými rodiči a sourozenci strávil svoje mládí. Pozemků mají 6,10 korců.

Čp. 47: Busebaum Josef, domkář a výborný tesař, bydlí se svojí sestrou Zdenkou; oba dosud svobodní. V čísle 47 byla škola. Má 2 ha 84 arů půdy, hlavně z pozemkové reformy r. 1925, v katastru Olešné.

Čp. 48: Tregler Emanuel, rolník, se svojí manželkou Albínou, rozenou Polívkovou z čp. 102. Mají 5 dcer, hošík zemřel po narození. Nejstarší dcera Růžena jest úřednicí, vedoucí v továrně Keram v Rakovníku, druhá dcera Anna je provdána za rolníka Polívku Bohumila, čp. 25, třetí dcera Zdenka provdána je za Čecha Václava, strojníka v Kněževsi, čtvrtá Kamila je úřednicí v Praze, v obchodě, a nejmladší, pátá, Marie jest doma v hospodářství. Tregler Emanuel byl synem domkářů Josefa a Josefy Treglerových. On býval krejčím z Rousinova, ona roz. Procházková. Svou pílí Eman. Tregler s přičinlivostí domohl se velikého majetku, takže je dnes počítán mezi zámožé rolníky. Roku 1923, 23. srpna, vyhořely mu staré dřevěné, doškami pokryté obytné budovy i s chlévem a starou stodůlkou, nad ní byla sýpka. V roce 1906 postavil novou stodolu za 2500 korun a v roce 1924 postavil obytný dům, chlévy, sýpky a sušárnu moderní na chmel za 270 tisíc korun. V roce 1940, v březnu, přestavěl sklepy za 6000 korun. Jedině on se pochlubiti může v naší obci tak velikým rozmachem svého majetku. Začal jako dělník, pomáhal rolníkům na polích a v sezoně pracoval v cihelně Procházky Ludvíka, čp. 11. Jest dlouholetým velitelem dobrovolného sboru hasičů a bude jím i nadále. Pro svu píli a přičinlivost a hospodárnost je všemi místními i okolními občany obdivován. Příklad by si mohl z Treglera vzíti mnohý hospodář. Pozemků má 8 ha 46 arů.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru