Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 100

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 32: Pánek Bohuslav, rolník, manželka Anna (příjmení chybí) z Tyter. Mají dva syny: Jaroslava, žáka reálného gymnázia v Rakovníku, a Antonína, v hospodářství. Mají 7,44 ha. Na výměnku žijí Antonín a Anna Pánkovi, rodiče majitele.

Čp. 33: Rýgl Antonín, rolník, manželka Ludmila (příjmení chybí) z Karlova. Mají jednoho syna. Vlastní vedlejší dům a pak domek čp. 62, v němž tráví zbytek svého plodného života rodiče jeho Antonín a Leontýna Rýglovi, jsou také majetkem manželů Rýglových. V domě vedlejším tráví svůj výměnek Rýglová-Dlouhá, manželka po zemřelém dědovi Josefu Rýglovi, druhá manželka; také tam bydlí uprchlík ze Sudet – penzista Jáger s rodinou. Manželé Rýglovi mají 9,09 ha půdy.

Čp. 34: Bauer, rolník s manželkou Annou, rozenou Kučerovou ze Sence. Mají tři děti: Miloslavu, Věru a Františka. Poslední dva chodí do školy, prvá pomáhá v domácnosti. Polí mají 9 ha 25 arů.

Čp. 35: Cédl Ludvík, rolník; přiženil se do naší obce roku 1931 k Haunerové Emilii. Mají dva syny: Vlastík a Jiřík; jsou dosud dětmi. Bydlí s nimi ve společné domácnosti její sestra Marie Haunerová. Jsou majiteli ještě čp. 110 (Sušárna zvané). Mají 16 ha 60 arů půdy.

Čp. 37: Šindler Josef, rolník, s manželkou Annou, rozenou Hůlovou z Lišan. Mají jednu dceru Marii, provdanou za Šmída z Rakovníka, který je v Praze u policejní služby. Mají 2 ha 77 arů, ona je majitelkou.

Čp. 38: Novotný Josef, rolník, manželka Vlasta, rozená Korbová, čp. 83. Do tohoto čísla 83 se Novotný přiženil ke Korbovým ze Zalužan od Písku. Výměnou čp. 83 za čp. 38 Jos. Donátem získal usedlost čp. 38. Měli dva syny. Vojtěch studoval rakovnickou reálku a pak byl důstojníkem v československé armádě. Nyní jest doma při hospodářství. Mladší syn Josef zemřel v mladém věku, v 11 ½ roku stáří dne 17. srpna roku 1931. Mají 13 ha 68 arů polí. Jsou majetníky vedlejšího domu čp. 142, má v něm obchod koloniální Vágner František. Syn Vojtěch vlastní 2 ha 15 arů z celkového počtu ha. Ve společné domácnosti bydlí s nimi její matka Anna Korbová, které jest 91 roků, tedy jedna z nejstarších z obce. Novotný Josef jest příkladem a vzorem všech zdejších zemědělců. Vlastní pílí nabyl velikého majetku.

Čp. 39: Pokorný Ludvík, rolník, svobodný. Otec Frarntišek Pokorný zemřel v roce 1920 12. srpna; po něm zůstala vdova Anna Pokorná, rozená Gregorová z Olešné. Měli 3 děti: Ludvíka, Marii a Boženu. Vdova Anna Pokorná vzala si za manžela Kouteckýho Adolfa z Hostokrej. Měli děti Zdenku, která slouži v Rakovníku, a Annu, která je doma. Koutecký Adolf s manželkou hospodařili na gruntě do plnoletosti syna Ludvíka Pokorného, jemuž otec František grunt byl odkázal. S Ludvíkem Pokorným žijí ve společné domácnosti rodiče Adolf Koutecký, nevlastní otec, jeho matka provdaná za Kouteckého – Anna, dcera jejich Anna – nevlastní sestra, a babička, výměnkářka Marie Pokorná, narozená v roce 1848; jest tedy 92 roků stará a jest nejstarší občankou v naší obci. Manžel této babičky Pokorný Josef zemřel v roce 1922 ve stáří 76 roků. Polí má Pokorný Ludvík 9 ha 1 ar.

Čp. 40: Pichrt František, domkář, svobodný. Má u sebe starší sestru Marii Pichrtovou. Tato měla syna zase Františka Pichrta. Ten se oženil s Marií a mají děti Josefa a Libuši, dosud malé. Pichrt Frant. ml. jest stanoven svým strýcem Pichrtem Frant. st. za dědice. Mají polí: na našem katastru 1 ha 87 arů, na katastru Olešné 1 ha 65 arů, celkem tedy 3 ha 52 ary.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru