Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 63

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1938 - pokračování

Neděle 18. září 1938: Předseda vlády Dr. Milan Hodža pronesl rozhlasový projev k obyvatelstvu. Italský ministerský předseda Mussolini v Terstu zdůraznil, že pro případ války se Itálie už rozhodla, kde je její místo. V Londýně odpoledne i večer radili se britští ministři s francouzským ministerským předsedou Daladierem a ministrem zahraničí Bonnetem.

Pondělí 19. září 1938: Stálý výbor Národního shromáždění sešel se dopoledne ke schůzi za účasti předsedy vlády Dr. Milana Hodži. Členové parlamentních klubů SdP (tj. Sudetendeutchepartei) oznámili, že se nezúčastní zasedání stálého výboru a že považují každé politické řešení a rozhodování na nečasové, dokud se neskončí jednání zahájené v Berchtesgadenu (jaká to troufalost, usuzuje každý). Slovenská strana ľudová konala v Bratislavě poradu a v komuniké se zdůrazňovala potřeba vyřešení slovenské otázky (Slováci se od republiky chtějí odtrhnout – povídá se všeobecně). Mussolini překročil jugoslávské hranice, kde byl přátelsky uvítán. Daladier a Bonnet navrátili se do Paříže. V Polsku konaly se manifestace jak pro Československo, tak proti němu.

Úterý 20. září 1938: Československá vláda odevzdala francouzskému a britskému vyslanci v Praze nótu, v níž vyjádřila své stanovisko k francouzsko-britským návrhům a odvolala se na naši arbitrážní smlouvu s Německem. Vládní porady trvaly po celé úterý a po celou noc z úterka na středu. Za účasti prezidenta republiky zasedal výbor politických ministrů, ministerská rada a dvacetičlenný parlamentní výbor; večer prezident republiky přijal zástupce slovenské strany ľudové. Stále se pokračuje v diplomatickém jednání. SSSR (tj. Svaz sovětských socialistických republik) oznámil, že bude postupovat dle platných smluv, tj. přispěje republice československé na pomoc buď v případě, že tak učiní Francie nebo označí-li Společnost národů Německo za útočníka. Říšský kancléř Adolf Hitler přijal v Berchtesgadenu maďarského ministerského předsedu Imrédyho a ministra Kányu. Polským velvyslancům v Londýně, v Paříži, v Římě a v Berlíně bylo uloženo, aby vysvětlili tamním vládám stanovisko Polska k událostem v Československu.

Středa 21. září 1938: Ve 2 hodiny ráno navštívili prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše vyslanci britský a francouzský a prohlásili, že jejich vlády nemohou přijmouti československou nótu jako základnu k jednání. Na to se v noci konala schůze politického výboru ministrů na pražském Hradě; schůze skočena před 6 hodinou ráno. O 6 hodině 30 minutě v Kolovratském paláci sešla se porada ministerské rady, jež potrvala do 8 hodin 30 minut. O 9 hodině se sešla schůze koaličního dvacetičlenného výboru a po 13 hodině se pokračovalo v jednáních vládních a diplomatických činitelů. Po 16 hodině československá vláda odevzdala zástupcům Velké Británie a Francie další nótu, v níž se akceptovaly britské návrhy, takže byl dán podklad k dalšímu jednání. V Londýně se konaly porady užšího výboru kabinetu; říšský kancléř Hitler odjel do Godesbergu. Užší předsednictvo ľudové strany vyslechlo zprávu Dr. Tisa o jeho pražském jednání. Ve středu večer došlo v Praze i v některých jiných městech republiky k demonstracím; zároveň docházelo ke srážkám v oblastech s německým obyvatelstvem.

Čtvrtek 22. září 1938: Vláda Dr. Milana Hodži podala demisi. Dopoledne se pokračovalo v demonstracích lidu. Prezident republiky přijal demisi vlády a jmenoval novým předsedou a ministrem národní obrany Jana Syrového. Prezident republiky vydal armádní rozkaz. Odstupující předseda vlády Dr. Milan Hodža navrhl doplnění nové vlády zástupci Slovenska. Britský předseda vláda Chamberlain zaslal československé vládě sdělení, v němž žádal, aby byla učiněna výzva obyvatelstvu, aby se vyhýbalo incidentům. Mezi československým obyvatelstvem bylo dopoledne a k večeru pozorovat značné uklidnění; incidenty ve smíšeném území potrvaly. Chamberlain se radil s říšským kancléřem Hitlerem. Polsko pokračovalo v posilování vojenské pohotovosti na československých hranicích.

Pátek 23. září 1938. Prezident republiky Dr. Beneš přijal předsedu odstoupivší vlády Dr. Hodžu a všechny členy jeho vlády. V poledne prezident republiky přijal novou vládu československou generála Syrového, která složila ústavní slib. Konaly se první pracovní schůze nové vlády. Zároveň zasedal politický výbor koaliční. Stálý výbor parlamentní byl svolán na pondělí. Armádní generál Faucher podal francouzské vládě demisi a dal se k dispozici československé branné moci. Stanné právo bylo rozšířeno na okres Kaplice; srážky ve smíšeném území trvaly. SSSR oznámil polské vládě, že v případě překročení československých hranic polským vojskem vypoví smlouvu o neútočení mezi Polskem a sovětským Ruskem. V Godesbergu trvaly porady. Po první schůzi československých ministrů byli povoláni vládní a političtí činitelé na poradu k presidentu republiky. Ministerská rada se usnesla v druhé večerní schůzi na mobilizaci československých záložníků do 40 let věku.

Toto zde všecko dopodrobna kronikář vypsal, aby Vy, naši milí potomci, udělali jste si sami úsudek, odstupem času, jaká panovala všude ve všech státech panika. Jedno nařízení stíhalo druhé; byla všude bezhlavost. Nikdo nevěděl, co se stane za hodinu, za dvě. Převládá však názor, že vládní činitelé, hlavně angličtí, zdržují vyjednávání, jen aby nabyli co nejvíce času ke svému vyzbrojení své budující armády. Čas ukáže – pravou tvář.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru