Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 88

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Chrášťanští učitelé - pokračování

Roku 1873 postoupil Jan Trejbal za řídícího učitele do Kněževsi, na uprázdněné místo u nás dosazen týmž dnem slav. C. k. okresní školní radou v Rakovníku Josef Kounovský (od 27. 10. 1873 do 1. 10. 1906), podučitel z Kněževse, co provizorní učitel. Dne 27. října 1873 na přání místní školní rady i ostatního občanstva byl jmenován dekretem od veleslavné C. k. zemské školní rady řádným učitelem. Poněvadž počet školou povinných dítek zákonitý počet pro jednu třídu vysoko převyšoval, byla škola rozšířena o třídu druhou.

Vysokým vynesením veleslavné C. k. zemské školní rady ze dne 20. listopadu 1875 č. 1417 oznámeno místní školní radě, že podučitelské místo při škole chrášťanské od 1. ledna 1876 systemizováno jest. Byt pro učitele a žákovnu (tj. místnost pro vyučování dětí) pronajala obec od Jindřicha Holýho, pololáníka v čísle 109, na dobu 6 roků.

Dne 11. září r. 1875 oznámeno slavnou C. k. okresní školní radou ze dne 6. srpna 1875 správě školy, že pro novou třídu ustanoven jest prozatímní podučitel Karel Postl (od 15. 8. 1875 do 30. 11. 1875), podučitel. Nastoupil dne 15. srpna r. 1875, načež ale přípisem slavné C. k. okresní školní rady ze dne 20. Listopadu 1875 č. 1417 dnem 30. listopadu 1875 ze služby propuštěn byl, jelikož podučitelské místo v Chrášťanech teprve od 1. ledna 1876 systemizováno bylo a remunerace podučitele dříve ustanoveného z interkaláre jiného uprázdněného místa uhraditi se nesmí, neschválila veleslavná C. k. zemská školní rada vysokým vynesením ze dne 6. listopadu t. r. číslo 22296 návrh slavné C. k. okresní školní rady ohledně ustanovení podučitele Karla Postla a nařídila, aby byl propuštěn ze školní služby.

Dne 13. května r. 1876 č. 701 bylo oznámeno správě školy slavnou C. k. okresní školní radou, že dnem 15. května t. r. nastoupí nový učitel na neobsazené místo v Chrášťanech, Jindřich Skřivánek (od r. 1876 do 1879), technik, jako podučitel, což 16. května r. 1876 se stalo.

Dne 13. června 1877 založena knihovna učitelská. Dne 14. srpna r. 1879 čís. 1676 byl slavnou C. k. okresní školní radou dosazen František Krupička (1879-1899), podučitel. Nastoupil dne 1. září r. 1879.

Vysokým vynesením veleslavné C. k. zemské školní rady ze dne 30. června 1882 číslo 15096 bude zde u nás od 1. ledna 1883 (čís. 330 r. 1882, protokol obecní) otevřena třetí třída.

Přípisem slavné C. k. okresní školní rady ze dne 10. října 1882 číslo 28960 dosazen Karel Kubát (r. 1882), podučitel, aby ihned službu nastoupil.

Dne 19. srpna 1883 číslem 2365 vyrozumívá slavná C. k. okresní školní rada správu školy v Chrášťanech přípisem, že Karel Tolar (r. 1883), definitivní podučitel, byl 1. září 1883 službu na zdejší škole nastoupil.

Nová školní budova (přístavba staré školní budovy) byla dne 22. listopadu 1884 dostavěna. Tuto stavbu provedli pražští stavitelé Hlaváček František a Beneš Josef (což jim ke cti stavitelské neslouží, neb zapomněli úplně na postavení záchodů. Na zákrok tehdejšího školního dozorce „přilepili“ záchody ke zdi 1 třídy a zde to dělá veliké „svinstvo“, podmačuje zdi atd.).

Přípisem ze dne 25. 3. 1885 číslo 422 slavná C. k. okresní školní rada jmenovala Josefa Sluga (r. 1885), podučitele, aby až do obsazení podučitelského místa v Chrášťanech službu školní převzal.

Přípisem ze dne 13. května 1885 číslo 1022 od slavné C. k. okresní školní rady jest poukázán Gustav Trejbal (1885-1892), aby co provizorní podučitel při trojtřídní škole v Chrášťanech dnem 1. září 1885 službu nastoupil. Dnem 24. června roku 1886 číslo 14156 stává se výnosem C. k. zemské školní rady v Praze definitivním podučitelem na škole zdejší. Na jeho žádost dostalo se jemu vynesením veleslavné C. k. zemské školní rady v Praze ze dne 16. srpna 1892, číslo 20815, místa učitelského v Senomatech.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru