Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 68

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1938 - pokračování

V tomto pohnutém roce 1938 byly v obci naší konány dne 12. června obecní volby.

Kandidátní listina č. 1: Československá strana národně socialistická (předseda senátor Václav Klofáč. 1. Brabec Bohumil, strojvůdce v. v., Chrášťany čp. 84, 2. Štuksa František, průvodčí vlaků, Chrášťany čp. 151, 3. Vajtr Josef, úpravčí trati, Chrášťany čp. 56, 4. Vecka Josef, průvodčí vlaků, Chrášťany čp. 103, 5. Polívka Václav, průvodčí vlaků, Chrášťany čp. 3, 6. Rychlý František, státní cestář, Chrášťany čp. 144, 7. Číhař Alois, topič čsl. stát. drah, Chrášťany čp. 46, 8. Kupec Jaroslav, pom. zaměstnanec stát. drah, Chrášťany čp. 132. Zvoleni byli kandidáti do pořadového čísla 3, a to: Brabec Bohumil, Štuksa František, Vajtr Josef.

Kandidátní listina č. 2: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů a malorolníků pro volbu obecního zastupitelstva v Chrášťanech a Novém Dvoře na den 12. června 1938. 1. Novotný Josef, rolník, Chrášťany čp. 38, 2. Pichrt František, kolář, Chrášťany čp. 61, 3. Pác Adolf, ml. rolník, Chrášťany čp. 105, 4. Ibl Václav, ml. rolník, Chrášťany čp. 92, 5. Procházka Josef, rolník, Nový Dvůr, čp. 7, 6. Bazika Václav, rolník, Chrášťany čp. 15, 7. Malý Antonín, rolník, Chrášťany čp. 70, 8. Holý Josef, rolník a kapelník, Chrášťany čp. 109, 9. Vojáček Václav, malorolník, Chrášťany čp. 117, 10. Polívka Bohumil, rolník, Chrášťany čp. 25, 11. Procházka Jaromír, rolník, Chrášťany čp. 77, 12. Pichrt František, malorolník, Chrášťany čp. 66. Zvoleni byli kandidáti do pořadového čísla 6, a jsou to: Novotný Josef, Pichrt František, Pác Adolf, Ibl Václav, Procházka Josef, Bazika Václav.

Kandidátní listina čís. 3, Československá sociální demokratická strana dělnická pro volbu obecního zastupitelstva v Chrášťanech a Novém Dvoře na den 12. 6. 1938. 1. Lauber Jaroslav, železniční zaměstnanec, Chrášťany čp. 106, 2. Caithamel Václav, mistr tesař, Nový Dvůr čp. 32, 3. Kraus Emil, domkář, Chrášťany čp. 65, 4. Kupec Josef, domkář, Chrášťany čp. 132, 5. Kupec Rudolf, železniční zaměstnanec, Chrášťany čp. 157, 6. Hornof Rudolf, železniční zaměstnanec, Chrášťany čp. 43, 7. Ulrich Karel, dělník, Chrášťany čp. 55, 8. Solar Josef, obuvník, Nový Dvůr čp. 20, 9. Číhař Josef, domkář, Chrášťany čp. 74, 10. Kunc Rudolf, železniční zaměstnanec, čp. 160, 11. Perk František, domkář, čp. 96, 12. Bláha Václav, zedník, Nový Dvůr čp. 9, 13. Štros Břetislav, dozorce v. v., Chrášťany čp. 135, 14. Polák Jan, dělník, Chrášťany čp. 165, 15. Marek Bohumil, skladník, Chrášťany čp. 34, 16. Ondráček František, dělník, Chrášťany čp. 161, 17. Spousta Karel, dělník, Chrášťany čp. 114, 18. Hyan Antonín, železniční zaměstnanec, čp. 95. Zvoleni kandidáti do pořadového čísla 8, tito: Lauber Jaroslav, Caithamel Václav, Kraus Emil, Kupec Josef, Kupec Rudolf, Hornof Rudolf, Ulrich Karel, Solar Josef.

Kandidátní listina čís. 4, Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská pro volbu obecního zastupitelstva v Chrášťanech a v Novém Dvoře na den 12. června 1938. 1. Macák Karel, krejčí, Chrášťany čp. 78, 2. Kučera Miroslav, kolář, čp. 9, 3. Pumrle Josef, pekař, čp. 26. Tato skupina byla v těchto volbách spojena se stranou Republikánské strany atd. Kandidátní listina č. 2. Zbytek hlasů těchto obdrželi českoslov.-živnost.-obchod. atd., a tudíž za pomoci jich zvolen kandidát č. 1 Macák Karel, čp. 78.

Do obecní rady zvoleni: 1. Ibl Václav, za stranu republikánskou atd., 2. Novotný Josef, za stranu republikánskou atd., 3. Solar Josef, za stranu Českoslov. sociál. demokrat. Atd., 4. Brabec Bohumil, za stranu Českoslov. národně sociál. Atd.

Starostou zvolen Kraus Emil, domkář, Chrášťany čp. 65, který již úřaduje co starosta od r. 1927, až na malou výjimku. Pokladníkem zvolen Macák Karel, krejčí, Chrášťany čp. 78. Smutno, že v tak vážné době, přímo kritické pro náš národ byla v naší obci nesjednocenost ve volbách.

Chmel roku 1938: Sklizeň byla prostřední, dobrá. Před sklizní chmelovou byly větry, obrovské smrště, takže ve chmelnicích byly veliké škody, mnoho drátěnek padlo zde i v okolí. Chmel se kazil následkem dešťů. Cena z 1 cent, tj. 50 kg 550 Kč – 600 Kč – 650 Kč – 700 Kč; za tuto cenu se mnoho chmele prodalo. Od 4. prosince byla cena 750 Kč a druhý den cena stoupla na 800 Kč, ba i více. Chmelu denně připlácelo a dne 12. prosince r. 1938 byl již za 1000 Kč. Dne 15. prosince chmel se prodával za 1200 Kč a druhý den za 1500 Kč. Pak chmel stál 2100 Kč. Chmelaři, pěstitelé chmele, byli takto nesvědomitými obchodníky chmelem, židy, okradeni. Zavládla všeobecná nespokojenost mezi pěstiteli a podávali vládě stížnosti.

Ceny obílí: Pšenice 1 q stál 163 Kč, žito 1 q 140 Kč, ječmen 1 q 128 Kč, oves 1 q 120 Kč, brambory 1 q 40 Kč, sláma 1 q přes 30 Kč, seno 1 q 65 Kč. Obilí – byla krásná úroda. Ve žních pršelo, kdo si nepospíšil s vážením do stodol, obilí jemu srostlo v panácích. Byly i případy, že obilí, hlavně mnoho ovsa, muselo býti na hrsti zaoráno, jelikož úplně shnilo. Pak příroda zemědělcům přála, bylo krásné počasí a podzimní práce všecky se dodělaly. Bylo nedostatek potahů i pracovních sil, takže příroda všecko vynahradila.

Dne 11. října 1938 zřídila naše vláda takzvané pracovní tábory, a tyto budou zaměstnány na tak zvané dálnici, tj. silnici, která potáhne napříč republikou až na Podkarpatskou Rus.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru