Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 36

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1904

V lednu do 13tého kruté mrazy, pak obleva. Dne 31. ledna bylo zde střílení holubů o sázku; pak pořádán koncert. Rovněž v únoru tuhé mrazy.

Josef Hauner, rolník, čp. 72, a Jos. Kounovský, řídící učitel, v únoru 1904 vdávali dcery.

Březen, duben i květen vyznamenaly se krásným počasím. Krásně se v  poli pracovalo a práce šla rychle kupředu. V květnu nepršelo, bylo sucho. Objednaly se z Německého Brodu semena, poprvé odtud, správně došly; oves a brambory. Červen suchý.

Červenec r. 1904 byl suchý, obilí i chmel žloutly. Všecko rázem uzrálo suchem a bylo toho málo. Tento měsíc bylo obrovské sucho, i studny vysychaly, byla zde nouze o vodu.

V srpnu r. 1904 panovalo obrovské sucho; orat se nemohlo, chmel se začal kazit, mnoho chmelnic se zkazilo; muselo se záhy česat a 15.  srpna bylo již očesáno. Bylo chmele málo a ještě menší cena 240 – 260 korun. Následkem sucha byly časté požáry, a to v N. Dvoře, Lišanech, Kounově, v Kněževsi aj. Orat ani sít se nemohlo, selo se pak do jedné orby. V září rovněž veliké sucho a dne 19. září byl velký mráz, všecko na polích i v zahradách zmrzlo. Nejvíce ovoce, řepa, burgán a nať bramborová. Bramborů bylo velmi málo a drobné, i ovoce málo. Bída!

Tento měsíc, v září 1904, byla zahájena jízda na dráze Rakovník-Louny. Říjen časté přepršky, oralo se dobře, rovněž listopad. Prosinec započal vlhkým počasím; oralo se ke chmeli. V tomto měsíci se konaly obecní volby, za starostu zvolen Josef Gallerach, rolník čp. 30.

Zemřelí v roce 1904: Barbora Itnerová z Holovous, 83 roky - Matěj Bauer, čp. 34, stár 75 roků - Martin Valta, 71 roků - Teresie Hyanová, 71 roků - Františka Divišovská, 71 roků - Ostatky Martina a Kateřiny Brabcových byly převezeny z kněževeského hřbitova na hřbitov náš dne 11. 4. 1904 - Jan Hendrych, 14 roků - Marie Mrhalová, 17 let - Jan Hauner, čp. 72, stár 87 roků - Ant. Polívková, čp. 42, v stáří 17 roků (u Kubánů) - Ostatky Marie Haunerové převezeny 2. července 1904 - Frant. Rýglová, 42 roků - Frant. Grillová, čp. 51 v stáří 49 roků - Anna Baziková, čp. 15, v stáří 68 roků - Jakub Mrhal, 58 roků - Václav Pichrt, 69 roků - Jan Růžička, 85 r., čp. 40 - Anna Bradáčová, roz. Polívková (u Tomášů), 22 r. Mimoto zemřelo 10 dětí různého věku a pohlaví. Celkem zemřelo 26 lidí a troje pozůstatky převezeny.

Starostou byl do prosince František Bazika, čp. 15.

V prosinci 1904 byl zvolen starostou Josef Gallerach, rolník čp. 30.

Rok 1905

Leden – mrazy do konce, nebyl sníh žádný. V únoru tuhé mrazy. 21. února se vydařil hasičský bál.

Karolína Rýglová, zemědělka, čp. 32, manželka Jos. Rýgla, rolníka, čp. 32, se zbláznila a byla odvezena do blázince do Dobřan u Plzně.

V březnu, v dubnu i v květnu nádherné počasí. František Mladý, čp. 59, zemřel (nazýván Starý mladý), chodil se svou „stolicí“ řezat slámu na řezanku.

V červnu panovalo obrovské sucho. Červenec byl katastrofální. Dne 2. 7. o 4. hodině odpoledne o Petrovickou pouť (ta je každým rokem obávaná pro kroupy) padaly kroupy; rozbily všecko, úplně všecko, co na poli bylo. Procesí, které se právě vracelo z pouti do Petrovic, uchýlilo se v té bouři, pravé to Sodomě, do strážního domku číslo 5 dráhy Rakovník-Louny blíže sv. Donáta u silnice Kněževes-Rakovník. Tam procesí přečkalo pravé peklo. Bylo k pláči se na pozemky podívat. Všecko obilí do země zatlučeno, chmel úplně zpřerážen; mnoho drátěnek padlo. Voda nadělala obrovské škody.

Srpen – krásné počasí, píce narostly, však za mnoho nestála, mnoho zmokly, špatně se usušily. Všecko na polích se náramně spravilo; chmel, ačkoliv rozbit úplně, se zvedl tak, že byla nadúroda. Za 50 kg pouze 50-55 zl.; nebyla zaplacena ta namáhavá, úmorná práce.

Brambory se také uvedly. Byl to opravdu zázrak. Září obstojné, říjen a listopad samý déšť, nemohlo se orat a pak umrzlo. Bídou o potraviny a uhlí nebylo, lid se bouřil, hlavně v Praze. Vlaky přestaly jezdit, nebylo uhlí. Také se lid bouřil, že chtěl mít rovné právo hlasovací.

Zemřela Gregorová, manželka Jana Gregora, čp. 92, a František Procházka, čp. 77 (u zedníků). Tento měsíc prodával Ant. Donát, čp. 33, pole Na Ouvůzkách; koupil Arnošt Pařízek, čp. 22, 11 korců za 4  750 zlatých. Dne 28. 11. byl den úplného klidu, nikdo nesměl pracovat, bylo mu (kdo zamýšlel pracovat) spíláno, aneb kdo neuposlechl, byl bit. Lid chtěl rovné, přímé právo hlasovací, srocoval se, táhnul do měst houfně s prapory apod. František Hyan vyhořel z neznámé příčiny.

Jak Kopf zemřel, byl to učený člověk, měl bídu a také zemřel v bídě. Pohřeb měl krásný, jako dlouholetý pokladník sboru dobrovolných hasičů. Také zemřela Barbora Herinková, čp. 45, manželka domkáře a zedníka. Zemřelí v r. 1905: Jan Brož, čp. 64, stár 62 roků – Jos. Vostatková, 54 roků – Alois Grill, 21 r. – Ant. Fišerová, 83 r. – Frant. Mladý, 86 r. – Frant. Mareš, 79 r. (u Kapounů) – Milada Růžičková, 24 r. – Karolína Kupcová, 30 r. – Marie Gregorová, 27 r. – František Procházka, čp. 77, stár 54 roků – Jan Kopf, 73 r. Dětí různého pohlaví zemřelo 6. Celkem zemřelo v roce 1905 17 lidí.

Starostou byl v r. 1905 Jos. Gallerach, rolník, čp. 30.

Rok 1906

Leden byly mrazy tuhé, ku konci obleva. Františka Procházková, čp. 21, byla odvezena do Krče do sanatoria pro nervovou chorobu.

V únoru byly do polovic mrazy, pak povolilo. Drátěnka postavit – od práce 1 kopy – 2 koruny. Březen krásně, pak sníh a umrzlo. Dne 21. 3.  zemřel otec V. Hejdy, čp. 22, v Lubné. V dubnu mrazíky, ale polní práce se dosti dobře dělaly. Květen – krásně, střídavě s deštěm a bouřkou.

Tento rok se zasnoubil Arnošt Pařízek, čp. 22-23, s Betou Hejdovou z Lubné.
V červnu zemřela Karolína Rýglová v blázinci v Dobřanech; byla do Chrášťan přivezena a zde měla krásný pohřeb za velikého účastenství lidu zdejšího i okolního. Červenec krásně, chmel trpěl hmyzem.

Dne 17. 7. měli svatbu Arnošt Pařízek a Beta Hejdová z Lubné v Praze v kostele p. Marie Sněžné. Grunt čp. 22 a čp. 23 převzal nástupce Arnošt Pařízek a jeho otec Václav Pařízek předal mu i jeho rodinnou kroniku k dalšímu zapisování. Ale ani on, ani další nástupci – Celestýn Hák a Václav Hejda – nezapisovali, a tak V. Gregor si onu jejich kroniku na paní Hejdové vyžádal a má ji v úschově. Mělť Václav Gregor, čp. 81, obecní kronikář na vydání rodinné kroniky z čísla 22 a 23 úplné právo, neboť Adolf Hauner, zakladatel oné kroniky, byl blízký příbuzný, strýc jeho.

A tak rokem 1906 končí zápisky, které Adolf Hauner v rodinné kronice začal psát.
1906. Rok pro zemědělce byl příznivý, úrodný na všecko, mnoho let taková úroda nebyla, velmi dobrá. Jeden pár cucáků stál 18 zlatých, tele 12 zl, 1 q píce 3 zl.

Zemřelí v r. 1906: Barbora Herynková, čp. 45, 48 roků – Františka Bartová, 76 r. – Frant. Keplová, 78 r. – Aňa Mikšovicová, 72 roků – Jos. Polívka, 73 roků – Anna Žákovcová, 68 r. – František Bazika, 39 r. – Marie Řepíková, 16 r. – Anna Fröhlichová, 30 r. – Anna Procházková, 45 roků. Mimoto dětí zemřelo 6. Celkem zemřelo v roce 1906 19 lidí.
Starostou byl Josef Gallerach, rolník, čp. 30, a úřadoval v jeho domku, čp. 87. Tajemníka mu dělal Jindřich Holý, rolník, čp. 109.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru