Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 64

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1938 - pokračování

Jen naše armáda statečná netrpělivě čekala na povel „Kupředu!“, chtíc se důkladně vypořádati s odvěkým nepřítelem. V armádě zavládl duch husitů, nálada, nadšení skvělé.

Dne 27. září 1938. Hitler nám dává lhůtu do soboty. Na milost a nemilost! Nepřijatelný diktát Hitlerův z Godesbergu. Hlavní cíl německých požadavků: Brutálně zničit všecky životní možnosti svobodného Československa. Hitler žádá plebiscit i v českých krajích.

Chamberlainův osobní vzkaz: Hitlerovy požadavky zcela nepřijatelny! Porady československé vlády o godesberském memorandu a včerejším projevu p. Hitlera. Dnes konečné rozhodnutí.

Britská armáda v pohotovosti. Anglie s Francií chce z Berlína odpověď do 48 hodin: Chce Německo válku?

Velká Británie vyslala k Hitlerovi sira  Horace Wilsona; měl tyto instrukce: 1. Britsko-francouzské stanovisko v československé otázce je nezměněno. To znamená žádný nátlak na Prahu, aby přijala Hitlerovo memorandum. 2. Anglie a Francie trvají na tom, že se konflikt musí řešit mírumilovně. 3. Bude-li Německo trvat na memorandu, nemůže britská vláda jeho přijetí doporučit a v případě německého vpádu do Československa vstoupí v platnost smlouvy. Z toho plyne nebezpečí války. 4. Britská a francouzská vláda žádají definitivně odpověď německé vlády do 48 hodin. Je to přátelské ultimátum, aby odpověď byla v Londýně před schůzí sněmovny, která rozhodne. Zatím se radí generální štáby britský s francouzským. Obyvatelstvo města Londýna bylo vyzýváno v kostelích, v biografech a tlampači na ulicích, by si okamžitě vyzvedlo plynové masky. Je jich připraveno 40 milionů. Z těchto příprav vidno, že se chystá k válce.

Naše statečné vojsko stojí skálopevně na hranicích a trpělivě vyčkává. Nejraději by již začalo.

V německé říši se každý války přímo hrozí… tak píše anglický list Daily Herald z Godesbergu. Belgie povolává šest tříd záložníků. I u nás v naší obci se netrpělivě vyčkávají válečné zprávy.

Před mobilizací již stojí ozbrojené stráže sokolské u mostů železničních. Každé dvě hodiny se stráže, vždy po dvou mužích, střídají; když pak již sokolové nestačí, neboť většina bratří narukovala k vojsku, úřady nařizují, že stráže se doplní z řad občanstva. Později správa drah dala k dispozici svoje lidi, takže stojí stráž jeden z občanů naší obce, druhý z lidí od dráhy. I občané kněževeští stojí rádi na stráži. Později přebralo stráže u obou mostů dráhy Rakovník-Louny vojsko, které mělo strážní ubikace ve statku Antonína Polívky, čp. 27.

Naše republika nachází se ve středu 28. září 1938 v posledním úsilí o mír. Francie mlčí, slovo má její armáda.

Odpovědnost za klidné řešení československé věci vzaly na sebe Anglie a Francie, ponesou jí také, i když bude užito násilí.

A již druhého dne 29. září 1938 časopisy přinášejí zprávy, že dojde dnes v Mnichově ke schůzce zástupců čtyř velmocí. Schůzky zúčastní se: Chamberlain za Velkou Británii, Daladier za Francii, Hitler za Německo a Mussolini za Itálii.

Na této konferenci byli jsme bídně zrazeni.

Zde tito zástupci se dohodli o roztržení naší republiky. Sudety a část našeho území obývané Němci Hitler obsadí vojskem, zabere. Bylo to pro nás zdrcující, mnohý český člověk zaplakal. Smutek zavládl celou naší milou, zlatou republikou. Státníci a vynikající vládní činitelé domlouvají lidu československému. Vrchní velitel armády vydal armádní rozkaz k armádě, by zachovala úplný klid a pořádek. Generál Syrový učinil k národu československému projev, mezi jiným pravil: Ustoupiti před stanoviskem tří velmocí a přesile vojenské není nečestné. Vyzýváme náš národ a náš lid, aby překonal své rozhořčení, své zklamání, svůj bol a pomáhal zajistiti naši novou budoucnost v našich nových hranicích. Jsme všichni na jedné lodi a každý nechť jí pomáhá dovésti do přístavu míru, třeba poškozenou. Hlavní je, aby mezi námi vládla jednota, aby do nás nevnikaly cizí živly.

Starejte se nyní o to, aby náš stát vyvstal v nových hranicích zdravý. Váš stát nebude z nejmenších na světě, jsou mnohem menší a jsou zdravé a odolné. S Vaší pomocí podaří se to! Spoléháme na Vás, Vy důvěřujte nám!

Tato řeč byla uklidňující, v našem národě zavládl úplný klid. Vojsko se stáhlo postupně, v pořádku od hranic. Bolné jím, vojákům, bylo opustit kryty tak pracně s velikými obětmi finančními vybudované. Zločin spáchaný na našem národě jen historie odsoudí.

Sílu a vzmužení: Národ žít bude!


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru