Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 102

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 49: Polívková Marie, rozená Kopecká, čp. 58, vdova po Polívkovi Jos., domkáři, obecním strážníku, tajemníku a válečném invalidovi. Tento zemřel v roce 1926 po válečných útrpách. On byl vdovec; prvá jeho manželka byla Františka, rozená Pácová, čp. 76. S touto měli děti: Gustav, ten zemřel ve světě, Josef pracuje v zemědělství u Prahy, Bohuslav je doma v hospodářství. S druhou manželkou měl 2 děti: syna Karla, ten je vyučen strojníkem, t. č. je ve Strašecím. Dcera Marie je úřednicí v Praze v obchodě. Pozemků mají 4 ha 70 arů a obdělává je Polívková Marie a její nevlastní syn Bohuslav Polívka.

Čp. 51: Grill Adolf, domkář, manželka Marie, rozená Kohoutová ze Hřebečník. Jsou bez dětí. Živí se ze svého hospodářství; někdy pomáhají rolníkům, když je toho potřeba. On je horlivým vyznavačem víry československé – nyní pouze české. Pozemků mají 2 ha 66 arů.

Čp. 52: Chalupa Antonín, domkář a chvalně známý hudebník, I. houslista a křídlovák. Manželka Vilemína, rozená Černohorská z Velkého Přítočna u Kladna. Mají 2 dcery. Hana, t. č. dlí na delší návštěvě v Olbramovicích a mladší Luba navštěvuje měšťanskou školu v Kněževsi. Pozemků mají 5 ha 25 arů.

Čp. 53: Trešl Rudolf, zemědělec. Přiženil se ke Staňkům, čp. 53, vzal si za manželku dceru Staňkových Jitku. Přiženil se k Staňkovům v roce 1937, z čísla 1, zde se narodil a žil v mládí zde se svými rodiči Františkem a Veronikou Trešlovými. Mají jedno děcko: Stanislav; na výměnku s nimi žije Staněk Antonín, pensista dráhy. Pozemků mají: na katastru chrášťanském 3 ha 12 arů, na katastru kněževeském 70 arů, celkem půdy mají 3 ha 82 arů.

Čp. 55: Ulrichová Antonie, vdova po Ulrichovi Rudolfovi domkáři a koláři, který zemřel v roce 1922. Dětí měli pět, a to: Karel, Slávina, Václav, pracuje v Kladně, Antonín, slouží, Rudolf, pracuje u zedníků jako přidavač, později u vrchní stavby na dráze, a Anna, slouží, tedy mají šest dětí. Nástupce hospodářství je Karel, který má za manželku Annu, roz. Chalupovou z Olešné, jejíž otec Chalupa Jan vozil co kočí vrchní správce v kočáře, narodil se v Chrášťanech a bydleli delší dobu v čp. 74. Hospodaří Ulrichová Antonie na chrášťanském katastru 1,42 ha, na nesuchyňskému katastru 2 ha 8 arů a na kněževeském 54 a, celkem 4,04 ha.

Čp. 56: Vajtr Josef, domkář a úpravčí trati Rakovník-Louny. Dům čp. 56 i s pozemky „u cihelny“ koupil od manželů Antonín a Marie Zelenkových za 38705 korun. Polí jest 1 ha 96 arů a koupili to v roce 1935. Tráví odpočinek s manželkou Veronikou. Syn Josef pracuje na dráze v Rakovníce, mimoto mají (neuvedeno)dcer.

Čp. 57: Majitel Neuner Josef, roku 1939 koupil domek čp. 57 od manželů Karla a Emilie Červenkových za 25 000 korun. A tito manželé hospodaří na 92 arech; mimo toho sadaří, před léty odjeli do Ameriky, kde prodleli několik roků. Neuner koupil domek čp. 57 i se třemi korci polí za cenu uvedenou.

Čp. 58: Kopecký Ludvík a Marie. Hospodaří na 2 ha 97 arů; na katastru našem mají 73 ary, na nesuchyňském katastru 2 ha 24 ary. Kopecký jest podruhé ženat, prvá jeho žena byla Zelenková Františka z čp. 56 (ještě ze starého). Z prvého manželství pocházelo několik synů a dcera. Jeden syn padl ve světové válce. Dcera Marie si vzala Polívku Josefa, čp. 49, vdovce, a ona teď je sama vdovou. Manžlé Kopeckých žijí v domku čp. 58 osamoceni; dosud pracují.

Čp. 59: Uher Adolf a Františka, mají polí 2 ha 37 arů. Mají 3 syny a 4 dcery. Dva synové slouží u vládního vojska, třetí jest úředníkem v Brně. Dvě dcery jsou v Praze, třetí rovněž v Praze, čtvrtá chodí do III. měšťanky do Kněževse. Uher Adolf byl v roce 1937 krátký čas místostarostou, za Krause Emila.

Čp. 60: Kupec Ferdinand a Anna, rozená Šintlerová (u Matoušů), čp. 53. Hospodaří na 1 ha 14 arech olí. Dětí mají 7 – čtyři syny a tři dcery. Tři synové: Rudolf, František, Václav jsou zaměstnanci dráhy a Jindřich pracuje jako truhlář v Olešné u Vojáčka. Dcery provdané tři – v Domaušicích, v Mrači u Benešova, v pozdější době třetí v Kounově za Gregora Oldřicha.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru