Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 53

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Majitelé domů v roce 1938

V čísle 1. František Trešl, rolník, domkář, zedník.

V čísle 2. František Kapoun, rolník.

V čísle 3. Václav Polívka, domkář a železničář.

V čísle 4. Růžičková, domkářka, vdova po Václ. Růžičkovi.

V čísle 5. Ludvík Procházka, řezník (v nájmu G. Lintner, obchod).

V čísle 6. Ludvík Procházka, “vpředu“ Aloise Hechta, holič z Rak.

V čísle 7. Rudolf Vostrý, domkář (legionář).

V čísle 8. Obecní úřad, vedle je obecní kovárna.

V čísle 9. Miroslav Kučera, domkář a kolář.

V čísle 10. Václav Kučera, rolník, otec předcházejícího.

V čísle 11. Václav Procházka, rolník, hostinec, řezník.

V čísle 12. Emil Gregor, rolník a hostinec.

V čísle 13. Josef Opat, domkář.

V čísle 14. Josef Štroner, rolník.

V čísle 15. Václav Bazika, rolník.

V čísle 16. Josef Heřman, rolník, býv. správce fürstenberský.

V čísle 17. Frant. Huml, hostinský (dříve Mates).

V čísle 18. Emanuel Svoboda, domkář a železničář.

V čísle 19. Alois Štyler, rolník.

V čísle 20. Václav Divyšovský, – Karel Šnobl, tchán – domkář, prvý železničář.

V čísle 21. Gustav Procházka, rolník.

V čísle 22. Václav Hejda, rolník, před ním Hák – Pařížek.

V čísle 23. “

V čísle 24. Vilemína Pavlíčková, vdova po Ant. Pavlíčkovi, rolník.

V čísle 25. Bohumil Polívka, rolník.

V čísle 26. Josef Pumrle, pekař.

V čísle 27. Antonín Polívka, rolník, ruský legionář.

V čísle 28. Rudolf Konopásek, rolník.

V čísle 29. František Pochman, rolník.

V čísle 30. Jaroslav Gallerach, rolník.

V čísle 31. Emil Landa, obchod koloniálním zbožím a dobytkem (žid).

V čísle 32. Bohuslav Pánek, rolník, ruský legionář.

V čísle 33. Antonín Rýgl, rolník.

V čísle 34. Frant. Bauer, rolník.

V čísle 35. Ludvík Cédl, rolník, přiženil se z Kněževse r. 1931 k Haunerovům.

V čísle 36. Josef Zeman, ředitel měšť. šk. v Slabcích, v nájmu Jos. Ibl, kovář.

V čísle 37. Josef Šindler, rolník, důvěrník známkovny chmele, drátěnkář.

V čísle 38. Josef Novotný, rolník.

V čísle 39. Ludvík Pokorný, t. č. vojín, v nájmu Jindř. Cédl, učitel.

V čísle 40. František Pichrt, domkář.

V čísle 41. Rudolf Grill, domkář a zedník.

V čísle 42. Josef Dlouhý, domkář a zedník (bývalá pastouška).

V čísle 43. Rudolf Hornof, domkář a železničář.

V čísle 44. Julie Konopásková, vdova po Eduard. Kon., domkář.

V čísle 45. Antonín Klečka, domkář, býv. šafář.

V čísle 46. Alois Číhař, domkář a železničář, topič.

V čísle 47. Josef Buschbaum, domkář a tesař (bývalá škola).

V čísle 48. Emanuel Tregler, rolník, velitel hasičů.

V čísle 49. Marie Polívková, roz. Kopecká z čp. 58, domkářka.

V čísle 50. Václav Lorber, rolník, zdědila jeho žena po rodičích Polívkových.

V čísle 51. Adolf Grill, domkář, výroba košťat.

V čísle 52. Antonín Chalupa, domkář, dobrý hudebník.

V čísle 53. Rudolf Trešl, domkář, přiženil se sem z čísla 1.

V čísle 54. Václav Baxa, domkář a kovář. Zde narodil se kronikář.

V čísle 55. Antonie Ulrichová, domkářka, vdova po Rud. Ulrichovi.

V čísle 56. Josef Vajtr, domkář a úpravčí trati Rak.-Louny.

V čísle 57. Karel Červenka, domkář a zedník a sadař.

V čísle 58. Ludvík Kopecký, domkář.

V čísle 59. Adolf Uher, domkář a švec, t. č. náměstek starosty.

V čísle 60. Ferdinand Kupec, domkář.

V čísle 61. František Pichrt, domkář, kolář a sadař.

V čísle 62. Antonín Rýgl, rolník na odpočinku.

V čísle 63. Václav Brož, domkář a zedník.

V čísle 64. Antonín Číhař, domkář.

V čísle 65. Emil Kraus, domkář a dlouholetý starosta.

V čísle 66. František Pichrt, domkář.

V čísle 67. Josef Kounovský, domkář a obuvník.

V čísle 68. Škola, v ní bydlí Jos. Bechyně, řídící uč. s rodinou.

V čísle 69. Václav a Leontýna Hauner, rolník (ona majetnicí).

V čísle 70. Antonín Malý, rolník, přiženil se sem r. 1931.

V čísle 71. Josef Heifler, domkář a kladeč dlaždic.

V čísle 72. Josef Frolík, rolník.

V čísle 73. Teodor Voigt, rolník.

V čísle 74. Josef Číhař, domkář, zedník.

V čísle 75. Václav Lorber, rolník.

V čísle 76. Václav Polívka, železničář, prodal Fialovi Čeňkovi ze Svojetína.

V čísle 77. Jaromír Procházka, rolník.

V čísle 78. Karel Macák, trafikant, krejčí.

V čísle 79. Emil Prousek, železniční úředník.

V čísle 80. Marie Stuchlová, vdova po domkáři a zedníku.

V čísle 81. Václav Gregor, rolník a kronikář, pisatel této knihy.

V čísle 82. Karel Sýkora, policej. strážník v Praze; bydlí matka.

V čísle 83. Antonín Procházka, rolník.

V čísle 84. Bohouš Brabec, strojvůdce drah v. v. (připsáno tužkou: „zemřel 1960“)

V čísle 85. Anna Gregorová, domkářka a mandlířka.

V čísle 86. Anna Haunerová, vdova po Václ. Haunerovi, rolníkovi.

V čísle 87. Jaroslav Gallerach, rolník, v nájmu Marie Donátová, porod. asist.

V čísle 88. Gustav Procházka, rolník, bydlí tam jeho dělníci.

V čísle 89. Eleonora Linhartová, vdova po rolníku Jos. Linhartovi.

V čísle 90. Augustýn Mikš, domkář.

V čísle 91. Karel Švec, železničář a domkář.

V čísle 92. Václav Ibl, rolník.

V čísle 93. Alois Konopásek, rolník a zedník.

V čísle 94. Václav Rooll, pekař.

V čísle 95. Ant. Hyan, domkář a železničář.

V čísle 96. František Perk, domkář a železničář.

V čísle 97. Josef Tichý, domkář a okresní cestář.

V čísle 98. Václav Němeček, domkář a povozník.

V čísle 99. Václav Hejda, čp. 22 a 23, rolník, bydlí tam jeho dělníci.

V čísle 100. Josef Frélich, mistr kovář, dům postaven r. 1915 Jar. Červenkou.

V čísle 101. Jaroslav Červenka, zedník.

V čísle 102. Rudolf Polívka, domkář a bývalý kovář.

V čísle 103 Václav Vecka, domkář, drátěnkář, majitel pískovny.

V čísle 104. Jaroslav Chalupa, železničář a legionář; postaveno r. 1920.

V čísle 105. Adolf Pác, rolník a švec, (připsáno: zemřel r. 1958 v nemocnici)

V čísle 106. Jaroslav Lauber, domkář a železničář.

V čísle 107. Jan Uhlíř, domkář – penzista; přistěhoval se z Německa.

V čísle 108. Václav Ulrich, domkář a švec.

V čísle 109. Josef Holý, rolník, kapelník a obchodník střižním zbožím.

V čísle 110. Ludvík Cédl, rolník – bývalá sušárna, bydlí jeho dělníci.

V čísle 111. Adolf Řepík, domkář a krejčí.

V čísle 112. Celestýn Reis, domkář a železničář v. v.

V čísle 113. Bohumila Kupcová, vdova po železničáři

V čísle 114. Marie Treglerová, domkářka, roz. Gregorová, u „Tesařů“.

V čísle 115. Nádraží buštěhradské; dráha Krupá-Kolešovice, postaveno 1883.

V čísle 116. Růžena Frélichová, vdova po kováři Adolfu Frélichovi.

V čísle 117. Václav Vojáček, rolník.

V čísle 118. Anna Procházková, vdova po Ludv. Procházkovi, šenkýři, čp. 11.

V čísle 119. Václav Bazika, rolník – budova pro dělníky.

V čísle 120. Nádraží Rakovník-Louny; vystavěno r. 1903 až r. 1904.

V čísle 121. Josef Neiner, řezník – bývalá kantýna dráhy, vystavěna 1904.

V čísle 122. Václav Šintler, pensista dráhy; vystavěno v r. 1905.

V čísle 123. Františka Šebková, vdova po Lud. Šebkovi, postaveno r. 1904.

V čísle 124. Josef Gregor, domkář a pensista dráhy, tesař.

V čísle 125. Emil Kučera, domkář, truhlář a znamenitý hudebník.

V čísle 126. Bohuslav Čermák, domkář a tovární dělník, postaveno 1907.

V čísle 127. Jan Volráb, penzista dráhy – postaveno r. 1907.

V čísle 128. Anna Růžičková, domkářka, postavil strýc Frant. Růžička r. 1907.

V čísle 129. Jaroslav Kobza, domkář, železničář, legionář.

V čísle 130. František Ulrich, domkář, železničář, postavil r. 1908.

V čísle 131. František Černý, domkář a tovární dělník.

V čísle 132. Josef Kupec, domkář, železničář v. v.

V čísle 133. Josef Tauš, domkář.

V čísle 134. František Trousil, domkář, železničář v. v.

V čísle 135. Břetislav Štros, domkář a stavbyvedoucí, postaveno r. 1911.

V čísle 136. Dr. prof. Ing. Jos. Kounovský, profesor na pražské univerzitě.

V čísle 137. František Uldrych, domkář a tovární dělník.

V čísle 138. Ladislav Rot, domkář a pensista dráhy, postaveno r. 1913.

V čísle 139. Václav Falber, domkář, postaveno r. 1914.

V čísle 140. Petr Tvrz, domkář, penzista dráhy, postaveno 1919.

V čísle 141. Adolf Vent, strojník, dříve Marek a spol. strojírna; post. 1921.

V čísle 142. Josef Novotný, bydlí Frant. Vágner, obchod, postav. 1921.

V čísle 143. Františka Petříčková, vdova po stavitel. asist., post. 1925.

V čísle 144. František Rychlý, zemský cestár, legionář, postavil v r. 1925.

Číslo domu 145. Karel Rybáček, bývalý šafář na velkostatku knížete Fürstenberka; stavební parcelu obdržel r. 1925 za pozemkové reformy od bývalého velkostatku čp. 16, dům postavil r. 1926.

Číslo domu 146. Josef Vestfál, dělník, postaveno r. 1926.

Číslo domu 147. Josef Kounovský, železničář; stavební parcelu koupil od rolníka Ant. Pavlíčka, čp. 24 a domek postaven r. 1926 otcem Otakarem Kounovským.

Číslo domu 148. Anna Janečková a Alois Šíma, dělníci, postaven r. 1925.

Číslo domu 149. Emilie Herinková, vdova po ruském legionáři Václavu Herinkovi (ze Šanova pocházel a zemřel 15. XII. 1931); domek postaven roku 1926.

Číslo domu 150. Antonín Vostatek, dlouholetý zemědělský pracovník ve dvoře knížete Fürstenberga; domek postaven roku 1927.

Číslo domu 151. František Štuksa, železničář; stavební parcela koupena od čp. 27 Ant. Polívky a dům postaven roku 1927.

Číslo domu 152. Ludvík Ulrich, železničář; stavení parcela koupena od Ant. Polívky, čp. 27, a postaveno r. 1927.

Číslo domu 153. Václav Satrapa, dlouholetý zemědělský dělník v čp. 15, statku Václ. Baziky; postaveno r. 1927.

Číslo domu 154. Josef Hlaváček, železničář na pensi; stavební parc. koupena od statku Rudolfa Konopáska, čp. 28, a domek postaven r. 1929.

Číslo domu 155. Josef Fišer, železničář; postaven r. 1929.

Číslo domu 156. Josef Rottek, obecní strážník a tajemník; stavební parcela od rodičů jeho ženy Anny a Františka Trousilových, kteří obdrželi pozemek od rodičů Anny Trousilové – Antonína a Pavlíny Šindlerových, rolníků, čp. 37; dům postaven byl roku 1929.

Číslo domu 157. Rudolf Kupec, železničář; stavební parcela koupena od rolníků Václava a Žany Lorberových a postaven dům roku 1930.

Číslo domu 158. František Lauber, strojník; parcela koupena od Gustava Procházky, čp. 21, a strojírna postavena roku 1931.

Číslo domu 159. Ladislav Křeček, dělník a švec, když v krizi přišel o dům čp. 137 a byl mu prodán – koupil od Rudolfa Konopáska stavební parcelu „na Klinku“ a postavil si roku 1932 domek čp. 159.

Číslo domu 160. Rudolf Kunc, železničář; postavil r. 1933.

Číslo domu 161. František Ondráček, dělník; postavil r. 1933.

Číslo domu 162. Emil Rubš, dělník, stavební parc. koupena od Rudolfa Konopáska, čp. 28 „na Klinku“ a postaveno roku 1933.

Číslo domu 163. Václav Dvořák, obchodní zástupce; stavební parc. koupena od obce – od takzvaného „Průhonu“ a od Václava a Aloisie Procházkových, rolníků, a hostinec čp. 11; vila postavena roku 1936.

Číslo domu 164. František Janoušek, dělník; staví v r. 1938.

Číslo domu 165. Jan Polák, horník; staví v roce 1938.

Číslo domu 166. Josef Trousil, železničář, v r. 1939 postavil dům a 1. 5. se nastěhoval.

Číslo domu 167. Karel Vaniš, býv. kočí, železničář; staví v r. 1939.

Číslo domu 168. Adolf Dlouhý, zedník, postavil v r. 1942.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru