Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 91

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Chrášťanští učitelé - pokračování

Vynesením Okresní školní rady ze dne 24. 12. 1918 č. 4546 byl zatímní učitel František Zuska z příčin služebních přikázán na školu do Lužné. Na místo učitele Zusky ustanoven výnosem Okresní školní rady ze dne 24. 12. 1918 č. 4539 zatímním učitelem školy naší Jan Červený, dosavadní učitel. Jelikož byl tento v Rusku zajat té doby v československé legii, ustanovena byla výpomocná učitelka v Kněževsi Jindřiška Kounovská (r. 1918-19) výpomocnou učitelkou výnosem Okresní školní rady ze dne 29. srpna 1918 č. 2974. Vyučovala celý rok. Vynesením Okresní školní rady ze dne 11. června 1919 č. 1678 byla dnem 30. 6. 1919 služby školní při škole zdejší sproštěna.

Poněvadž definitivní učitel II. třídy Antonín Patrák i dále službou do Kněževse přikázan jest a poněvadž se zatímní učitel Jan Červený dosud nevrátil z ruského zajetí, ustanovena byla Okresní školní radou, výnosem ze dne 13. srpna 1919 č. 2329, slečna Jindřiška Kounovská znovu zastupující učitelkou při škole naší s odměnou roční 1200 korun. Vynesením Zemské školní rady ze dne 3. 7. 19120 č. IIA 1976/2, z. š. r č. 640090/1920 ustanovena Jindřiška Kounovská definitivní učitelkou při škole naší. Přísahu vykonala dne 28. 7. 1920 a místo své ihned nastoupila. Učili tedy: Řídící učitel Karel F. Topinka, Josef Zeman a Jindřiška Kounovská.

Dne 14. 4. 1923 podala si k Okresní školní radě žádost o přeložení do Kněževsi Jindřiška Kounovská a bylo jí vyhověno. Na její místo přeložena Marie Vojnová (r. 1923-1924), zatímní učitelka v Krušovicích, která 1. 9. 1923 místo nastoupila. Jest narozena 7. 10. 1901 ve Bzí, okres Týn nad Vltavou. Vynesením Okresní školní rady ze dne 31. 12. 1923 číslo 4381 byl přikázán zdejší učitel Josef Zeman na čas potřeby na měšťanskou školu do Kněževsi a to s platností od 1. 1. 1924. Na jeho místo ustanoven na čas potřeby Jindřich Cédl, učitel, výnosem ze dne 31. 7. 1923 číslo 4378, který byl zastupujícím učitelem v Kněževsi. Narodil se v Přílepích, okres Rakovník, kde otec jeho Vojtěch Cédl tehdy učil na tamní škole. Odtud přesídlili do Bratronic, kde od roku 1896 počal choditi do školy a po třech letech do Olešné, kam byl přesídlil s rodiči. Roku 1901 započal studia na reálné škole v Rakovníku, která dokončil roku 1908. Téhož roku byl přijat jako kancelářský praktikant u Okresního hejtmanství v Rakovníku, kdež zaměstnán byl do roku 1914, kteréhož roku složil zkoušku učitelské dospělosti a dne 16. září 1914 nastoupil úřad učitelský na obec. škole v Mutějovicích. Od té doby působil na několika školách a byl též v roce 1914-1917 povolán k válečné službě vojenské. Byl přeložen do Kněževse a k nám od 1. ledna 1924.

Konec 1. dílu kroniky.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru