Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I - část 35

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1901

V lednu a v únoru byly tuhé mrazy.

Byly volby do sněmu, pověřeni k volbě byli Jindřich Holý, rolník čp. 109 a Václav Pařízek, čp. 22. Volilo se: Václav Klofáč za stranu národně socialistickou, Stanislav Kubr za stranu republikánskou (agrární).

Do konce měsíce ledna byly veliké mrazy a v únoru napadlo mnoho sněhu.

Dne 18. února zemřela Antonie Gregorová, čp. 12 (u Matějčků); měla krásný pohřeb.

V březnu se poděkoval (rezignoval) starosta Antonín Hauner, čp. 35 – pro jakési nedorozumění.

Stále pršelo v březnu a v dubnu, i začátkem května. Oralo a selo se až ke konci května a v červnu bylo již zase veliké sucho.

Dne 13. června přijel do Prahy císař pán Franz Josef I. a také prý tam byl veliký cirkus a nic se nestalo, píše žertovně pisatel, tropil si z rodu Habsburského šašky.

Tento měsíc – v červnu – za starosty Františka Baziky – dala obec opravit hořejší kapli a novou věží opatřila. Do báně na věži byly vloženy spisy a záznamy zaznamenávající současné události a vloženy různé noviny. Spisy podepsali starosta František Bazika za obec, Václav Pařízek za sbor dobrovolných hasičů, a iniciátor vložení listin pamětních do báně Josef Gregor, rolník, sběratel starožitností, podepsal za občany a milovníky starých památek.

Úroda obilí – píce i chmele – byla nádherná, posloužilo počasí.

V září r. 1901 dal V. Pařízek namalovati obraz sv. p. Barbory rakovnickému malíři Královi za 70 zlatých (tj. 140 korun).

V říjnu odprodal něco polí Ant. Donát, čp. 33, za jeden strych obdržel asi průměrně 410 zlatých a v listopadu další pozemky za strych (korec) 415 zlatých. Rovněž Josef Gallerach, rolník čp. 30 prodával pole za strych (korec) 400 až 500 zlatých.

V listopadu mrzlo, v prosinci mírné počasí, oralo se.

Zemřelí v roce 1901 – Antonie Gregorová, čp. 12, Kateřina Gregorová, čp. 81, babička Václava Gregora po otci, František Mejtský, Emanuel Tregler, čp. 46, Ant. Vostatek, čp. 36, Václav Diršmíd, Marie Konopásková, Václav Grill, Matyáš Veverka, Frant. Divišovská, Jakub Procházka, čp. 82, Anna Hendrychová, Marie Krausová, čp. 65.

Starostou byl Fr. Bazika.

Rok 1902

Leden mírný, od 12. mrzlo a padal sníh.

Únor mrazy, pak tálo – oralo se vesele. Ku konci mrzlo, hostinští sekali na rybnících pěkný led. Rovněž březen i duben byly jako únor. Ke konci dubna padly mrazy, takže burgány a řepy pomrzly. Květen sucho, mrazy – padal sníh, květ na stromech zmrzl.

V květnu zemřely: Františka Ulrichová, čp. 55, a Vincencie Polívková, čp. 102 (kováře Božíka).

Cukrovary za řepu nabízely za 1 q pouze 70 kr., nebyl zájem o sázení.

V červnu se stavěl od dolejšího rybníka most přes silnici kolem čp. 28. Rudolf Konopásek. Most stál 3 339 K 32 haléře.

Dne 21. června vdávala se Růženka Pařízková, čp. 22-23, za statkáře Pitru do Dírné u Soběslavi, svatbu měli hlučnou v Praze v hotelu u Brejšků, a útrata byla 173 zlatých 80 krejcarů.

Červenec – sucho.

Dne 4. 7. 1902 byla prvá obchůzka na postavení dráhy Rakovník-Louny.

Časté přepršky nastaly. Tento měsíc se hlásily škody suchem způsobené vůči daním. Přes veliké sucho bylo hojně ovoce u nás.

V říjnu vypukl epidemický kašel, který se rozšířil po celé obci. O posvícení zapovězena muzika.

V říjnu 1902 vypukla v naší obci nakažlivá nemoc hovězího dobytka slintavka a kulhavka. Ta byla u Donátů – Jana Gregora, čp 12, a Ant. Haunera, čp. 35.

Listopad do poloviny příznivý, potom tuhé mrazy. Prosinec napadl sníh a notně umrzlo. Byla veliká bída o vodu; v některých krajinách (v Ml. Boleslavi) vodu kupovali 1 litr za 2 haléře.

Mrazy se stupňovaly, strhly se, oteplilo a padal sníh.

Zemřelí v roce 1902: Rudolf Růžička, Fr. Ulrichová, čp. 55, Vincencie Polívková, čp. 102, Ant. Řepíková, Marie Vavřincová, žena krejčího čp. 5, Božena Vavřincová, Anna Kučerová, Jan Rýgl, hrobník, čp. 1, Františka Růžičková, Marie Diršmídová, Marie Kobzová, Anna Mikšovicová.

Starostou byl Frant. Bazika.

Rok 1903

Leden mírný – od poloviny mrzlo.

Dne 8. Ledna v noci vyhořel Jos. Pokorný, čp. 39. Stodola, chlívce, ovčín a starodávný špýchar s ochozem, který stál stranou uprostřed dvora a postavěn Petrem Holým z Chrástu (pověst). „Tam seděl na gruntě Petr Holý z Chrástu“.

V lednu byla zde schůze propagační na postavění lihovaru družstevního, ale sešlo z toho, nebyl zájem.

Dne 5. ledna zemřel v Žatci Antonín Polívka, hostinský U Černého orla a zdejší rodák, čp. 27 (u Benešů).

Únor mírné počasí, od poloviny umrzlo. V březnu 1903 bylo krásné počasí.

Tento měsíc v březnu se vykupovaly pozemky pro stavbu trati Rakovník-Louny. Louku vykupovaly 1 sáh za 1 K 80 hal., chmelnici 1 sáh za 4 K 50 hal. Ceny byly rozmanité, řídily se dle bonity (jakosti) půdy. Někdo obdržel za chmelnici pouze 3 K 70 hal, za pole 1 kor. 60 hal. A také za pole 1 korunu 60 hal. (jak se nechal kdo okrást.)

Duben: O svátky velikonoční napadlo hodně sněhu a do toho pršelo; byla to první vláha letos od jara.

O svátky se rozstonala Marie Topková, roz. Haunerová-Pařízková z Chrášťan, čp. 22, manželka Frant. Topky, obvodního lékaře v Kněževsi. Dne 25. dubna o 5. hodině ráno zemřela; pohřeb měla krásný, jaký dosud Kněževes neviděla – byl 27. dubna za účasti snad celého okresu. Dostavilo se sedm kněží, 24 věnců bylo darováno, noviny se rozepsaly o zemřelé nádherně. Vzpomínáno na ušlechtilou paní, na lidumilku, na její dobrosrdečnost atd. Bylo jí necelých 30 let, 11 let provdána.

Dne 6. dubna 1903 koupil Václav Pařízek v Petrovicích 37 strychů (korců) za 4 000 korun (čtyři).

Tento měsíc byla komise na stodolu Antonína Pavlíčka, rolníka čp. 24, která se porazí k účelu dráhy. Právě v těch místech stávala ona stodola, kde teď je most – podjezd a byla v rozměrech právě v takových, jako je stodola Emila Gregora, čp. 12 (u Matějčků).

Květen – bylo sucho, pršelo málo.

Tento měsíc se započala pilně stavět dráha Rakovník-Louny.

Červen – sucho a následkem toho se rozmnožil nebývale hmyz na chmeli a ten nemohl od země, byv uřezán. Za porotce byl vylosován V. Pařízek. Nepršelo, chmel místy nebyl žádný. Stříkání chmele se tenkrát ještě neznalo a tak bylo chmele hodně málo.

Dne 13. července r. 1903 byla zasažena bleskem dcera hajného Frant. Šnobla „na Borech“ Maruše. Brzo ráno, v 5 hodin, pásla krávy u pískovny blíže přejezdu dráhy. Zablýsklo se, zahřmělo a bylo rázem po krásném, nadějném životě. Její rodiče, Šnoblovi, postaviti dali v ta místa, opodál, krásný křížek. Pohřbena za veliké účasti družek, mládenců a zástupu lidí na hřbitov olešenský.

Dne 24. července r. 1903 byla v naší obci exkurze, studenti a profesoři z rolnické školy v Rakovníku. Prohlíželi si statek Františka Baziky, čp. 15, a statek Václava Pařízka, čp. 22 a 23. Všichni byli jimi pohoštěni.

Tento rok dostali zemědělci slevu na daně z roku 1902 na sucho. Srpen – nastalo střídavé počasí – pršelo, krásně, chladno; žně se konaly dobře. Září, říjen – sucho, studeno, deštivo, žádná práce. Rovněž listopad byl deštivý.

Dne 14. listopadu 1903 zemřela Antonie Podolková v Pavlíkově, rozená Haunerová, dcera Emanuela Haunera, rolníka čp. 69 z naší obce.

Toho roku obdrželi zemědělci druhou subvenci na sucho za rok 1902; na 1 korunu daně obdrželi 90 kr. subvence. V mnohých obcích ona subvence byla nesprávně rozdělena, poprali se, u nás se rozdělení „opovídalo“.

Prosinec – mrazy a sníh do konce.

Dne 18. prosince 1903 potloukl se kočí Karel Sýkora; jel s koňmi pro vánoční stromky do lesa na Seneckou horu, spadl i s koňmi do rokle. Sýkora Karel byl odvezen do rakovnické nemocnice, kde byl v ošetřování do Štědrého dne. Výlohy v nemocniti platil V. Pařízek a platil denně 85 krejcarů. Koně se také hodně potloukli.

Rok 1903 byl velmi špatný, všeobecná neúroda, chmel skorem žádný, suchem „zčernal“. Bylo sucho obrovské – celé léto nepršelo; veliká bída ve všem. Úřady se rozhodly zmírniti bídu lidu zemědělského a dali za rok minulý subvenci na sucho.

Zemřelí v roce 1903: Ant. Sedlák, Jos. Bradáč, Jos. Lauber, Frant. Cerman, Vojtěch Brabec, výborný zpěvák a předříkávač o procesích, Josefa Pešková a 7 dětí různého pohlaví. Celkem zemřelo 13 lidí v roce 1903.

V květnu r. 1903 byl ustanoven hrobníkem Fr. Divišovský, čp. 8.

Starostou byl František Bazika, rolník čp. 15


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru