Obec Chrášťany
Chrášťany

noviny 2

Národní listy
čtvrtek 15. září 1938

Odboj v pohraniční obci

ČTK. – V obci Schwaderbachu, okres Kraslice, jež leží těsně na státní hranici a souvisí stavebně s obcí Sachsenberk v Sasku, od které ji dělí jenom hraniční čára, vznikla velmi obtížná situace, neboť odbojné obyvatelstvo je tu vyzbrojeno nejen revolvery a puškami, ale i ručními granáty a kulomety, které si patrně opatřilo z ciziny. Výtržníci mají možnost uchýliti se kdykoliv na území sousedního státu. Z československé strany byla obec isolována bezpečnostní pohotovostí. Případ nebyl dosud likvidován, poněvadž je snaha, vyloučiti pokud možno ztráty na lidských životech a proto, že při hraniční poloze ohniska odboje se chce zameziti jakékoliv možnosti vyvolati z incidentu mezinárodní zápletku.

K večeru bylo oznámeno ze Schwaderbachu, že se vzbouřenci uchýlili až na nepatrné zbytky přes hranice do Německa. Českoslovenští četníci a členové finanční stráže, kteří byli zajati ve Schwaderbachu, byli podle prozatímních tamních zpráv odvezeni přes říšskoněmecké hranicedo Klingentalu.
 

Projekt Falber

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru