Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 48

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1935

Dne 8. ledna t. r. musel ten pěstitel chmele, který v r. 1934 vysázel chmel, hlásit četnictvu výsaz chmele i zrušení chmelnic. Vláda totiž v dubnu r. 1934 vydala nařízení, že žádný pěstitel chmele nesmí nové chmelnice zakládat; ten, kdo chce provésti výsaz chmele, musí již na podzim, t. j. již předem, týž samý počet kop zrušiti (vykopati). Stává přísné nařízení, kteréžto četnictvo bedlivě střeží.

Dne 17. ledna byla obleva, krásné počasí; druhý den nato tuhý mráz.

Dne 4. ledna 1935 zemřel dobrý sedlák Václav Procházka, dobrý člověk z Nového Dvora. Zemřel u své dcery, provdané Mauerovy, hostinské v Nesuchyni. Pohřeb měl v pondělí dne 7. ledna o ½ 2 odpoledne. Na jeho cestě poslední doprovázelo jej mnoho lidu, ačkoliv byl tuhý mráz. Václav Procházka byl rozumným, vzdělaným člověkem; byl členem obecního zastupitelstva, obecní rady, finanční komise a byl též náměstkem starosty. Kapela Jos. Holýho mu zahrála na jeho poslední cestě. Hrouda česká – buď ti lehkou!

Roku 1910 byl u rybníka „Matějčkojc“ před domem Oldřicha Kounovskýho, čp. 101, zasázen krásný stromek jasan, který přinesla manželka Oldřicha Kounovskýho Božena Kounovská z Domaušic a byl dne 14. dubna roku 1910 zasazen. Kde stával dříve domek čp. 101, stojí dnes chlévy sedláka Josefa Štronera, čp. 14. Legenda o jasanu praví, dle starých pověstí našich předků, že stojí-li jasan u stavení, že hrom do onoho stavení nikdy neuhodí. Dřevo jasanu bylo prý upotřebeno na kříž, na kterém zemřel Kristus. Domek čp. 101 zbourán a číslo 101 předáno Jaroslavu Červenkovi, domkáři a zedníkovi. Dne 2. února 1935 zemřela a 4. února t. r. měla pohřeb dělnice, dobrá dělnice, spravedlivá Marie Prchalová, v stáří 60 roků. Pracovala ve statku Heřmana Jos., čp. 16.

Dne 10. února 1935 zemřela a dne 12. února pohřbena vdova po kováři Františku Čermákovi Jana Čermáková v stáří 74 r., z Nádražní ul. čp. 126. Byla to dobrá, nenáročná Češka.

Dne 7. února 1935 zemřel v Praze rodák chrášťanský František Brabec, majitel známého hotelu v Praze „U Pinkasů“, zdejší chudiny dobrodinec. Do hořejší kaple daroval zvonek.

Dne 8. dubna 1935 rozpoutala se nad krajem veliká bouřka. Duben byl velmi nepříznivý, chladný a větrný. Od 1. dubna do 8. dubna samé hrozné bouřky; hlavně 5. dubna se vybouřila nad krajem zlá bouřka. Zjev to v dubnu nevídaný. Lidé říkali staré české přísloví: „Když do prázdných lesů bouřka duje, ještě dlouhý čas zima a špatně bude!“ Nebo: „Když do prázdných lesů hřímá, zima a bída dlouho potrvá.“ 7. dubna v noci napadl sníh, přes den a noc roztál a druhý den zase obrovská bouře.

Roku 1935 byla v naší obci založena C. P. O. – Civilní protiletecká obrana. Jejím velitelem Emanuel Tregler, rolník, čp. 48.

Roku 1935 8. května zakoupen obcí naší psací stroj od firmy Novák Praha-Vokovice za Kč 1950.

Rybník hořejší, tak zvaný „Matějčkojc“ se opravil. Vyvezl se a postavěny nové hráze a na tyto položeny cementové plotny. Za kámen a práci na rybníku tom vyplaceno v srpnu 1935 Kč 9 422. Žel, že nebylo dbáno rady odborníků – když rybník, tedy, kulatý, oblý a ne samý roh – mnohoúhelník. Jaký to nepěkný vzhled, cizí odborník jda kolem škodolibě, ironicky se zasměje: „Ten má ránu!“.

Rok 1935 byl úplně suchý. Nepršelo, nebyla voda. Nezaměstnanost stále veliká, umělá neb dokonce uměle zvětšována. Bída, ba i někde v rodinách hlad. V září t. r. vypukla válka Itálie – Habeš.

Zemřelí r. 1935: Václav Procházka, N. Dvůr, stár 67 roků; Marie Prchalová, ve dvoře čp. 16, stará 31 rok; Jana Čermáková, stará 74 roků; Marie Frolíková, roz. Haunerová, čp. 72, stará 49 r.; Celestýn Hák, čp. 22, stár 47 r., Ant. Rýgl, řezník, čp. 121, stár 28 roků; Marie Prchalová, stará 60 r.; Kateřina Stuchlová, čp. 80, stará 82 roků; Marie Rybáčková, 65 r.; Anna Růžičková, 80 r.; Marie Kobzová, 37 r.; Ota Kounovský, stár 65 roků.

Po presidentově Osvoboditele T. G. Masaryka abdikaci zvolen a tento rok 1935 se ujal otěží republiky Dr. Eduard Beneš. Pochází z blízkých Kožlan u Kralovic. Jest synem malého sedláka z početné rodiny. T. G. Masaryk doporučil jej jakožto svého spolupracovníka ze zahraničí, kde společně pracovali na osvobození naší drahé vlasti.

Válečná čísla: uvedena pro zajímavost. Teprve teď se veřejnost dovídá o těchto válečných číslech. 8,5 milionu lidí bylo na frontách pobito. Každý sedmý vojín zaplatil válku svým životem. Skoro každý desátý vrátil se domů bez některého údu, slepý či jinak znetvořený. Dalších 14 milionů bylo zraněno, ale zranění nezanechalo tak hrozných následků. Šest milionů lidí bylo zajato, nebo stali se nezvěstnými a možno říci, že značná část z nich rozmnožila řady mrtvých, neznámých vojínů. Číslice zabitých zvýší se na 12 milionů. Světová válka trvala celkem 1550 dní a na každý den připadá 7742 mrtvých. Každou hodinu umíralo na frontách 323 lidí. Zraněno bylo denně 13 095 vojáků, čili za každou hodinu 545 mužů. Hmotné škody odhadl bývalý americký president Hoover číslicí 400 miliarda dolarů, t. j. asi 10 bilionů Kč. Tak napsal Václav Mráz v knížce „Po dvaceti létech“.

Čechoslováků – dobrovolníků bojovalo: V Americe 42 104 mužů dobrovolníků, v Anglii 1 102, v Srbsku 1 365, ve Francii 9 957, v Itálii 19 467, v Rusku 71 310.  Po boku Čtyřdohody bojovalo dobrovolně 145 514 Čechoslováků; z naší obce bojovalo 18 mužů. Úctyhodné číslo z tak malé obce.

Jsou to: Antonín Polívka, rolník, čp. 27, ruský legionář; Bohuslav Pánek, rolník, čp. 32, ruský legionář; Josef Gregor, vrchní montér, čp. 81, ruský legionář; Josef Vecka, železničář, čp. 103, italský legionář; Rudolf Hornof, železničář, čp. 43, italský legionář; Rudolf Vostrý, domkář, čp. 7, ruský legionář; Jaroslav Chalupa, železničář, čp. 104, ruský legionář; Jaroslav Kobza, domkář, železničář, čp. 129, ruský legionář; František Rychlý, domkář, čp. 144, zemský cestář, ruský legionář; Jan Polívka, zaměstnanec pošt, z čp. 50, srbský, pak francouzský legionář; Václav Herink, domkář, čp. 149, ruský legionář; Matěj Hamrník, železničář, bydlel v čp. 143, ruský legionář; Choděra Josef, dělník, bydlel v čp. 119, ruský legionář; Josef Pichrt, domkář, čp. 104, železničář, ruský legionář; Václav Chalupa, zámečník, čp. 52, ruský legionář; Ludvík Gregor, zámečník, čp. 79, italský legionář; František Divyšovský, syn hrobníka, čp. 8, francouzský legionář.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru