Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 69

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1938 - dokončení

Dne 16. prosince r. 1938 trochu zamrzlo a nemohlo se již orat.

Lampa na dům čp. 81 byla zřízena firmou František Česal, elektrikář z Kněževse, na rozkaz obecního úřadu dne 14. prosince 1938.

Dne 23. prosince 1938 v noci napadl prvý sníh a dne 27. prosince napadlo tolik sněhu, že silnice musely býti protahovány pluhem na sníh a den nato sníh musel býti prohazován. Byly kruté mrazy, žádné uhlí; lidé trpěli zimou.

Dne 21. prosince – 22. prosince – 23. prosince a 24. prosince 1938 přistěhoval se do obce naší ze Svojetína železničář Čeněk Fiala. Ve Svojetíně měl malé hospodářství a do služby denně dojížděl do Rakovníka na domek trati č. 1, byl tedy strážník trati. Němci ve Svojetíně činili Fialovi veliké potíže, takže se odstěhoval do naší obce, kdež koupil domek čp. 76 od domkáře a železničáře Václava Polívky, nyní bydlícího v čp. 3. Ačkoliv Fiala bydlel a pracoval od svého mládí jako kočí – pak dělal nádeníka u sedláků řadu let, od svého 14. roku, tedy plných 30 roků mezi Němci svojetínskými, měli jej všichni rádi a byl mezi všemi oblíben, po  záboru musel ze Svojetína utéci. Dávali mu, lépe, projevovali mu Němci svou německou kultůru. Pět párů potahů koňských dali naši občané k dispozici Fialovi milerádi, jen aby od těch „skopčáků“ byl již – již pryč a v naší obci mohl se usaditi.

I odjinud – z Pavlčína – z Janova aj. milerádi naši občané přispěli k odstěhování se k nám do naší obce mnohým našim lidem – uprchlíkům, byla to jejich svatá povinnost.

Ro 1938 jest pamětihodný, že dne 30. listopadu byl zvolen Dr. Emil Hácha prezidentem republiky. Byl jediným kandidátem na stolec prezidentský a zvolen byl o 10 ½ hodině dopolední. Volba konala se bez rozpravy a provedla se hlasovacími lístky v budově poslanecké sněmovny na Smetanově nám. v Praze. Výsledek volby oznámil předseda Národního shromáždění Jan Malypetr. Třetí prezident Dr. Emil Hácha narodil se v Trhových Svinech; jeho volba byla již šestá. A to: První volba prezidenta T. G. Masaryka provedena byla Revolučním národním shromážděním r. 1918 aklamací. Druhá volba dne 27. května r. 1920 – Masaryk obdržel 284 hlasů a Němec Naegle 61 hlasů, prázdných 60 hlasů. Třetí volba dne 27. května 1927; Masaryk obdržel 274 hlasů, komunista Šturc 54, a 104 prázdných. Čtvrtá volba dne 25. května 1934: Masaryk 327 hlasů, komunista Gottwald 38, prázdných 53. Pátá volba dne 14. prosince 1935: Dr. Edvard Beneš obdržel 340 hlasů, profesor Němec 24, prázdných 76. Šestá volba dne 30. listopadu 1938: Dr. Emil Hácha, protikandidátů nebylo.

Zemřelí v roce 1938: Ludvík Divyšovský, železničář, byl sem z nemocnice z Prahy převezen dne 7. února, stár 46 let. Josef Hejda, domkář z Nového Dvora, legionář od Zborova, zemřel náhle 28. února v stáří 44 roků. Ant. Fencl, rolník z Nového Dvora, byl zavražděn neznámým pachatelem 7. srpna na říšské silnici, jda z hostince Na Rozkoši u nádraží Nesuchyně v noci domů; byl pitván. Josef Falber, četnický strážmistr, byl zavražděn 13. září 1938 ve Swaderbachu u Kraslic německými ordnéry, stár 27 let. Josefa Číhařová, domkářova žena, čp. 74, zemřela dne 4. října v stáří 56 roků. Václav Kučera, rolník, čp. 10, zemřel 25. října, stár 64 roků. František Pošta, úpravčí trati v. v., čp. 136, zemřel 5. prosince 1938, stár 58 roků. V roce 1938 zemřelo celkem sedm lidí.

Dne 25. prosince 1938 usnesla se vláda, aby obrazy obou prezidentů Masaryka a Beneše byly ze škol odstraněny a uloženy ve školním archivu, budou nahrazeny státním znakem. I z naší školy se obrazy přemístily dne 15. února 1939. Obraz prezidenta Masaryka pověsil se v třídách na stranu boční, obraz prezidenta Beneše se odstranil. Na původní místo vpředu zavěsil se v třídách státní znak a kříž.

Počasí roku 1938: Katastrofální mrazy v dubnu, když předtím neobyčejně teplý březen. Rozsáhlé povodně v srpnu a veliké větrné smrště. Příznivý podzim, nedostatek pracovních sil i potažitých následkem narukování. Vánoce bohaté sněhem, veliké mrazy.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru