Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 52

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Něco o příhonu prasat - bagounů

Bagounkáři přijížděli do Rakovníka odněkud z Polska a hlavně z Uher. Z Rakovníka honili bagouny po obcích, od vesnice k vesnici, prodávali jeden kus za 9 zlatých až 11 zlatých, tj. 18 korun až 22 korun. Tedy hodně lacino. Za tlumočníka bagounkáři měli dohazovače Veselýho z Rakovníka. Tento přihnal do obe veliké stádo bagounů (černých prasat). Bičem (býkovcem) praskal, až v uších zaléhalo, na znamení, že již bagouni, prasata, jsou ve vsi, a že může si koupěchtivý bagouna koupit. Prodávali za hotové, i na úvěr dávali. Od toho tu byl Veselý, aby odhadl, zda kupující je dobrý, by se mu mohlo do nazimy počkat. Po Ludmile, tj. 16. září, přišli si pro peníze. Prasata cestou uhnaná, hlady umořená, mnohdy pošla. V takovém případě zavolal se rychtář, ten napsal „lejstro“, a když sobě přišli bagounkáři pro peníze, ukázalo se jim rychtářovo ověření, že prase zdechlo, neplatilo se, ale dostal se bagoun jiný.

Bagouni byli vychrtlí, hubení, mnohdy to byla kostra, hromádka kostí, koží potažená. Že přenášeli se z obce do obce nakažlivé nemoci, je samozřejmé. Vládním nařízením kolem roku 1896 toto obchodování bagouny bylo přísně zakázáno a tak obchod úplně zanikl.

Kronikář má listinu z roku 1813, v níž je zaznamenáno, kdo a kolik osob bydlelo v pořadí čísel domů. Listina jest psána v jazyce německém a tak ji také opsal.

Dorf Kroschau (Chrášťany), Herrschaft Woleschna (Olešná), für das Jahr 1813

Seznam majitelů domů roku 1813

V čísle 1. Mathias Hauner – v podnájmu 4 osoby, 8 malých

V čísle 2. Mathias (Voigt) – 2 osoby, 4 malé

V čísle 3. Thomas Voigt – Wenel Renč mit Weib, 2 osoby, 4 malé

V čísle 4. František Růžička – 2 osoby, 4 malé

V čísle 5. Viktorín Stiesz (Štys) – 3 osoby, 6 malých

V čísle 6. Matyáš Mrázek – 2 osoby, 4 malé

V čísle 7. Jakob Linhart, Johanna Weyvauch

V čísle 8. Franz Toman (Tomér?) – 2 osoby, 4 malé

V čísle 9. Anton Polívka, dessen Weib, Betlerin -1 osoba, 2 malé

V čísle 10. Franz Chalupa – 3 osoby, 6 malých

V čísle 11. Witve (vdova) Procházka – 2 osoby, 1 malé, Franz Ryba – 1 osoba

V čísle 12. Franz Holý – 3 osoby, 8 malých, Rosina Linhart – 1 osoba

V čísle 13. Josef Hotteck mit Weib, Betlerin

V čísle 14. Wenzel Stroner – 2 osoby dospělé, 4 malé

V čísle 15. Johan Bazika – 4 osoby dospělé, 8 malých

V čísle 16. Obrigkeit (vrchnost), v podnájmu Martin Wetzka mit Weib, Betlerin – 4 osoby, 8 malých, Josef Kohla (Kavka?)

V čísle 17. Wenzel Donáth – měl v podnájmu Johann Hauner – 3-1-8

V čísle 18. Martin Donát mit Weib, Betlerin

V čísle 19. Josef Kunz, Jakob Kunz – 2 osoby, 12 malých, druhý 4 osoby

V čísle 20. Tomáš Pracný, Matyáš Pracný, těch bylo 4 osoby, 8 malých

V čísle 21. Jakob Trägler – 2 osoby dospělé, 4 malé

V čísle 22. Tomáš Hauner – 2 osoby dospělé, 4 malé

V čísle 23. Tomáš Hauner, Matyáš Štysz – 3 osoby, 6 malých

V čísle 24. Václav Holý – 3 osoby

V čísle 25. Jos. Trägler, Josef Schmied – 4 osoby, 8 malých

V čísle 26. Johann Rýgl (Riegl) mit Weib, Betlerin, diesen Tochter – 1-2

V čísle 27. Johan Polívka – 3 dospělé, 6 malých

V čísle 28. Weit Gregor, Johann Gregor – 4 osoby, 8 malých

V čísle 29. Matyáš Havlovic, Martin Havlovic – 4 osoby, 8 malých

V čísle 30. Katharina Písařovic, vdaná – 2 osoby, 4 malé

V čísle 31. Johann Trägler – 3 osoby, 6 malých

V čísle 32. Martin Steinprech – 3 osoby, 6 malých

V čísle 33. Tomáš Donát – 3 osoby, 6 malých

V čísle 35. Johann Hauner – 5 osob, 10 malých

V čísle 36. Josef Růžička, Magd. Getto (?), Betlerin – 2 osoby, 4 m.

V čísle 37. Wenzel Schmied, Maria Fillip, Betlerin – 2 – 4

V čísle 38. Matyáš Řenč – 2 osoby dospělé, 4 malé

V čísle 39. Josef Holý – 4 osoby dospělé, 8 malých

V čísle 40. Josef Donát – 3 osoby dospělé, 6 malých

V čísle 41. František Řenč – 2 osoby dospělé, 4 malé

V čísle 42. Gemeinde (obecní pastouška)

V čísle 43. Adalbert Černý, Wenzel Dlouhý, Anna Bauer, Veronika Köchert – 1 – 2, 3 – 6, beide Betlerin

V čísle 44. Václav Riegl

V čísle 45. Lorentz Raatz, Josef Hering mit Weib – 6 osob

V čísle 46. Josef Procházka

V čísle 47. Wenzel Holý – leer (prázdný)

V čísle 48. Jakob Voigt, Witwe Hauner, Betlerin – 2 os., 4 děti

V čísle 49. Josef Pokorný, Soldat, dess. Weib, Betlerin

V čísle 50. Jakob Polívka, Soldat, dess. Weib Franziska Polívka

V čísle 51. Witwe Riegl, Betlerin – Theresia Riegl, Btl.

V čísle 52. Josef Kunz – 3 osoby, 6 malých

V čísle 53. Josef Schmiedt – 3 osoby, 6 malých

V čísle 54. Witwe Gregor, Btl., Jakob Gregor – 2 osoby, 4 malé

V čísle 55. Jakob Renč – 2 osoby, 4 malé

V čísle 56. Matyáš Černý – 2 osoby, 4 malé

V čísle 57. Witwe Englický, Btl.

V čísle 58. Anton Růžička – 2 osoby, 4 malé

V čísle 59. Andrej Pokorný mit Weib, Btl., des Tochter – 1 – 2

V čísle 60. Ignac Pfaffek mit Weib, Btl. 1 osoba, 4 malé

V čísle 61. Jakob Grill mit Weib, Btl.

V čísle 62. Adalbert Kepka mit Weib, Btl. 1 – 3

V čísle 63. Franz Divyšovský

V čísle 64. Franz Švejda mit Weib, Btl.

V čísle 65. Witwe Schindler, Btl., mit Tochter – 1 – 3

V čísle 66. Franz Riegl, Martin Riegl, 2 osoby dospělé

V čísle 67. Martin Riegl

Roku 1813 bylo v naší obci 67 čísel. Většina domů stavěna byla v zahradách, i další domy stavěly se – lépe postaveny byly v zahradách. Bývaly zde – dle vyprávění starých lidí – krásné zahrady. U cest, nynějších silnic, sazeny byly lípy, kaštany, topoly a košaté mohutné vrby. U čísla 48, dnes majiteli jsou Albína a Emanuel Treglerovi, byly krásné vysoké topoly, dále u čísel 55, 56, 57, 58, 50 byly staré košaté vrby a vysoké topoly, porazil je František Ringmajer, výměnkář, čp. 38, v roce 1895.

V dolejší části obce na rozcestí silnice do Kněževse a staré silnice žatecké (cesta „Za vrchy“) před čp. 85 stávala mohutná tříramenná krásná lípa.

Pod touto lípou sedávali naši dědové hovoříce o zlých časech… U této lípy byla studna, která později úplně vyschla a byla sídlištěm vrabců a jiné havěti; proto když obec nechala porazit lípu, dala zavézt i studnu.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru